nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Valet av demokratiförsök fortsätter med ett gemensamt evenemang

Ansökningsomgången ledde till nästan 40 idéer för hur delaktigheten kunde främjas och den kommunala demokratin förnyas.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Det första skedet i projektet Demokratiförsöken 2020 upphörde i slutet av augusti. Det kom in 35 ansökningar till försöken.

Målet med Demokratiförsöken 2020 är innovativa samprojekt som stärker demokratin genom att främja delaktighet, deltagande och dialog. Sitras Antti Kivelä, som leder projektet Folkstyrets grundrenovering, säger att ansökningarna skapade ett positivt problem.

”Vi fick gott om goda idéer. Samtidigt kunde man på idéerna också märka att många aktörer runt om i Finland tampas med liknande utmaningar. Dessutom skulle många idéer gagnas av ytterligare en gemensam sparringrunda. Därför beslutade vi att inte utesluta någon idé ännu i det här skedet, utan bjuda in alla och tillsammans hitta de bästa och effektivaste medlen för att finslipa idéerna till försök”, säger Kivelä.

För alla sökande ordnas därför i början av oktober en gemensam tillställning i Helsingfors i en anda av samutveckling. Vid evenemanget presenteras även Sitras nyligen publicerade internationella kartläggning av modeller från olika håll i världen för delaktiggörande och parti- och organisationsverksamhet.

Den kommunala demokratin utgör grunden för folkstyret i Finland – därför deltar demokratireformatörer i Kommunmarknaden!

Under den här veckan presenteras projektet Demokratiförsöken 2020 på Kommunmarknaden. Projektet presenteras såväl i Sitras monter som i två infosnuttar, varav det första onsdagen den 11 september kl. 14.30 och det andra torsdagen den 12 september från kl. 10.

Se vårt detaljerade Kommunmarknadsprogram och information om var infosnuttarna går av stapeln via den här länken.

I onsdagens 20 minuter långa informationssnutt presenteras projekten Folkstyrets grundrenovering och Demokratiförsöken 2020 samt två idéer som ingick bland ansökningarna till försöken. Dessa presenteras av utvecklingschef Heidi Hagman från Tusby och interaktivitetsplanerare Anu Markkola från Helsingfors.

Den 45 minuter långa presentationen på torsdagen inleds av riksdagens vice talman Tuula Haatainen. I paneldebatten som hålls efter öppningstalet deltar professor Hanna Wass från Helsingfors universitet och senior rådgivare Jouni Backman från Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering. Heidi Hagman från Tusby och interaktivitetsplanerare Anu Markkola från Helsingfors berättar om försöks idéerna.

Att demokratin förnyas på det kommunala planet är viktigt eftersom den kommunala demokratin utgör grunden för Finlands demokrati. De beslut som fattas i kommunerna står också närmast medborgarnas vardag. Syftet med projektet Folkstyrets grundrenovering är att stärka Finlands ställning som demokratiskt föregångarland med förnyelseförmåga. Sitra genomför Demokratiförsöken 2020 i samarbete med Kommunförbundet.

Vad handlar det om?