Live
Suomi ilmasto- ja kiertotalous­koulutuksen kärkimaaksi!

Suomi ilmasto- ja kiertotalous­koulutuksen kärkimaaksi!

Monelle ulkomaalaiselle tulee Suomesta ensimmäisenä mieleen huippuluokan koulutus. Voisiko suomalaisten ilmasto- ja kiertotalouskoulutus sekä osaaminen olla seuraava vientihitti maailmalla? 

Kuva: Topias Dean/Sitra

Mikä on paras keino hillitä ilmastokriisiä, pysäyttää luonnon köyhtyminen ja varmistaa raaka-aineiden saatavuus myös tulevaisuudessa? Osaamisen lisääminen.

Ilmasto- ja kiertotalousosaamisen avulla lapset, nuoret ja aikuiset osaavat vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä säilyttää metallit, muovin ja muut materiaalit mahdollisimman pitkään kierrossa. Osaaminen ulottuu arjen lisäksi myös töihin: maanviljelijät osaavat hyödyntää maaperän hyvinvointia tukevia viljelymenetelmiä, kauppiaat osaavat kääntää liiketoimintansa tavaroiden myymisestä niiden vuokraamiseen ja arkkitehdit osaavat suunnitella rakennuksia, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Sitran vauhdittamana yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä ovat kehittäneet kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille aina peruskoulusta yliopistoon. Nyt on aika jakaa oppeja matkan varrelta ja esitellä opetusviennin kannalta mielenkiintoisia avauksia.

Työpajoissa ideoimme yhdessä ratkaisuja, joiden avulla kiertotalous ja ilmastokasvatus voitaisiin sisällyttää mahdollisimman laajasti koulutusasteiden opetukseen, täydennyskoulutukseen ja esimerkiksi järjestöjen pitämiin kursseihin. Lisäksi etsimme päivän aikana keinoja, joiden avulla kiertotaloudesta ja ilmastokasvatuksesta saataisiin liiketoimintaa Suomeen koulutusviennin muodossa.

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

9.00 Aamukahvit
9.30-9.40 Tervetuloa
9.40-10.00 Kiertotalouskoulutuksen kokonaisuus,

Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen, Sitra

10.00-10.15 Suomesta ilmastokasvatuksen kärkimaa -aloite

Sanni Salmenoja, SOOL

10.15-10.30 Kiertotalous ja ilmastokasvatus koulutusviennissä

Anne Liimatainen, Education Finland

10.30-11.00 Caset:
Lyfta
Yrityskylä, Talous ja nuoret TAT
Climate University
11.00-11.15 Työpajojen esittely
11.15-12.00 Lounastauko (lounas on omakustanteinen)
12.00-13.00 Työpajat:
Työpaja 1: Kiertotalous ja ilmastokasvatus koulutusvientituotteena
Työpaja 2: Miten kiertotalous ja ilmasto-osaaminen saadaan osaksi elinikäistä oppimista ja täydennyskoulutusta? Työpajan vetävät Sitra, TAT ja Sykli
Työpaja 3: Miten Suomesta kehitetään ilmasto- ja kiertotalouskoulutuksen kärkimaa? Työpajan vetävät SOOL ja Climate University
Työpaja 4: Miten kolmas sektori voi ottaa roolia ilmastokasvatuksessa? Työpajan vetävät Partiolaiset ja WWF
13.00-13.30 Työpajojen purku
13.30-14.30 Kahvit ja verkostoitumista

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?