Live
Hybriditilaisuus: Kenellä on vastedes portinvartijavaltaa?
Tapahtumat

Hybriditilaisuus: Kenellä on vastedes portinvartijavaltaa?

Sitran tuore työpaperi päivittää klassisen portinvartijateorian 2020-luvulle.

Miltä näyttäisi demokratian kannalta kestävä media- ja informaatioympäristö? Kuinka puolustaa demokratiaa niin, että emme vahingossa rapauta juuri niitä arvoja, joita yritämme suojella, kuten sananvapautta, yksityisyyden suojaa ja moniarvoista ja -puolista julkista keskustelua?

Mediamaisemamme on muuttunut suuresti viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Massaviestinnän aikakaudesta on suhteellisen lyhyessä ajassa siirrytty sirpaleiseen ja monikanavaiseen mediaympäristöön, ja tämä heijastuu yhteiskuntiin monin tavoin. Samalla on muuttunut uutismedian perinteinen portinvartijarooli. Tätä muutosta tarkastellaan Sitran Digitaalinen valta ja demokratia -projektin vastikään julkaisemassa Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella -työpaperissa.

Sitra järjestää tammikuun lopussa hybriditilaisuuden, jossa esitellään työpaperin sisältöä ja tarjotaan alan asiantuntijoille tilaisuus keskusteluun työpaperin aihepiiristä. Tilaisuudessa tarkastellaan mediakentän ja -vallan muutosta demokratian sekä media-alan tulevaisuuden näkökulmista. Mitä kehitys tarkoittaa demokratian ja ihmisten osallistumismahdollisuuksien kannalta? Kuka vastedes päättää, miten tieto yhteiskunnassa kulkee ja kenen pelisäännöillä demokratian kannalta välttämätöntä julkista keskustelua käydään? 

Yksi työpaperin keskeinen havainto on, että portinvartijuus on ottamassa erilaisia muotoja niin liberaaleissa demokratioissa kuin autoritaarisissa maissa. 2000-luvun viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuksia niin demokratian edistämiseen kuin kansalaisten oikeuksien ja tiedonvapauden tukahduttamiseen.

Maksuton hybriditilaisuus järjestetään 25.1.2023 järjestettävän Mediapäivän aattona, joten se on mainio tilaisuus myös virittäytyä Mediapäivän aiheisiin, joihin Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella -työpaperi tarjoaa systeemisen tulevaisuusnäkökulman.  

Digitaalinen valta ja demokratia -projekti tuottaa tietoa digitaalisen vallan uusista muodoista ja luo ihmisille edellytyksiä vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin. Lue lisää.

Alustava ohjelma

14.30
Kahvitarjoilu
15.00
Tervetuloa
Jukka Vahti, projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia, Sitra
15.15
Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella – keskeisiä huomioita
Olli Seuri, mediatutkija ja toimittaja
Hannu-Pekka Ikäheimo, Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat, Sitra
15.45
Kommenttipuheenvuoro
Maria pettersson, päätoimittaja, Journalisti-lehti
16.00
Keskustelua ja kysymyksiä
16.30
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?