Live
HERÄÄMÖ: Luottamuksen rakentuminen verkossa
Verkkotapahtuma

HERÄÄMÖ: Luottamuksen rakentuminen verkossa

Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii eri alojen asiantuntijoiden yhteistoimintaa. Miten yhteistyön edellyttämä luottamus syntyy verkossa? Entä miten toimii tehokas yhteistyö, kun emme kohtaakaan kasvokkain, vaan verkossa?

Kesäkuun HERÄÄMÖn aiheena on luottamuksen rakentuminen verkossa sekä verkossa tapahtuva työskentely yli tiimi- ja organisaatiorajojen. Puhujaksi saamme tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvistin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Koronakriisin aikana Kirsimarja on työskennellyt yhdessä yli 100 asiantuntijan kanssa perustamassaan Fast expert teams -verkostossa, jonka tehtävänä on ollut estää Suomen halvaantuminen.

Lisäksi kuulemme tapahtuman aiheeseen kommenttipuheenvuoron THL:n kehittämispäällikkö Katja Sankalahdelta.

HERÄÄMÖissä on tapana paitsi kuulla mielenkiintoisia puhujia, myös verkostoitua ja keskustella muiden osallistujien kanssa – niin tälläkin kertaa. Järjestämme tilaisuuden Zoom-alustalla ja tapahtumaan voit liittyä joko Zoom-sovelluksen tai verkkoselaimen kautta. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Nyt ei muuta kuin klikkaa sivun yläreunassa olevaa ilmoittautumisnappulaa, ja nähdään kesäkuussa!

Kuka Kirsimarja Blomqvist?

Tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist tutkii ja opettaa tietojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Aiemmin hän on työskennellyt mm. yliopiston kansainvälisistä suhteista vastaavana vararehtorina, yliopiston monitieteisen TBRC tutkimusyksikön perustajana ja vetäjänä, suuryrityksen T&K toiminnoissa, kasvuyritysten kansainvälistymisprojektissa sekä riskirahoittajana. Vuodesta 2011 lähtien hän on vieraillut Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Tietojohtamisessa hän on erityisen kiinnostunut erilaisten osapuolten tietointensiivisestä yhteistyöstä, luottamuksen roolista ja rakentamisesta, uuden tiedon luomisesta sekä teknologisen kehityksen mahdollistamista uusista organisoitumismuodoista. Hänen ensimmäinen tutkimusartikkelinsa The Many Faces of Trust julkaistiin v. 1997. Sen jälkeen hän on julkaissut 170 tutkimusartikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä, kirjoissa ja konferensseissa. Hän on ollut perustamassa yli 700 luottamustutkijan monitieteistä kansainvälistä FINT-tutkimusverkostoa ja toimii Journal of Trust Research-lehden Associate Editorina. Hän on myös Suomen Akatemian kulttuurin- ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan sekä kansallisen tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsen. Lisäksi hän työskentelee yksityisten ja julkisten organisaatioiden hallituksissa sekä luennoitsijana ja konsulttina.

https://www.linkedin.com/in/kirsimarjablomqvist/

Kuka Katja Sankalahti?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aiemmin Stakesin) kehittämispäällikkö Katja Sankalahti on 2000-luvun alusta alkaen kehittänyt verkostodialogista toimintakulttuuria kentän toimijoiden kanssa yhdessä.

Hänen ydinosaamistaan on sparrata esimiehiä ja johtajia dialogisen johtamisen saloihin sekä sen edellyttämän johtamis- ja koordinaatiorakenteen muodostamiseen. Osana tätä kokonaisuutta hän kouluttaa valtakunnallisesti verkostodialogisten työkäytäntöjen osaajia ja kouluttajia sekä valmentaa monitoimijaisen yhteistyön edistämisessä. Kehittämistyö rakentuu yhteiskehittämiselle; moniääniselle kumppanuudelle, dialogisten työkäytäntöjen, rakenteiden ja periaatteiden hyödyntämiselle. Katja työskentelee vuoden 2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Henkilöstön kehittämispäällikön sijaisena ja samalla THL2021 –muutosohjelman projektipäällikkönä. Projektin tehtävänä on varmistaa organisaatiouudistuksessa nimenomaan yhteiskehittäminen; aito osallisuus, kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet. Poikkeusolot edellyttivät nopeaa suunnitelman muuttamista myös THL:ssä: kaikki toimet toteutetaan etäyhteyksillä, vailla kasvokkain kohtaamista.

Katjan intohimona on kaikilla tasoilla toteutuva kunnioittava kohtaaminen, osallisuuden kokemus, näennäisdemokratiasta luopuminen ja yhteistyö niiden toimijoiden tai tahojen kanssa keitä asia koskee. Tämän kaiken edellytyksenä on luottamuksen rakentaminen sekä turvallisen, sallivan ja ääneen ajatteluun innostavan ilmapiirin luominen.

Lisää tätä?

Liity mukaan Sitra Labin Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa – sieltä tämänkin HERÄÄMÖ-tapahtuman aihe kumpusi.

Tilaa kerran kuussa lähetettävät uusimmat päivitykset liittymällä Sitra Labin sähköpostilistalle.

Mikä HERÄÄMÖ?

Sitra Labin uudessa HERÄÄMÖ-aamiaistapahtumasarjassa palastellaan yhteiskunnallisen muutoksen tekemistä ja tutkitaan keinoja tarttua viheliäisiin ongelmiin. Heräämössä pääset tapaamaan yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen kansainvälisiä edelläkävijöitä sekä kotimaisia tekijöitä, jotka jakavat oppejaan ja auttavat meitä laajentamaan ymmärrystämme kiinnostavien esimerkkien kautta, teoreettisia viitekehyksiä unohtamatta.

Heräämöt ovat kahden tunnin (8:30-10:30) aamunavauksia ja koostuvat informatiivisestä esityksestä sekä verkostoitumishetkistä. Heräämö on Sitra Labin Muutoksentekijöiden yhteisön tapahtumasarja. Mikäli olet henkilö, joka haluaa laajentaa horisonttiaan yhteiskunnalliseen positiiviseen muutokseen liittyen ja verkostoitua muiden tulevaisuutta rakentavien tahojen kanssa – tervetuloa mukaan!

Mistä on kyse?