Live
Sitra Lab HERÄÄMÖ: Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille innovaatioille
Verkkotapahtuma

Sitra Lab HERÄÄMÖ: Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille innovaatioille

Yhteiskunnalliset innovaatiot vaativat uusien ratkaisujen lisäksi myös niille otollista maaperää. Miten voimme edistää sen syntymistä verkostojen ja ekosysteemien yhteistoiminnalla?

Yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, mutta yksittäisillä toimijoilla ja projekteilla on harvoin mahdollisuuksia muuttaa toimintaympäristöään isosti. Hienot, tulevaisuuteen kurkottavat ratkaisut törmäävät myös usein siihen, etteivät ne istu osaksi konteksteja, joiden parantamiseen ne on kehitetty. Mitä voidaan siis tehdä, että voimme edistää yhteiskunnan uudistumiskykyä?

Yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden taklaamisessa kaivataan ratkaisujen kehittämisen rinnalla verkostoja ja ekosysteemejä, jotka kykenevät vaikuttamaan toimintaympäristönsä uudistumiseen sekä innovaatioille otollisen maaperän kehittämiseen. Maamme tavoitteena on olla maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö vuoteen 2030 mennessä ja alueelliset ekosysteemit ovat keskeinen osa sen synnyttämistä. Syyskauden ensimmäisessä HERÄÄMÖssä Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Päivi Myllykangas kertoo siitä, mitä he tekevät innovatiivisen ja uudistuvan alueen kehittämiseksi.

Päivi ja Pirkanmaan liiton tiimi osallistuivat Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen keväällä 2020 innovaatioportfolioita käsitelleeseen ryhmään. Heräämössä julkistetaan myös ryhmän työhön perustuva Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa – Askelmerkkejä systeemiseen muutokseen innovaatioportfolioilla -raportti. Innovaatioportfolioita käsitelleen ryhmän ajatteluun perustuvassa ja Sitran Mikael Seppälän kirjoittamassa raportissa avataan keinoja, joilla vapaamuotoiset verkostot ja edistyneemmät ekosysteemit voivat parantaa yhteistyötään yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä.

Kuka Päivi Myllykangas?

KTT Päivi Myllykangas työskentelee Pirkanmaan liitossa innovaatio- ja tulevaisuusjohtajana. Päiville yhteistyön sekä yhteistoiminnan mahdollisuuksien edistäminen on lähellä sydäntä ja hän edistää niitä paitsi työnsä, mutta myös teatteri- ja järjestökentän parissa. Hänellä on pitkä kokemus elinkeinoelämän aluekehittämisestä, ekosysteemien kehittämisestä ja sidosryhmätyöstä, jota hän on tehnyt muun muassa Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman korkeakouluyhteisön yhdistymisen puitteissa.

Mistä on kyse?