uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Etsimme asiantuntijaa uuteen Talouden kestävyysratkaisut -projektiin

Lähde mukaan huipputiimin! Tehdään talouden kestävyysratkaisuilla Suomelle parempi tulevaisuus.

Julkaistu

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, joka ennakoi tulevaisuuteemme vaikuttavia ilmiöitä. Teemme töitä asiantuntemuksella ja suurella sydämellä. Kehitämme ja selvitämme uusia ratkaisuja sekä teemme ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Ekologisen kestävyyskriisin, eli ilmastokriisin, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen, ratkaisemisella on kova kiire. Teemme Sitrassa työtä sen eteen, että arjen valinnat ja päätöksenteko yksityisellä ja julkisella sektorilla olisivat ekologisesti kestäviä. Työtä tehdään yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Luontokadon, ilmastokriisin ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaisut kietoutuvat toisiinsa. Ekologisen kestävyyskriisin ratkaisu edellyttää siirtymää luontopääoman kestävään hallintaan. Jatkossa työmme keskiössä onkin luontopääomamme, sisältäen kaikki elottoman ja elollisen luonnon tarjoamat resurssit ja palvelut, ja tämän pääoman kestävä hallinta.

Sitra käynnistää Talouden kestävyysratkaisut -projektin ajalle 1.7.2022–31.12.2025.

Projekti tarjoaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla yksityisen sektorin toimijat voivat sovittaa omaa toimintaansa maapallon kantokyvyn rajoihin. Lisäksi projekti tarjoaa työkaluja julkiselle sektorille siihen, miten talousjärjestelmämme voi paremmin huomioida ja turvata luontopääomamme.

Etsimme nyt joukkoomme asiantuntijaa vauhdittamaan talouden kestävyysratkaisuja

Asiantuntijan työssä vastaat erilaisten talouden kestävyysratkaisuihin liittyvien selvitysten, hankkeiden ja kokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lopputulosten viestinnästä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävä sisältää myös esiintymisiä, sidosryhmätyötä ja muita tiimin vaikuttavuustyötä tukevia tehtäviä.

Sinulla on laajaa kokemusta ja osaamista vähintään yhdestä, mielellään useammasta, seuraavista:

 • taloustiede ja rahoitusmarkkinat
 • yksityisen sektorin päätöksenteko ja liiketoiminnan suunnittelu
 • ilmasto-, luonto- ja luonnonvarapolitiikka 
 • luonnontieteet, ekologia, erityisesti maankäyttösektorin näkökulmasta
 • insinööritieteet ja teolliset toimialat
 • sekä osaamisen menestyksekkäästä soveltamisesta ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemisessa.

Odotamme

 • ekologisen kestävyyskriisin ja erityisesti luonnon monimuotoisuuskysymysten hallintaa
 • kykyä hahmottaa ekologisen kestävyyskriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sinulla on esimerkiksi ymmärrystä yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinneista sekä siitä, miten luontopääomaa voitaisiin vahvistaa yhteiskunnallisten ohjauskeinojen, kuten lainsäädännön, standardoinnin ja verotuksen, avulla
 • kokemusta vaativasta projektityöskentelystä, erinomaisia analyyttisiä valmiuksia sekä kykyä hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia ja vaikutusketjuja
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.

Työskentelemme tiiviisti tiiminä ja panostamme voimakkaasti tulosten viestintään sekä yhteistyöhön kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, joten vahvat tiimityöskentelytaidot sekä kommunikointi- ja esiintymistaidot suomeksi ja englanniksi ovat eduksi tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Lisäksi arvostamme kokemusta luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisiltä sektoreilta, esimerkiksi maankäyttösektorilta tai luonnonvarojen käytöstä. Kastomme eduksi myös EU-lainsäädäntötyön tuntemusta.

Tarjoamme

 • monipuoliset, kunnianhimoiset ja vaikuttavuuteen tähtäävät työtehtävät
 • kiinnostavia yhteistyön paikkoja
 • mahdollisuuden oppia lisää tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttavista asioista
 • innostuneen ja asiantuntevan työyhteisön, jonka sydän sykkii reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamiselle.

Kiinnostuitko?

Täytä hakulomake viimeistään 23. toukokuuta 2022. Huomioithan, että haastatteluja voidaan käynnistää jo hakuajan puitteissa. Tehtävä alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 28.2.2026.

Arvostamme moninaisia näkökulmia ja edistämme toiminnassamme yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja eri taustaisilta hakijoilta.

Etsimme Talouden kestävyysratkaisut -projektiin myös kahta johtavaa asiantuntijaa.

Mistä on kyse?