Live
Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3: Miksi osallisuus on vastedes entistäkin tärkeämpää?
Verkkotapahtuma

Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3: Miksi osallisuus on vastedes entistäkin tärkeämpää?

Osallisuusvajeen kanssa kipuillaan juuri nyt niin meillä kuin maailmalla. Miksi on tärkeää, että kaikki kokevat tulevansa kuulluksi ja miten se voisi toteutua?

  • 03.11.2020 klo 09:00 - 11:30
  • Etätyöpaja (Zoom)

Yhdysvaltain presidentinvaalien kynnyksellä pidettävässä Sivullisesta osalliseksi -työpajasarjan kolmannessa työpajassa pohdittiin, miten ja miksi osallisuuden ja osallisuustyön merkitys korostuu entisestään 2020-luvulla niin Suomessa kuin muissakin liberaaleissa demokratioissa.

Työpajassa Sitran asiantuntijat Hannu-Pekka Ikäheimo ja Jukka Vahti avasivat vielä julkaisemattoman selvityksensä tulevaisuuskuvia osallisuuteen liittyen: Mitkä muutosvoimat vaikuttavat kansanvallan tulevaisuuteen 2020-luvulla?

Psykologian professori Göte Nyman pohti,  mitä tapahtuu Suomessa vuonna 2021, miten olemme silloin erilaisia ja mitä mahdollisuuksia ihmisten muuttunut käyttäytyminen tuo osallisuustyöhön. Kuulimme myös osallistujien kokemuksia Demokratiakokeiluista.

Työpajassa jaettiin parhaat kokemukset pienistä tekemisen muutoksista isoihin toimintamalleihin, jotka mielestäsi olivat edistäneet osallisuustyötä kuluvan vuoden aikana.

Työpajaan olivat tervetulleita kaikki osallisuuden edistämisestä ja uusien toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneet kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Ryhmäkeskustelukoonti:

  1. USA:n poliittinen sekasorto
  2. Heikot ja/tai vahvat signaalit osallisuuden muutoksessa omassa työssä
  3. Kokemuksesi kuluneelta vuodelta osallisuustyön edistämisestä

Mistä on kyse?