Live
Korkea-asteen koulutuksen tarpeet vaihtelevat alueilla – Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja?
Keskustelutilaisuus

Korkea-asteen koulutuksen tarpeet vaihtelevat alueilla – Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja?

Tervetuloa osallistumaan avoimeen keskusteluun väestönkehityksen vaikutuksista korkeakoulutukseen.

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Miten väestömuutokset vaikuttavat ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen järjestelyihin ja tapoihin toimia? Miten ammattikorkeakoulutus ja yliopistokoulutus vastaavat alueiden vaihteleviin koulutustarpeisiin? Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja?

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uusien opiskelijoiden määrät muuttuvat merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Mille väestölle? -selvityksen mukaan sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen uusien opiskelijoiden määrät vähenevät rajusti 2030-luvun puolivälissä. Ennusteen mukaan alueiden kehitys eriytyy voimakkaasti syntyvyyden laskun myös maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Korkeakoulutuksen perässä muutetaan maan sisällä eniten. Muuttoliikkeestä hyötyvät erityisesti suuret kaupunkiseudut. Muutokset vahvistavat alueiden ja niiden tarpeiden erilaistumista. Samalla myös opiskelijakunta moninaistuu.

Keskustelun tavoite?

Keskustelun tavoitteena on
• syventää yhdessä ymmärrystä väestönkehityksen erilaistavasta vaikutuksesta korkea-asteen koulutukseen eri puolilla Suomea ja
• keskustella korkea-asteen koulutuksen järjestelyistä muuttuvassa tilanteessa sekä tunnistaa ja ideoida jatkotoimia.

Kuka voi osallistua?

Tilaisuus on suunnattu korkeakoulutuksen suunnittelijoille, pedagogeille, kehittäjille, asiantuntijoille, päättäjille, vaikuttajille ja muille koulutuksesta kiinnostuneille. Tilaisuus on osa keskustelusarjaa väestökehityksen vaikutuksista koulutukseen.

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittaudu mukaan sivun yläosan linkistä. Saat Zoom-osallistumislinkin sähköpostiisi lähempänä tilaisuutta.

Mistä aiheesta pienryhmässä keskustellaan?

Yhteisen virittäytymisen jälkeen keskustelemme pienryhmissä neljästä vaihtoehtoisesta aiheesta. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä aihe, jonka keskusteluun haluat liittyä:

  1. Koulutustehtävä. Miten väestönkehitys muuttaa korkeakouluja ja niiden koulutustehtävää? Miten korkeakoulut vastaavat entistä heterogeenisemman opiskelijakunnan toiveisiin (esim. nuoret, työelämässä olevat, maahanmuuttaja, kv-opiskelijat)? Miten laaja-alaisia korkeakoulut voivat jatkossa olla, jos nuorten ikäluokat pienenevät?
  2. Osaajien ja osaamistarpeen kohtaaminen. Miten korkeakoulutus kykenee vastaamaan alueiden erilaistuviin osaamistarpeisiin? Miten turvataan korkeakoulutettujen ammattilaisten saatavuus eri puolilla Suomea? Miten vastataan suurempien kaupunkikeskusten kasvaviin osaamistarpeisiin?
  3. Korkeakoulupoliittiset tavoitteet. Korkeakouluvisiossa on asetettu korkeakouluille haastavia tavoitteita. Miten tavoitteisiin, kuten, yli puolella nuorten ikäluokasta on korkeakoulututkinto, voidaan ennakoidun väestökehityksen ja työelämän muutoksen maailmassa päästä? Miten tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan osuus voidaan nostaa 4 prosenttiin BKT:sta, jos osaajia on jatkossa entistä vähemmän? Miten korkeakoulutus voi olla jatkossa turvata erilaisten alueiden elinvoimaa?
  4. Kansainvälisyys. Miten korkeakoulujen kansainvälistyminen voi ratkaista osaajapulaa? Voidaanko pienenevien ikäluokkien aiheuttamaa haastetta edes yrittää ratkaista kansallisesti, kun alueiden väliset erot ovat näin suuria? Pitäisikö korkeakoulujen tähdätä koulutuksensa kansainvälisille työmarkkinoille oppijan asuinpaikasta riippumatta?

Mistä on kyse?