Live
Millä rahalla?
Julkistustilaisuus

Millä rahalla?

Miten jatkuvan oppimisen panostukset jakautuvat koulutuksen tuottajien, työnantajien ja oppijoiden välillä? Tilaisuudessa julkaistava Sitran selvitys tarjoaa tilannekuvan jatkuvan oppimisen rahavirroista tämän päivän Suomessa.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomen koulutusinvestoinnit ovat suurimpien joukossa. Suomi investoi koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen lähes 20 miljardia euroa vuosittain. Nämä merkittävät, suurimmaksi osaksi julkiset, panostukset jakautuvat koulutuksen tuottajien, työnantajien ja oppijoiden välillä monin tavoin. Mutta miten?

Tässä tilaisuudessa julkaisemme Sitran Millä rahalla? -selvityksen, joka tarjoaa tilannekuvan elinikäisen oppimisen rahavirroista tämän päivän Suomessa. Selvitys on tiettävästi ensimmäinen yritys kuvata elinikäiseen oppimiseen kanavoitavaa rahoitusta. Raportti tarjoaa lähtökohdan yhteistyölle elinikäisen oppimisen tietopohjan parantamiseksi ja rakentaa pohjaa keskustelulle rahoituksen kannustavuudesta ja ohjausvaikutuksista eri toimijoiden näkökulmista katsottuna.

Tilaisuus on kutsuvierastilaisuus. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta verkossa!

Ohjelma

Tervetuloa
Helena Mustikainen, projektijohtaja, Osaamisen aika -avainalue, Sitra

Miten elinikäinen oppiminen kytkeytyy Sitran tomintaan ja strategiaan?
Paula Laine, strategiajohtaja, Sitra

Millä rahalla? -selvityksen keskeiset löydökset
Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Sitra
Marita Aho, KTM, koulutuspolitiikan asiantuntija

Kommenttipuheenvuorot
Ida Mielityinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Akava
Kirsi Kangaspunta, suunnittelupäällikkö, OKM
Kati Korhonen-Yrjänheikki, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

Mistä on kyse?