Live
Miten toisen asteen koulutus järjestetään, kun nuorten vähetessä alueiden tarpeet erilaistuvat?
Keskustelutilaisuus

Miten toisen asteen koulutus järjestetään, kun nuorten vähetessä alueiden tarpeet erilaistuvat?

Tervetuloa osallistumaan avoimeen keskusteluun väestönkehityksen vaikutuksista toisen asteen koulutuksen järjestelyihin. Koulutus keskittyy kasvukeskuksiin. Myös työelämän tarpeet alueilla eriytyvät.

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Miten toisen asteen koulutus tulisi järjestää tulevaisuudessa, kun nuorten määrä vähenee, koulutus keskittyy kasvukeskuksiin ja työelämän sekä alueiden tarpeet eriytyvät? Miten muutokset vaikuttavat koulutuksen saavutettavuuteen ja pedagogiikkaan?

Toisen asteen koulutuksen uusien opiskelijoiden määrät muuttuvat merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Mille väestölle? -selvityksen mukaan 2020-luvulla ammatillisen ja lukiokoulutuksen tarve kasvaa etenkin suurilla kaupunkiseuduilla ja vähenee maaseutumaisissa kunnissa ja seutukaupunkien läheisyydessä. Sen sijaan 2030-luvun aikana erityisesti uusien lukio-opiskelijoiden määrä vähenee koko maassa, mutta myös ammatillisen perustutkinnon opiskelijoiden määrä laskee.

Etenkin 15–24-vuotiaiden nuorten määrä ja osuus kaikista toisen asteen opiskelijoista supistuvat. Samalla aikuisten ammatillisen koulutuksen tarve kasvaa.

Keskustelun tavoite?

Keskustelun tavoitteena on

  • syventää yhdessä ymmärrystä väestönkehityksen erilaistavasta vaikutuksesta toisen asteen koulutukseen eri puolilla Suomea ja
  • keskustella toisen asteen koulutuksen järjestelyistä muuttuvassa tilanteessa sekä tunnistaa ja ideoida jatkotoimia.

Kuka voi osallistua?

Tilaisuus on suunnattu toisen asteen koulutuksen suunnittelijoille, pedagogeille, kehittäjille, asiantuntijoille, päättäjille, vaikuttajille ja kaikille muille toisen asteen koulutuksesta kiinnostuneille. Tilaisuus on osa keskustelusarjaa väestökehityksen vaikutuksista koulutukseen.

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittaudu mukaan sivun yläosan linkistä. Saat Zoom-osallistumislinkin sähköpostiisi lähempänä tilaisuutta.

Mistä aiheesta pienryhmässä keskustellaan?

Yhteisen virittäytymisen jälkeen keskustelemme pienryhmissä viidestä vaihtoehtoisesta aiheesta. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä yksi aihe, jonka keskusteluun haluat liittyä:

  1. Koulutuksellinen tasa-arvo. Miten lukio- ja ammatillisen koulutuksen saavutettavuus turvataan kaikille koko maassa nuorten ikäluokkien pienentyessä? Uhkaako kouluverkon harveneminen tasa-arvoa? Mitä tehdään, jos nuorella ei ole valmiuksia muuttaa koulutuksen perässä? Nouseeko koulutuksen pääsyn kynnys liian korkeaksi joillakin alueilla?
  2. Koulutustarjonta. Voidaanko koulutuksen monipuolisuus tai -alaisuus turvata kaikissa oppilaitoksissa? Onko vastaus oppilaitosten erilaistuminen ja/tai etäopetus? Miten vastataan alueiden ja työelämän erilaisiin osaamistarpeisiin? Miten tarpeiden alueellista ennakointia pitäisi kehittää? Miten varmistetaan osaajien riittävyys?
  3. Yhteistyö. Millaista yhteistyötä ja keiden välillä tarvitaan? Ovatko yhteistyön välineet kunnossa? Voiko yhteistyö auttaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä? Edellyttääkö yhteistyö lainsäädännöllistä kehittämistä?
  4. Lukioiden erityishaasteet. Miten lukioverkkoa tulisi kehittää? Millaisia keinoja lukioilla on saavutettavuuden turvaamiseen? Miten lukiokoulutuksen voi edelleen tukea alueiden veto- ja elinvoimaa?
  5. Ammatillisen koulutuksen erityishaasteet. Miten väestönkehitys vaikuttaa työssä tapahtuvan oppimisen kehittämiseen? Löytyykö korvaavia oppimisympäristöjä? Mitä aikuisopiskelijoiden määrän kasvu tarkoittaa pedagogiikalle? Miten ammatillinen koulutus voi olla turvaamassa eri alueiden elinvoimaa?

Tervetuloa ilmoittautumaan sivun yläosan linkistä!

Tervetuloa myös korkea-asteen koulutuksen keskustelutilaisuuteen 15.9.

Merkitse myös kalenteriisi tai vinkkaa kaverille korkea-asteen koulutuksen keskustelutilaisuudesta tiistaina 15.9. klo 8.50-11.00. Miten väestömuutokset vaikuttavat ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen järjestelyihin ja tapoihin toimia? Miten ammattikorkeakoulutus ja yliopistokoulutus vastaavat alueiden vaihteleviin koulutustarpeisiin? Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja? Ilmoittautuminen tilaisuuteen avataan elokuun aikana.

Mistä on kyse?