uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Etsimme demokratian edelläkävijöitä neljällä paikkakunnalla

Haluamme saattaa yhteen demokratian tähtipelaajia ja nousevia arjen vaikuttamisen asiantuntijoita. Kunnallisen vaikuttamisen uudet tavat -kiertue vierailee touko- ja kesäkuussa Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kuntademokratia on uuden äärellä. Kunta- ja aluevaalien alhaiset äänestysprosentit kertovat karua kieltään siitä, että vielä on paljon tehtävää, jotta ihmiset kokisivat voivansa vaikuttaa arjen asioihin myös vaalien välillä.

Sitran muutoslaboratorio Sitra Labin ja Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman yhteisen kiertueen tavoitteena on tunnistaa muutostarpeita, joiden pohjalta taas voidaan kehittää  uudenlaisia alueellisia ratkaisuja kuntademokratian vauhdittamiseen.

– Kiertue auttaa meitä tunnistamaan kolmesta neljään suurempaa systeemisen muutoksen paikkaa. Kesäkuussa käynnistyvässä Labin haussa etsimme noille muutoksille tekijöitä, kertoo johtava asiantuntija Jonna Heliskoski Sitra Labistä.

Kiertue aloittaa Turusta (13.5.), etenee Kuopioon (18.5.) ja Helsinkiin (31.5.) sekä päättyy Ouluun 8.6. Lisäksi järjestetään kaikille avoin työpaja verkossa (3.6.).

Ratkeaako osallistumisen paradoksi?

OECD:n luottamustutkimus 2021 paljasti suomalaisen yhteiskunnallisen ”osallistumisen paradoksin”. Vaikka luottamus ja tyytyväisyys julkisiin instituutioihin on vankkaa, ihmisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on vähäisempää. Osallistuminen eriytyy, eikä osa kansalaisista enää koe osallistumista tärkeäksi.

Kiertue lähtee purkamaan osallistumisen paradoksia. ”Kuntakiertue” rakentaa tilaa, tukea ja verkostoja uusille vaikuttamisen ekosysteemeille ja syntyville ideoille.

– Kuntademokratiaan tarvitaan tuotekehitystä ja aivan uudenlaisia avauksia. Yhteiskunnallinen muutos edellyttää, että ihmisten ajattelu- ja toimintatavat sekä rakenteet muuttuvat. Mikään näistä ei yksin riitä, kertoo asiantuntija Jaakko Porokuokka Sitrasta.

Työpaja käynnistyy paneelilla, jossa tarkastellaan kuntademokratian ja alueen omia haasteita eri näkökulmista.

  • Pysyykö kuntademokratia kehityksen vauhdissa?
  • Missä piilevät kuntalaisten osallistumisen karikot?
  • Millaisia ovat kuntaosallistumisen uudet tavat?

Työpajoissa tehdään nykytila-analyysi oman alueen tilanteesta, kartoitetaan toimintaympäristön muutoksia sekä kootaan yhteen näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia kuntademokratian saralla juuri tässä ajassa tarvitaan.

2015-luku toi kuntiin edustuksellisten päätöksentekorakenteiden rinnalle monia tuoreita vaikuttamisen keinoja aina asukasraadeista osallistuvaan budjetointiin ja digivaikuttamiseen.

Miten niitä voisi kehittää seuraavaan vaiheeseen?

Sitra Lab 4 -haku keskittyy kunnallisen vaikuttamisen uusiin tapoihin

Syksyn Sitra Lab -muutosohjelmaan valitaan avoimella haulla 25–35 osallistujaa. Työpajojen ja muun taustatyön pohjalta käynnistyy sarja toisiaan tukevia kokeiluja, joiden yhteinen tavoite on lisätä suomalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Samalla Sitra Lab muuttuu koulutusohjelmasta muutosohjelmaksi.

– Ohjelmassa painotetaan muutosta ja muutoskykyä. Kun taas ottaa huomioon teeman – uudet vaikuttamisen tavat – on tärkeää tavoittaa kuntien ja järjestöjen lisäksi esimerkiksi yrittäjäkumppaneita. Varsinkin digitaalista ja ohjelmistokehitystä tekevät yritykset kiinnostavat tässä vaiheessa, kertoo Sitra Labin tiiminvetäjä, johtava asiantuntija Kirsi Hanhisalo.

Kutsumme kuntapäättäjiä, viranhaltijoita, kansalaisaktiiveja, alustakehittäjiä ja muita demokratian uudistajia mukaan työpajasarjaan purkamaan kuntaosallistumisen vyyhtiä.

Kiertueen tuloksista ja havainnoista kerrotaan Sitran kanavissa tarkemmin 13.6., jolloin avautuu myös Kunnallisen vaikuttamisen uudet tavat -muutosohjelman tiimien haku.

Tutustu ohjelmaan ja katso paneelien osallistujat

Mistä on kyse?