Live
Elinikäisen oppimisen johtaminen läpileikkaavana kokonaisuutena ja pohjoismaiset rakenteet
Julkistustilaisuus

Elinikäisen oppimisen johtaminen läpileikkaavana kokonaisuutena ja pohjoismaiset rakenteet

Haluamme Suomeen laaja-alaista, politiikan eri lohkot yhdistävää ja pitkäjänteistä elinikäisen oppimisen politiikkaa. Miten hallinnonrajat ylittävää ilmiötä johdetaan? Miten elinikäisen oppimisen politiikan vaikuttavuutta arvioidaan? Millaisilla rakenteilla Pohjoismaat ohjaavat elinikäistä oppimista?

llmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten edistää systeemistä ajattelua? -muistio

Tilaisuuden esitysmateriaali

Julkistamme verkkotilaisuudessa muistion llmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten edistää systeemistä ajattelua? Aihe on ajankohtainen juuri nyt, kun valmistelu jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamiseksi on käynnistynyt.

Tuomme tilaisuudessa esiin kokonaiskuvaa elinikäisen oppimisen johtamisesta Suomessa ja vertailemme Pohjoismaita. Kysymme myös, miten systeemistä ajattelua voidaan tuoda johtamiseen. Tarjoamme näkökulmia erityisesti ilmiölähtöisen johtamisen jatkokehittelyyn.

Muistiossa valotetaan elinikäisen oppimisen ilmiölähtöistä johtamista eri näkökulmista. Kasvatustieteen tutkimuksen pohjalta hahmottuu, miten moniulotteinen ilmiö elinikäinen oppiminen on. Hallinnon rakenteiden vertailu tuo esiin, miten elinikäisen oppimisen ohjausta on ratkottu Pohjoismaissa. Hallintotieteen tutkimus evästää ilmiölähtöisen johtamisen jatkokehittelyä avaamalla näkymää ohjauksen tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen hallinnon eri tasoilla.

Tilaisuudessa kuullaan sekä muistion kirjoittajien että elinikäisen oppimisen teemoja tuntevien asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Ilmoittaudu Zoom-alustalla järjestettävään verkkotilaisuuteen yllä olevasta linkistä.

Tervetuloa mukaan!

#osaamisenaika

Mistä on kyse?