Live
Millä hinnalla? -selvityksen julkistustilaisuus
Julkistustilaisuus

Millä hinnalla? -selvityksen julkistustilaisuus

Osaamisen kehittämiseen on taloudellisesti kannattavaa panostaa yhteiskunnassa nykyistä enemmän. Tule kuulemaan, miten ja miksi.

Tilaisuuden esitysmateriaali

Millä hinnalla? -julkaisu

Uutinen ja video: Nuorten osaamiseen on taloudellisestikin kannatavaa panostaa nykyistä enemmän

Tervetuloa perjantaina 9.4. osallistumaan Millä hinnalla? -selvityksen julkistustilaisuuteen. Selvityksessä paneudutaan kysymykseen, mikä on yhteiskunnalle koituva vaihtoehtoiskustannus, jos osaamisen kehittämiseen tehtäviä panostuksia jätetään tekemättä.

Selvityksessä tehdyt laskelmat tuovat esiin, miten työn ja osaamisen kehittämisen ulkopuolelle jäämisen kustannus voi olla jopa kaksinkertainen, kun tarkastelu ulotetaan suoria kustannuksia laajemmalle, tai moninkertainen, kun tarkastelujakso ulotetaan vuoden sijaan muutamalle vuodelle. Yhteiskunnan kannalta katsottuna on siis olennaista tarkastella investointia elinikäiseen oppimiseen kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti.

Inhimillinen pääoma on keskeinen talouskasvun ja innovaatioiden lähde, ja kansainvälisessä vertailussa Suomen panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin ovat jääneet kilpailijamaita pienemmiksi. Osaamisella ja sivistyksellä on myös taloutta laajempia hyötyjä: koulutustaso ja osaaminen ovat yhteydessä lukuisiin hyvinvoinnin osatekijöihin, ja tästä syystä selvityksessä huomioidaan myös työmarkkinoiden ulkopuolella ja työttömänä olevien tarve osaamisen kehittämiselle.

Suomalainen keskustelu osaamisvetoisesta talouskasvusta ja osaamisen hyvinvointivaikutuksista kaipaa erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Näin voimme tulevaisuudessa arvioida luotettavammin osaamisen ja sivistyksen pitkäkestoisia vaikutuksia sekä löytää uusia reittejä inhimilliseen ja kestävään osaamistalouteen.

Tilaisuus on suunnattu koulutus- ja talouspolitiikasta kiinnostuneille henkilöille ja päättäjille.

Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoalustalla ja suoratoistetaan Sitran YouTube-kanavalla.

Ilmoittaudu verkkotilaisuuteen yllä olevasta linkistä.

Mistä on kyse?