nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Europeiska kommissionens globala allians för cirkulär ekonomi sammanträder under WCEF

Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF, som Sitra startat, kommer att bli en plattform för de diskussioner inom den globala alliansen för cirkulär ekonomi som Europeiska kommissionen lanserat idag.

Författarna

Mika Sulkinoja

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finland har varit vägvisare i EU och världen: År 2016 utarbetade vi som första land i världen en vägkarta för cirkulär ekonomi, som nu fullföljs med ett strategiskt handlingsprogram fram till 2035. Under Finlands 100-årsjubileum 2017 har världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF, som lanserats av Sitra, snabbt intagit en plats som en av världens viktigaste plattformar för att främja cirkulär ekonomi.

I dag den 22 februari inledde Europeiska kommissionen, FN:s miljöorganisation UNEP och industrialiseringsorganisationen UNIDO den globala alliansen för cirkulär ekonomi, dvs. GACERE (Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency), vid UNEA 5-mötets sidoevenemang. I och med arrangemanget blir WCEF en del av de globala, multilaterala diskussionerna.

”Vi är mycket hänförda över detta erkännande för världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF, som leds av Finland och Sitra. Att forumet blir en plattform för den nya alliansen för cirkulär ekonomi ger Finland en betydande roll när det gäller att lösa globala hållbarhetsutmaningar”, konstaterar Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

GACERE är ursprungligen EU:s idé: alliansen är en del av EU:s gröna giv och dess handlingsplan för cirkulär ekonomi. EU:s mål är att bana väg för en cirkulär ekonomi på global nivå och använda sitt inflytande, sin sakkunskap och sina ekonomiska resurser för att förverkliga FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030.

Den nya globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE förenar regionala samarbetsnätverk, identifierar och fyller informationsbehov som hindrar skalandet av den cirkulära ekonomin samt sprider god politisk praxis. Målet är att skapa en växande partnergrupp som består av olika typer av länder och som främjar cirkulär ekonomi. Utöver UNEP och UNIDO samt Europeiska kommissionen, som representerar alla europeiska länder, har hittills Chile, Sydafrika, Japan, Kanada, Kenya, Colombia, Nigeria, Norge, Peru, Rwanda och Nya Zeeland redan anslutit sig till alliansen.

Medlemmarna i GACERE kommer att samarbeta på politisk nivå och i multilaterala forum, särskilt FN:s generalförsamling (UNGA), FN:s miljökonferens (UNEA) och G7- och G20-grupperna.

UNEP:s generaldirektör Inger Andersen sade under WCEFonline i september: ”I fortsättningen ska perspektivet cirkulär ekonomi – hållbar produktion och konsumtion – ingå i alla multilaterala internationella avtal.”

Precis detta eftersträvar GACERE. Alliansen vill också minska beroendet av jungfruliga naturresurser. Den torde också undersöka handelspolitikens möjligheter att främja handel enligt cirkulär ekonomi. Att skapa slutna material- och värdekretslopp kräver alltid samarbete, ofta även globalt, och även WCEF har haft som mål att påskynda detta samarbete.

Såsom UNIDO:s generaldirektör Li Yong sade i dag kommer fördelarna med cirkulär ekonomi bäst att kunna utnyttjas när dess läror tillämpas globalt. UNIDO har redan från och med förra året inkluderat cirkulär ekonomi i sina regionala diskussioner. EU-kommissionär Virginijus Sinkevicius påminner också om att en cirkulär ekonomi där resurserna utnyttjas effektivare är vår enda framtid.

I en text av Inger Andersen som publicerades av Helsingin Sanomat i dag påminde hon också om att världens ledare måste visa att den planetära krisen tas på allvar och åtgärdas. UNEP har i sin färska publikation Making Peace with Nature sammanställt en plan för en hållbar framtid som säkerställer välbefinnandet för planeten och dess invånare. Cirkulär ekonomi är en av de viktigaste metoderna för detta.

Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF, som grundats av Sitra, kommer att utgöra en av plattformarna för den globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE.

”WCEF når omfattande intressentgrupper runt om i världen. Kommissionen och FN-organisationerna uppskattar särskilt att den privata sektorn är starkt engagerad i världsforumet för cirkulär ekonomi. Detta är ett erkännande även för Sitras och WCEF:s arbetssätt, som uppmuntrar till deltagande: WCEF genomförs i ett omfattande internationellt nätverk”, säger Katainen.

WCEF+Climate ordnas 15–16.4. i Holland och huvudevenemanget WCEF2021 i Kanada 13–15.9.

Vad handlar det om?