uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra kirittää terveysalaa: uusi visio ja 10 suositusta kohti vuotta 2030

Vuonna 2014 laadittu terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia on viitoittanut alan kehitystä suotuisasti useiden hallituskausien ajan. On aika tarkentaa näkymää kohti vuotta 2030. Sitra laati yhdessä alan toimijoiden kanssa tulevaisuusvision ja ehdottaa 10 toimenpidettä sen saavuttamiseksi.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Terveydenhoito kohtaa parhaillaan sekä uhkien että mahdollisuuksien näkymän. Digitalisoituminen, uudet teknologiat ja terveysdata osoittavat hoitojen kehittyvän kohti valoisaa tulevaisuutta.

”Tarvitsemme vision, joka kääntää katseemme terveydenhuollon akuuteista haasteista kohti pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Laadimme vuoteen 2030 ulottuva vision (julkaistu myös englanniksi), joka luo uuden tulevaisuuskuvan ja antaa seuraavat askeleet alan kasvulle ja kilpailukyvylle”, sanoo johtava asiantuntija Petri Lehto Sitrasta.

Toimenpiteet vision saavuttamiseksi

Sitra ehdottaa työpaperissaan kymmentä toimenpidettä vision saavuttamiseksi: Innovaatioita tulee vauhdittaa mahdollistavan lainsäädännön avulla ja hyvinvointialueiden ja yksityissektorin yhteistyötä on syytä lisätä. TKI-rahoitusta on kohdistettava alalle. Sairauksien ennaltaehkäisyä pitää painottaa ja tarjota yksilöille aktiivinen rooli. Terveysdataa tulee hyödyntää uusien hoitomuotojen synnyttämisessä. Vahvuutemme, kuten laadukas geenitutkimus, terveysdatan hyödyntämisen lainsäädäntö ja mittavat terveysrekisterimme, ovat valttejamme kansainvälisessä yhteistyössä.

Vision ja sen toteutumista tukevien strategisten valintojen ohjaamina terveydenhoitomme on mahdollista kehittyä niin, että vuonna 2030 se on aidosti ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä samalla kun terveyspalvelujen kustannukset pysyvät hallinnassa.

Terveydenhuollon uudistaminen suositusten mukaisesti synnyttää uutta osaamista ja Suomesta tulee yksi kiinnostavimmista terveydenhuollon kansainvälisistä kehittämisen keskuksista. Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö, mahdollistava lainsäädäntö sekä määrätietoisesti hyödynnetty tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus ovat keskeisiä tekijöitä vision saavuttamisessa. Suomen terveysala voi kasvaa voimakkaasti.

Visiota täydentää Roschier-asianajotoimiston osakkaan Mikko Alkion laatima ehdotus kasvustrategian toteutuksen ohjausmallin uudistamiseksi. Alkion muistiossa ehdotetaan muun muassa toteutuksesta vastaavan tieteellisen johtajan nimeämistä.

”Yhteinen visio ja arkea kuvaavat potilastarinat luovat kannustavan näkymän tulevaisuudelle, jossa terveydenhoitomme uudistaminen suositusten mukaisesti parantaa palveluita ja vahvistaa talouden kasvua”, sanoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta.

Sitran julkaisema visio ja suositukset on tuotettu laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä, ja sen ovat koonneet johtava asiantuntija Petri Lehto ja asiantuntija Saara Malkamäki Sitrasta. Pohjatyö tehtiin Copenhagen Institute for Future Studiesin kanssa.

Molemmat julkaisut on tarkoitettu terveydenhuollon uudistamisesta vastaaville päättäjille ja alan toimijoille, joiden varassa uudistustyö käytännössä toteutuu. Julkaisut on laadittu osana Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja ja siltaa maiden ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Lisätty linkki englanninkieliseen työpaperiin 8.6.2023.

Mistä on kyse?