uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Etsimme kahta johtavaa asiantuntijaa uuteen Talouden kestävyysratkaisut -projektiin

Lähde mukaan huipputiimin! Tehdään talouden kestävyysratkaisuilla Suomelle parempi tulevaisuus.

Julkaistu

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, joka ennakoi tulevaisuuteemme vaikuttavia ilmiöitä. Teemme töitä asiantuntemuksella ja suurella sydämellä. Kehitämme ja selvitämme uusia ratkaisuja sekä teemme ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Ekologisen kestävyyskriisin, eli ilmastokriisin, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen, ratkaisemisella on kova kiire. Teemme Sitrassa työtä sen eteen, että arjen valinnat ja päätöksenteko yksityisellä ja julkisella sektorilla olisivat ekologisesti kestäviä. Työtä tehdään yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Luontokadon, ilmastokriisin ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaisut kietoutuvat toisiinsa. Ekologisen kestävyyskriisin ratkaisu edellyttää siirtymää luontopääoman kestävään hallintaan. Jatkossa työmme keskiössä onkin luontopääomamme, sisältäen kaikki elottoman ja elollisen luonnon tarjoamat resurssit ja palvelut, ja tämän pääoman kestävä hallinta.

Sitra käynnistää Talouden kestävyysratkaisut -projektin ajalle 1.7.2022–31.12.2025.

Projekti tarjoaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla yksityisen sektorin toimijat voivat sovittaa omaa toimintaansa maapallon kantokyvyn rajoihin. Lisäksi projekti tarjoaa työkaluja julkiselle sektorille siihen, miten talousjärjestelmämme voi paremmin huomioida ja turvata luontopääomamme.

Etsimme nyt joukkoomme kahta johtavaa asiantuntijaa vauhdittamaan talouden kestävyysratkaisuja

Työssäsi johdat vastuualueesi sidosryhmäyhteistyötä yhdessä projektijohtajan kanssa. Työ sisältää paljon vuorovaikutusta ja vuoropuhelua niin päättäjien, yksityisen sektorin, tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan kuin mediankin kanssa. Lisäksi vastaat muun muassa selvitysten, rahoitushankkeiden tai kokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta ja niiden vaikuttavuudesta yhdessä tiimin muiden jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

Sinulla on vahvaa substanssiosaamista ja laajaa työkokemusta vähintään yhdestä, mielellään useammasta, seuraavista

 • taloustiede ja rahoitusmarkkinat
 • yksityisen sektorin päätöksenteko ja liiketoiminnan suunnittelu
 • ilmasto-, luonto- ja luonnonvarapolitiikka
 • luonnontieteet, ekologia, erityisesti maankäyttösektorin näkökulmasta
 • sekä osaamisen menestyksekkäästä soveltamisesta ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemisessa.

Odotamme

 • ekologisen kestävyyskriisin syvällistä ymmärrystä taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta
 • vahvaa substanssiosaamista ja laajaa työkokemusta vähintään yhdestä, mielellään useammasta, yllä olevasta osaamisprofiilista
 • osaamisen menestyksekästä soveltamisesta ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemisessa
 • kokemusta vaativien hankkeiden tai selvityksien johtamisesta sekä niiden onnistuneesta viestinnästä
 • kokemusta verkostojen johtamisesta sekä kokemusta ja kykyä innostaa erilaisia toimijoita yhteistyöhön
 • tehtävän hoitamisen kannalta tärkeimpien sidosryhmien tuntemista niin kotimaassa, EU:ssa kuin kansainvälisesti
 • vahvoja tiimityöskentelytaitoja ja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja suomeksi ja englanniksi
 • ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisäksi arvostamme syvällistä osaamista ja kokemusta luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta yksityisen sektorin ja julkisten toimijoiden näkökulmasta sekä osaamista ja kokemusta luontokadon ja ilmastokriisin välisistä kytköksistä. Katsomme myös eduksi vahvaa talouden osaamista sekä kokemusta yksityisellä sektorilla työskentelystä.

Tarjoamme

 • monipuoliset, kunnianhimoiset ja vaikuttavuuteen tähtäävät työtehtävät
 • kiinnostavia yhteistyön paikkoja
 • mahdollisuuden oppia lisää tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttavista asioista
 • innostuneen ja asiantuntevan työyhteisön, jonka sydän sykkii reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamiselle.

Kiinnostuitko?

Täytä hakulomake viimeistään 23. toukokuuta 2022. Huomioithan, että haastatteluja voidaan käynnistää jo hakuajan puitteissa. Tehtävä alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 28.2.2026.

Arvostamme moninaisia näkökulmia ja edistämme toiminnassamme yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja eri taustaisilta hakijoilta.

Etsimme Talouden kestävyysratkaisut -projektiin myös asiantuntijaa.

Mistä on kyse?