Live
Keskustelutilaisuudet turvealan oikeudenmukaisesta siirtymästä
Verkkotapahtuma

Keskustelutilaisuudet turvealan oikeudenmukaisesta siirtymästä

  • 11.11.2020 klo 10:00 - 24.11.2020 klo 10:00

Energiaturpeen kysynnän ennakoidaan alenevan lähivuosina merkittävästi, kun energiantuotanto kehittyy kohti hiilineutraaliutta. Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, ja päästövähennykset on määrä toteuttaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi Sitra järjestää yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa kolme keskustelutilaisuutta syksyn 2020 aikana. Keskustelut käydään luottamuksellisina ja ne toteutetaan verkon välityksellä.

Keskustelutilaisuuksiin kutsutaan

  1. turvealalla työskenteleviä (esim. yrittäjiä ja urakoitsijoita) ja liitännäisillä aloilla työskenteleviä
  2. henkilöitä, joilla on kiinnostusta aiheeseen ja kokemusta siirtymästä alalta toiselle oman työuran aikana, sekä
  3. elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Keskustelut käydään fasilitoituina pienryhmissä, minkä vuoksi osallistujia voidaan ottaa kuhunkin tilaisuuteen vain rajattu määrä. Sitra toimii yhdessä maakuntaliittojen kanssa keskustelutilaisuuksien mahdollistajana. Sitra ei ole tilaisuuksissa keskustelijan roolissa.

Tilaisuudet järjestetään seuraavina ajankohtina:

11.11. Pohjois-Pohjanmaa
12.11. Etelä-Pohjanmaa
24.11. Lappi.

Taustaa

Sitran toimeksiannosta selvitettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana, millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä nykyisellään aiheutuu ilmastolle, luonnolle, taloudelle ja työllisyydelle sekä millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä luopuminen aiheuttaisi. Lisäksi Sitran selvityskokonaisuuden osana toteutettiin laadullinen haastattelututkimus turvealan yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille, ja tunnistettiin keinoja oikeudenmukaisuuden tukemiseksi siirtymässä (lue lisää tiedotteesta).

Verkkokeskustelut tarjoavat tilaisuuden jatkaa keskustelua ja ymmärryksen syventämistä oikeudenmukaisen siirtymän haasteista ja mahdollisuuksista.

Mistä on kyse?