Live
Yritteliäs hyvinvointivaltio? Missio-orientoituneen innovaatiopolitiikan käytännöt
Seminaari

Yritteliäs hyvinvointivaltio? Missio-orientoituneen innovaatiopolitiikan käytännöt

Minkälaisten työkalujen avulla Mariana Mazzucaton käsitteellistämää missio-orientoitunutta innovaatiopolitiikkaa voidaan käytännössä toteuttaa, ja mitä haasteita siihen liittyy?

Taloustieteilijä Mariana Mazzucaton ajatukset markkinoita luovasta ja suuntaavasta valtiosta ovat saavuttaneet viime vuosina suosiota sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Mutta minkälaisten työkalujen avulla hänen käsitteelistämäänsä missio-orientoitunutta innovaatiopolitiikkaa voidaan käytännössä toteuttaa, ja mitä haasteita siihen liittyy? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tutkijoiden Ville Takala (UCL Institute for Innovation and Public Purpose) ja Emma Nordbäck (Aalto University School of Business) kanssa missio-orientoituneen innovaatiopolitiikan käytännöistä, erityisesti haastekilpailujen, sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin näkökulmasta käsin tarkasteltuna.

Sosiologi Ville Takala työskentelee Mariana Mazzucaton instituutissa Lontoossa, ja hänen tutkimuksensa käsittelee datan omistajuuteen liittyviä kysymyksiä sekä missio-orientoituneen innovaatiopolitiikan käytäntöjä. Tutkijatohtori Nordbäck puolestaan työskentelee Aalto-yliopiston International Design Business Management ohjelmassa, jossa hän tutkii informaatioteknologian mahdollistamia uusia tiimityöskentelyn ja johtamisen tapoja, sekä työn tulevaisuutta yleisemmin.

Ville Takala ja Emma Norback ovat yhdessä Tuukka Toivosen (UCL Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy) kanssa toimittaneet Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailun evaluointitutkimukseen, joka tarkastelee kilpailun roolia yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajana erityisesti siihen osallistuneiden tiimien näkökulmasta.

Mistä on kyse?