Live
100 päivän hyvinvointihaasteen infotilaisuus
Info

100 päivän hyvinvointihaasteen infotilaisuus

Monilla ihmisillä on nykyisin vaikeuksia sopeutua nopeasti muuttuvaan maailmaan. Henkisen hyvinvoinnin ongelmat ja elämäntapoihin liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin globaalisti. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän kasvanut epävarmuus ja monimutkaisuus sekä arjen päätöksentekoon liittyvien vaihtoehtojen lisääntyminen.

Kutsumme nyt kaupunkiseutujen innovaattorit mukaan syksyllä käynnistyvään 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jossa etsitään ratkaisumalleja hyvinvoinnin uudenlaisiin ongelmiin ja luodaan Suomeen hyvinvointi-innovaatioiden ekosysteemiä! Sadan päivän hyvinvointihaasteessa pilotoidaan hyvinvointiongelmista lähtevää innovaatioprosessia kaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa.

Pilottivaiheessa keskitytään kahteen merkittävään hyvinvointiongelmaan:

1) Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen

2) Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysongelmat

Sadan päivän hyvinvointihaaste haastaa suomalaisten kaupunkien ja kaupunkiseutujen yritykset, tutkijat sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat kehittämään yhteistyössä sadan päivän aikana uudenlaisia ihmiskeskeisiä, kokonaisvaltaisia ja ennaltaehkäiseviä ratkaisumalleja kahteen yllä mainittuun ongelmaan. Haaste on suunnattu kaupungeille tai kaupunkiseutujen toimijoille, jotka voivat organisoida omalla alueellaan sektori- ja ammattikuntarajat ylittävän innovaatio- ja ongelmanratkaisuprosessin.

Sitra valitsee mukaan hakemusten perusteella 3 – 5 kaupunkiseutua. Sitra tukee valittujen innovaatioprosessien toteuttamista rahallisesti, osaamisellaan sekä kansallisen tason yhteistyötä edistämällä. Jos pilottivaiheen innovaatioprosessi onnistuu hyvin, syntyneiden ratkaisumallien kehittämistä ja Hyvinvointiekosysteemin laajentamista on tarkoitus jatkaa pilottivaiheen päätyessä ensi keväänä.

Lisätietoja

Mistä on kyse?