Live
Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3: Miksi osallisuus on vastedes entistäkin tärkeämpää?

Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3: Miksi osallisuus on vastedes entistäkin tärkeämpää?

Osallisuusvajeen kanssa kipuillaan juuri nyt niin meillä kuin maailmalla. Miksi on tärkeää, että kaikki kokevat tulevansa kuulluksi ja miten se voisi toteutua?

  • 03.11.2020 klo 09:00 - 11:30
  • Etätyöpaja (Zoom)

Yhdysvaltain presidentinvaalien kynnyksellä pidettävässä Sivullisesta osalliseksi -työpajasarjan kolmannessa työpajassa pohdittiin, miten ja miksi osallisuuden ja osallisuustyön merkitys korostuu entisestään 2020-luvulla niin Suomessa kuin muissakin liberaaleissa demokratioissa.

Työpajassa Sitran asiantuntijat Hannu-Pekka Ikäheimo ja Jukka Vahti avasivat vielä julkaisemattoman selvityksensä tulevaisuuskuvia osallisuuteen liittyen: Mitkä muutosvoimat vaikuttavat kansanvallan tulevaisuuteen 2020-luvulla?

Psykologian professori Göte Nyman pohti,  mitä tapahtuu Suomessa vuonna 2021, miten olemme silloin erilaisia ja mitä mahdollisuuksia ihmisten muuttunut käyttäytyminen tuo osallisuustyöhön. Kuulimme myös osallistujien kokemuksia Demokratiakokeiluista.

Työpajassa jaettiin parhaat kokemukset pienistä tekemisen muutoksista isoihin toimintamalleihin, jotka mielestäsi olivat edistäneet osallisuustyötä kuluvan vuoden aikana.

Työpajaan olivat tervetulleita kaikki osallisuuden edistämisestä ja uusien toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneet kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Ryhmäkeskustelukoonti:

  1. USA:n poliittinen sekasorto
  2. Heikot ja/tai vahvat signaalit osallisuuden muutoksessa omassa työssä
  3. Kokemuksesi kuluneelta vuodelta osallisuustyön edistämisestä

OHJELMA

8.55

Zoom-perehdytys halukkaille

9.00

Virittäytyminen päivään ja ohjeistus työpajan kulusta

9.10

Tervetuloa

Antti Kivelä, johtaja, Sitra

9.15

Osallisuuden tulevaisuuskuvat 2020-luvulla

Hannu-Pekka Ikäheimo ja Jukka Vahti, asiantuntijat, Sitra

9.35

Pienryhmäkeskustelu:
Miltä osallisuus näyttää Suomessa oman työsi ja kuntasi näkökulmasta 2030?

9.55 Tauko: Musiikkia ja kahvia omasta keittiöstä
10.05

Kriisistä yhteiseksi pääomaksi: uusin opein vuoteen 2021

Göte Nyman, psykologian professori, Helsingin yliopisto

10.25

Pienryhmäkeskustelu:
Kerro paras kokemuksesi, joka on mielestäsi edistänyt osallisuustyötä kuluneen vuoden aikana. Kyse voi olla pienestä yksinkertaisesta tekemisen muutoksesta aina isoon toimintamalliin asti.

10.45

Ehdota demokratiapalkinnon 2020 saajaa

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö, Oikeusministeriö ​​

10.50 Tauko: Musiikkia ja kahvia omasta keittiöstä
11.00

Olin mukana Demokratiakokeiluissa 2020 –Miten meni? Osallistujien kokemuksia

Toimi politiikan näyttämöllä – demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä, Järvenpää
Pilvi Kallio-Meriläinen, Järvenpään kaupunki
Titus Moono, kokeiluun osallistunut

Venäjänkielisen väestön äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa, Helsinki
Veli-Matti Hurtiq Helsingin kaupunki
Olesia Khusnimardanova, kokeiluun osallistunut

Nuorten politiikkakoulu, Oulu

11.30

Seuraavat askeleet ja työpaja päättyy

Työpajasarjassa seurattiin Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen valittujen ideoiden etenemistä, edistettiin kokeilukulttuuria sekä annettiin välineitä ja ideoita yhteiskehittämiseen. Edellisen työpajan sisältöön pääset tutustumaan täällä.

Demokratiakokeilut 2020 on osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Sitra toteuttaa Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ja ne ovat myös osa hallitusohjelmaa. Uusimman uutiskirjeemme löydät ja pääset tilaamaan täältä.

Ota yhteyttä
 
Petri Tuomi-Nikula
 
Tiina Peltola

Mistä on kyse?