nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

WCEF2020-konferensen i Toronto uppskjuten till 2021

Årets viktigaste evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum, kommer att skjutas upp till 2021 på grund av covid-19. I stället kommer Sitra att ordna ett virtuellt WCEFonline-evenemang i september 2020 var man fokuserar på hur cirkulära lösningar kan bidra till en nystart av ekonomin.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra kommer tillsammans med samarbetspartner tillgodose ländernas behov av verktyg för en hållbar återhämtning genom att arrangera ett virtuellt World Circular Economy Forum, WCEFonline, 29–30 september 2020. Genom att arrangera WCEFonline vill vi dela med oss av användbara verktyg och lösningar för en cirkulär ekonomi som kan användas för att hantera recessionen i världsekonomin som orsakats av pandemin. World Circular Economy Forum kan inte hållas under 2020 på grund av covid-19, utan den skjuts upp till 2021.

”När vi tagit oss igenom den omedelbara krisen måste denna recession mötas med tydliga åtgärder som främjar övergången till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Besluten vi måste fatta har omedelbara effekter för våra möjligheter att hantera den globala uppvärmningen, det sjätte massutdöendet och utarmningen av våra naturresurser. Krisen är global, och alla måste vara delaktiga när vi bygger en cirkulär framtid, återgår vi till det gamla eller tar vi ett ’hållbarhetskliv’.

WCEFonline fortsätter WCEF-forumen som började 2017. WCEF:s fokus är att gynna övergången till cirkulär ekonomi genom att dela världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi och uppmuntra till en mera hållbar ekonomi som inte är beroende av överkonsumtion.

”WCEFonline ger strateger och aktörer inom cirkulär ekonomi möjlighet att dela lösningar med varandra. Till exempel leder europeiska gröna given (Green Deal) Europa mot en mer cirkulär framtid”, fortsätter Katainen.

Kanada arrangerar WCEF år 2021

”Det är beklagligt att evenemanget måste flyttas p.g.a. covid-19, men arbetet med att främja cirkulär ekonomi fortsätter. Vi kommer att erbjuda virtuella diskussionsmöjligheter de närmaste månaderna åt alla våra intresserade kumpaner. Canada har fortsättningsvis förbundit sig att vara värd åt World Circular Economy Forum nästa år i Toronto på första möjliga tidpunkt”, berättar Canadas miljö- och klimatförändringsminister Jonathan Wilkinson.

Nya datum för WCEF2021 som arrangeras i Toronto av Kanadas regering i samarbete med Finland och Sitra kommer att fastställas i sinom tid efter ytterligare diskussioner mellan involverade parter. Evenemanget blir första gången arrangerat i Nordamerika, och kommer att bygga vidare på arbetet i tidigare forum och visa upp de hållbara vägar som behövs för att hjälpa den globala ekonomin till återhämtning och flytta fram positionerna för en övergång till cirkulär ekonomi runtom i världen.

Sitras arbete för en cirkulär ekonomi fortsätter

Samtidigt fortsätter vi på Sitra tillsammans med våra partner arbetet för en hållbar ekonomi. Vi söker för närvarande lösningar för en hållbar ekonomi som kan förändra världen och kommer att presentera resultaten på WCEFonline-evenemanget i september. Och eftersom Finland var det första landet att skapa och lansera en vägkarta för cirkulär ekonomi och vi vill dela vår kunskap i ett globalt sammanhang sammanställer Sitra en konceptbok om cirkulär ekonomi med inspiration och riktlinjer för länder som vill bygga en egen vägkarta och ta den i bruk. Åt tillverkningsindustrin har vi byggt en cirkulär ekonomi arbetsbok som kommer att få en uppföljare med inriktning på kemi-industrin till hjälp för deras övergång till cirkulära synsätt.

Mer information

Mediakontakter: Samuli Laita, ledande specialist, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra, fornamn.efternamn@sitra.fi, tel. +358 40 536 8650

Ytterligare information om WCEFonline-evenemanget:

Projektledning och partnerskap: Mika Sulkinoja, projektdirektör, koldioxidneutral cirkulär ekonomi, Sitra, fornamn.efternamn@sitra.fi, tel. +358 50 357 1723

Kommunikation: Tuula Sjöstedt, expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra, fornamn.efternamn@sitra.fi, tel.+358 50 373 8601

Läs mer om World Circular Economy Forum

Mer information om Finlands arbete för en cirkulär ekonomi:

Mari Pantsar, direktör, koldioxidneutral cirkulär ekonomi, Sitra, firstname.lastname@sitra.fi, tel. +358 294 618 210

Läs mer om Sitras arbete för en cirkulär ekonomi

 

Vad handlar det om?