uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Euroopan komission globaali kiertotalousallianssi kokoontuu WCEF:ssä

Sitran käynnistämä maailman kiertotalousfoorumi WCEF tulee yhdeksi järjestämisalustaksi Euroopan komission tänään yhdessä UNEP:in ja UNIDO:n kanssa lanseeraaman globaalin kiertotalousallianssin keskusteluille.

Kirjoittajat

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Teemojen ja toimintojen vastuuviestijät

Mika Sulkinoja

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Suomi on ollut suunnannäyttäjänä EU:ssa ja maailmalla: Laadimme vuonna 2016 ensimmäisenä maana maailmassa kiertotalouden tiekartan, jota nyt toteutetaan strategisella toimintaohjelmalla vuoteen 2035. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 Sitran lanseeraama maailman kiertotalousfoorumi WCEF on ottanut nopeasti paikkansa maailman keskeisimpänä kiertotalouden edistämisen alustana.

Tänään 22. helmikuuta Euroopan komissio sekä Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n ympäristöjärjestö UNEP ja teollistamisjärjestö UNIDO käynnistivät UNEA5-kokouksen sivutapahtumassa globaalin kiertotalousallianssin eli GACERE:n (Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency). Järjestely tuo WCEF:n osaksi globaaleja, monenkeskisiä keskusteluja.

”Olemme erittäin otettuja tästä tunnustuksesta Suomen ja Sitran vetämälle maailman kiertotalousfoorumi WCEF:lle. Foorumin ottaminen uuden kiertotalousallianssin yhdeksi järjestämisalustaksi antaa Suomelle merkittävän roolin globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa”, toteaa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

GACERE on alun perin EU:n idea: se on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. EU:n tavoitteena on aurata tietä kiertotalouteen globaalilla tasolla ja käyttää vaikutusvaltaansa, asiantuntemustaan sekä taloudellisia resurssejaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 toteuttamiseksi.

Uusi globaali kiertotalousallianssi GACERE yhdistää alueellisia yhteistyöverkostoja, tunnistaa ja tilkitsee kiertotalouden skaalaamista haittaavia tietotarpeita ja levittää hyviä politiikkakäytäntöjä. Tavoitteena on luoda erityyppisistä maista koostuva ja kiertotaloutta edistävä ja kasvava ystäväryhmä. Tähän mennessä allianssiin ovat jo liittyneet UNEP:in ja UNIDO:n sekä kaikkia Euroopan maita edustavan Euroopan komission ohella Chile, Etelä-Afrikka, Japani, Kanada, Kenia, Kolumbia, Nigeria, Norja, Peru, Ruanda ja Uusi-Seelanti.

GACEREn jäsenet tulevat tekemään yhteistyötä poliittisella tasolla ja monenvälisillä foorumeilla, erityisesti YK:n yleiskokouksessa (UNGA), YK: n ympäristökokouksessa (UNEA) sekä G7- ja G20-ryhmissä.

UNEP:in pääjohtaja Inger Andersen totesi syyskuussa WCEFonlinessa näin: ”Jatkossa kiertotalouden – kestävän tuotannon ja kulutuksen – näkökulma pitää olla mukana kaikissa monenkeskisissä kansainvälisissä sopimuksissa.”

Juuri tätä GACERE tavoittelee. Se haluaa myös vähentää riippuvuutta neitseellisistä luonnonvaroista. Allianssi tullee katsomaan myös kauppapolitiikan mahdollisuuksia edistää kiertotalouden mukaista kauppaa. Suljettujen materiaali- ja arvokiertojen toteutuminen vaatii aina yhteistyötä, usein globaaliakin, ja tuota yhteistyötä myös WCEF on pyrkinyt kiihdyttämään.

Kuten UNIDO:n pääjohtaja Li Yong tänään sanoi, kiertotalouden hyödyt saadaan parhaiten käyttöön, kun sen oppeja sovelletaan maailmanlaajuisesti. UNIDO onkin jo viime vuodesta lähtien ottanut kiertotalouden osaksi alueellisia keskustelujaan. EU-komissaari Virginijus Sinkevičius myös muistuttaa, että kiertotalous, jossa resursseja hyödynnetään tehokkaammin, on ainoa tulevaisuutemme.

Tänään Helsingin Sanomien julkaisemassa vieraskynässä Inger Andersen muistutti myös siitä, että maailman johtajien on osoitettava, että planeetan hätätila otetaan vakavasti ja sen korjaamiseksi ryhdytään toimiin. UNEP onkin koonnut tuoreeseen julkaisuunsa Making Peace with Nature suunnitelman kestävästä tulevaisuudesta, jolla varmistetaan planeetan ja sen asukkaiden hyvinvointi. Kiertotalous on yksi keskeisistä keinoista tässä.

Globaalin kiertotalousallianssi GACERE:n yhdeksi järjestämisalustaksi tulee Sitran perustama maailman kiertotalousfoorumi WCEF.

”WCEF tavoittaa laajat sidosryhmät ympäri maailmaa. Erityisen arvon komissio ja YK-järjestöt antavat sille, että yksityissektori on vahvasti mukana maailman kiertotalousfoorumissa. Tämä on tunnustus myös Sitran ja WCEF:n osallistumiseen kannustavalle työtavalle: WCEF tuotetaan laajassa kansainvälisessä verkostossa”, Katainen sanoo.

Kanadan ilmastonmuutoslähettiläs Patricia Fuller odottaa innolla tulevia WCEF-tapahtumia, WCEF+Climate konferenssia 15.-16. huhtikuuta ja vuotuista päätapahtumaa WCEF2021, jonka Kanada ja Sitra isännöivät yhdessä13.-15. syyskuuta 2021.

“Matkalla COP26-ilmastoneuvotteluihin WCEF2021 on tärkeä paikka osoittaa kiertotalouden arvo ilmastotavoitteiden kääntämisessä toiminnaksi,” Fuller sanoo.

Mistä on kyse?