Live
100 päivän hyvinvointihaasteen infotilaisuus

100 päivän hyvinvointihaasteen infotilaisuus

Kuva: Topias Dean, Sitra

Monilla ihmisillä on nykyisin vaikeuksia sopeutua nopeasti muuttuvaan maailmaan. Henkisen hyvinvoinnin ongelmat ja elämäntapoihin liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin globaalisti. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän kasvanut epävarmuus ja monimutkaisuus sekä arjen päätöksentekoon liittyvien vaihtoehtojen lisääntyminen.

Kutsumme nyt kaupunkiseutujen innovaattorit mukaan syksyllä käynnistyvään 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jossa etsitään ratkaisumalleja hyvinvoinnin uudenlaisiin ongelmiin ja luodaan Suomeen hyvinvointi-innovaatioiden ekosysteemiä! Sadan päivän hyvinvointihaasteessa pilotoidaan hyvinvointiongelmista lähtevää innovaatioprosessia kaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa.

Pilottivaiheessa keskitytään kahteen merkittävään hyvinvointiongelmaan:

1) Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen

2) Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysongelmat

Sadan päivän hyvinvointihaaste haastaa suomalaisten kaupunkien ja kaupunkiseutujen yritykset, tutkijat sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat kehittämään yhteistyössä sadan päivän aikana uudenlaisia ihmiskeskeisiä, kokonaisvaltaisia ja ennaltaehkäiseviä ratkaisumalleja kahteen yllä mainittuun ongelmaan. Haaste on suunnattu kaupungeille tai kaupunkiseutujen toimijoille, jotka voivat organisoida omalla alueellaan sektori- ja ammattikuntarajat ylittävän innovaatio- ja ongelmanratkaisuprosessin.

Sitra valitsee mukaan hakemusten perusteella 3 – 5 kaupunkiseutua. Sitra tukee valittujen innovaatioprosessien toteuttamista rahallisesti, osaamisellaan sekä kansallisen tason yhteistyötä edistämällä. Jos pilottivaiheen innovaatioprosessi onnistuu hyvin, syntyneiden ratkaisumallien kehittämistä ja Hyvinvointiekosysteemin laajentamista on tarkoitus jatkaa pilottivaiheen päätyessä ensi keväänä.

Lisätietoja

Ohjelma

 

Infotilaisuus Sadan päivän hyvinvointihaasteesta 30.9.:
8.30 Aamukahvi
9.00 Hyvinvointiekosysteemi uudenlaisten hyvinvointiongelmien ratkaisijana – Timo Hämäläinen, Sitra

 

Arjen hyvinvoinnin viheliäiset ongelmat:
9.20 Nuorten elämänhallinta ja henkinen hyvinvointi – Timo Hämäläinen, Sitra
Lapsiperheiden haasteet monimutkaistuvassa maailmassa – Kati Palsanen, SOS Lapsikylä
10.20 Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen – Timo Hämäläinen, Sitra
Uuden finanssiteknologian ja vanhan palvelujärjestelmän haasteet taloudenhallinnassa -Juha Pantzar, Takuusäätiö
11.20 Sadan päivän hyvinvointihaaste – Saara Rimon, Sitra
12.00 Lounas
12.45 Aamupäivän virittämiä ajatuksia? – Saara Rimon, Sitra

 

Paikallisen innovaatioprosessin suunnittelu:
13.00 Eväitä alueelliseen innovaatioprosessiin – Vesa Harmaakorpi, LUT
13.40 Miten tukea ratkaisujen luomista yhteisissä oppimisprosesseissa? – Marika Tammeaid, ITLA
14.20 Kahvitauko
14.40 Miten vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen? – Nelli Hankola & Ari Haukkala, Helsingin yliopisto
15.20 Miten suunnitella ihmislähtöinen ratkaisu? – Sanna Apajalahti, Takuusäätiö
16.00 Jatkoaskeleet – Saara Rimon & Timo Hämäläinen
16.15 Seurustelua ja pikkusuolaisia
17.15 Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?