Live
Osallistumisen verkkopalvelut maailmalla – mistä Suomi voisi ottaa mallia?
Kutsuvierastilaisuus

Osallistumisen verkkopalvelut maailmalla – mistä Suomi voisi ottaa mallia?

Sitra julkaisee 15.6. kansainvälisen vertailun osallistumisen verkkopalveluista Pohjoismaissa ja viidessä edelläkävijämaassa. Työpaperi esittelee verkkopalvelut, jotka mahdollistavat kansalaisen osallistumisen lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessiin.

Demokratian perustuksiin kuuluu kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Eduskunnan ja hallituksen työn ymmärtäminen ei kuitenkaan ole helppoa. Siksi on tärkeää, että eduskunta ja valtioneuvosto tekevät lainsäädäntötyön ymmärtämisen kansalaisille mahdollisimman helpoksi. Onko Suomi onnistunut tässä? 

Lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja kansalaisten osallistumista voidaan parantaa sähköisten työkalujen avulla. Sitran Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta -julkaisussa verrataan eduskunnan ja valtioneuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuuteen liittyviä työkaluja viiden maan kanssa: Ranskan, Kanadan, Brasilian, Chilen, ja Israelin. Vastaava vertailu toteutettiin haastatteluaineiston perusteella myös Pohjoismaista. 

Vertailun keskeinen löydös on, että Suomessa valtioneuvoston avoimuus ja osallistavuus ovat kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta eduskunnassa lait etenevät kansalaisille läpinäkymättömässä prosessissa. Vertailumaissa tilanne on usein päinvastainen ja näin työpaperi esittelee työkaluja, joista Suomi voisi ottaa mallia. 

Kansainvälisen vertailun ja työpaperin toteutti Sitran toimeksiannosta Ville Aula, väitöskirjatutkija The London School of Economics and Political Sciencessä. Pohjoismaisen vertailun toteutti Deloitte Oy.  

Tilaisuuteen on kutsuttu valtioneuvoston, eduskunnan hallinnon-, eduskuntaryhmien kanslioiden- ja puoluetoimistojen edustajia. Tilaisuuden tavoitteena on saattaa osapuolet yhteen keskustelemaan yhteisen kehittämistyön mahdollisuuksista, käyttäen apuna kansainvälisiä ja pohjoismaisia esimerkkejä.  

Uudistuva päätöksenteko -projekti on osa Sitran Demokratia ja osallisuus -teemaa, jonka tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. 

Ohjelma

14:30
Kahvit
Pikkuparlamentin aula
15:00
Tervetuloa! 
Pikkuparlamentti
Veera Heinonen, Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja, Sitra
15:05
Selvitysten tausta osana laajempia päätösprosesseja ja kansalaisten osallistumista koskevaa Sitran selvitystyötä 
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko, Sitra
15:10
Selvityksen esittely: Kansainvälinen selvitys valtioneuvostojen ja parlamenttien verkkosivustoista ja -palveluista 
Ville Aula, väitöskirjatutkija, The London School of Economics and Political Science 
15:30
Paneelikeskustelu 
Seppo Määttä, strategiajohtaja, valtioneuvoston kanslia 
Rainer Hindsberg, tieto- ja viestintäjohtaja, eduskunta 
Päivi Anttikoski, johtaja, markkinointi, viestintä ja vastuullisuus, SOK 
Paneelin vetäjä Jouni Backman, vanhempi neuvonantaja 
16:30
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?