archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ensimmäiset julkishallinnon ”uudistujat” valmistuivat

Koulutusohjelmaan osallistuu 160 valtionhallinnon johtavaa virkamiestä. Ensimmäinen kuudesta kurssista päättyi eilen.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitrassa alkoi viime syksynä mittava koulutusohjelma, joka on suunnattu valtionhallinnon ylimmälle johdolle. Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutukseen osallistuu vuoden loppuun mennessä yhteensä 160 johtavaa virkamiestä. Mukana ovat kaikkien 12 ministeriön johtoryhmät ja ylintä johtoa virastoista, esimerkiksi Kelasta, Opetushallituksesta, Väestörekisterikeskuksesta, Viestintävirastosta ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa julkishallinnon johtamiskapasiteettia, muutoskyvykkyyttä sekä tulevaisuustietoja ja -taitoja. Siilonmurtamisen ja törmäyttämisen hengessä koulutettavat on jaettu sekaryhmiin. Näin luodaan alusta, jolla yhteistä ajattelua ja uusia ratkaisuja pääsee syntymään.

Vertaiskokemusten jako, inspiroivat alustukset sekä käytännön harjoitteet nousivat päällimmäisinä esiin, kun ensimmäisen kurssin osallistujat pohtivat koulutuksen antia. Hallinnon kuuluisat siilotkin herättivät ihmetystä. ”Kun keskustelemme yhdessä, on vaikea ymmärtää, mistä hankaukset eri hallinnonalojen välillä oikein johtuvat”, eräs johtava virkamies tiivisti tuntojaan.

”Olemme palvelutehtävässä”

Viimeisen kurssipäivän aluksi keskusteluun liittyi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, jonka kanssa pohdittiin julkisen sektorin uudistumistarpeita. Niitä poikivat niin maailman megatrendit kuin suomalaisen yhteiskunnan muutos. Olipa kyse keinoälystä, kaupungistumisesta tai pakolaisvirroista muutospaineet kohdistuvat myös hallinnon toimintatapoihin ja rakenteisiin – ja kulminoituvat tavalla tai toisella johtamiseen.

”Jatkuvuuden näkökulmasta yksi Suomen vahvuuksista on se, etteivät virkamiehet jatkuvasti vaihdu. Mutta sen vastapainoksi tarvitaan laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä, avointa keskustelua vaikeistakin asioista ja tulevaisuussuuntautunutta johtamista”, Vehviläinen muistutti.

Vaikka Suomi on saanut viime aikoina mainetta ja kunniaa erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa muun muassa onnellisuudestaan, liikaan tyytyväisyyteen ei uudistusministerin mukaan ole varaa. Siitä kertoo esimerkiksi pari päivää sitten julkistettu professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportti toimenpide-ehdotuksineen.

”Julkinen sektori on palvelua. Siilot eivät sitä paranna, vaan vaikeuttavat. Ministeriöiden ja virastojen välistä liikkuvuutta onkin tarpeen lisätä. Se on omiaan vahvistamaan myös yhteistä osaamispääomaa ja luottamusta”, Vehviläinen painotti.

Puolentoista vuoden aikana Sitra järjestää kuusi samansisältöistä koulutusta. Jokainen niistä pitää sisällään yksitoista kurssipäivää. Ensimmäiset kolme kurssia päättyvät nyt keväällä ja seuraavat kolme ajoittuvat huhti-joulukuulle. Nyt valmistuneelle ensimmäiselle kurssille osallistui 26 johtavaa virkamiestä. Vaikka ylimmän johon kalenterit tuppaavat olemaan täysiä, Uudistuja-kurssin osallistumisaste on ollut huiman hyvä, yli 90 prosenttia.

Lisätietoja  koulutuksesta, sen tavoitteista ja sisällöistä löytyy täältä.

Lue myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltosen blogi ”Hei, mennään helikopteriin!

Mistä on kyse?