nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra sporrar hälsobranschen: en ny vision och 10 rekommendationer till år 2030

Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen som utarbetades år 2014 har gynnsamt visat vägen för branschens utveckling under flera regeringsperioder. Nu är det dags att förtydliga utsikten för år 2030. Tillsammans med branschens aktörer utarbetar Sitra en framtidsvision och föreslår 10 åtgärder för att uppnå den.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Hälsovården står just nu inför både hot och möjligheter. Digitalisering, ny teknik och hälsodata visar att nya vårdmetoder utvecklas mot en ljus framtid.

”Vi behöver en vision som vänder våra blickar från hälsovårdens akuta utmaningar mot möjligheter på lång sikt. Vi sammanställde en vision som sträcker sig till år 2030 (på finska och på engelska), som skapar en ny framtidsbild och ger följande steg för tillväxten och konkurrenskraften inom branschen”, säger Sitras ledande expert Petri Lehto.

Åtgärder för att uppnå visionen

I sitt arbetspapper föreslår Sitra tio åtgärder för att uppnå visionen: Innovationer bör påskyndas med lagstiftning som möjliggör detta och det finns orsaker att öka samarbetet mellan välfärdsområden och privata sektorn. FOU-finansiering bör riktas till branschen. Förebyggande av sjukdomar bör betonas och individen bör erbjudas en aktiv roll. Hälsodata bör utnyttjas för att skapa nya behandlingsformer. Våra styrkor, såsom högkvalitativ genforskning, lagstiftning för att utnyttja hälsodata och våra omfattande hälsoregister är trumfkort i det internationella samarbetet.

Vår hälsovård kan utvecklas med hjälp av visionen och de strategiska val som stödjer den, så att hälsovården år 2030 är genuint förebyggande och individuell, samtidigt som kostnaderna för hälsovårdstjänsterna är rimliga.

Att förnya hälsovården enligt rekommendationerna skapar nytt kunnande och Finland blir en av de mest intressanta internationella centrumen för utveckling av hälsovården. Intensivt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, möjliggörande lagstiftning samt undersöknings-, utvecklings- ja innovationsfinansiering som utnyttjas målmedvetet är centrala faktorer för att uppnå visionen. Hälsobranschen i Finland kan växa kraftigt.

Visionen kompletteras av förslaget, som delägaren i Roschier-advokatbyrån Mikko Alkio sammanställt, för att förnya styrmodellen för att genomföra tillväxtstrategin. I Alkios promemoria (på finska) föreslås bland annat att man utser en vetenskaplig ledare som ansvarar för genomförandet.

”En gemensam vision och patientberättelserna som beskriver vardagen skapar en uppmuntrande utsikt för en framtid, där förnyandet av vår hälsovård enligt rekommendationerna förbättrar tjänsterna och stärker den ekonomiska tillväxten”, säger projektledare Markus Kalliola från Sitra.

Visionen och rekommendationerna som publicerats av Sitra har skapats som ett samarbete med en stor expertgrupp. De har sammanställts av ledande expert Petri Lehto och expert Saara Malkamäki från Sitra. Det grundläggande arbetet gjordes med Copenhagen Institute for Futures Studies.

Publikationerna innehåller en sammanfattning på svenska och de är avsedda för beslutsfattare som ansvarar för att förnya hälsobranschen och aktörer inom den, som ser till att förnyelsearbetet genomförs i praktiken. Publikationerna har skapats som den del i projektet Hälsodata 2030, där man skapar lösningar och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stödjer utvecklingen av konkurrenskraften hos hälsobranschen i Finland.

Visionen diskuterades vid lanseringsevenemanget (på finska) torsdagen den 16.2.2023.

Uppdaterad länk till engelska arbetspapper 8.6.2023.

Vad handlar det om?