uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kestävä tulevaisuus edellyttää nopeutetusti ratkaisuja – Sitra laajentaa työtään kestävyyskriisin hillitsemiseksi

Sitra on päättänyt laajentaa kiertotalous- ja ilmastotyötään luonnon elinvoimaisuutta tukeviin ratkaisuihin. Yrityssektorilla Sitra kasvattaa panostustaan reilun datatalouden edistämisessä. Reiluilla ratkaisuilla on kiire, korostaa Sitran uusi yliasiamies Jyrki Katainen.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja nyt tukea tarvitaan tehokkaiden toimenpiteiden valintaan ja toteutukseen. Ekologinen jälleenrakennus nostettiin keskeiseksi teemaksi myös vuodenvaihteessa julkaistussa Sitran Megatrendit 2020 päivityksessä. Yhtenä vastauksena ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyyteen Sitra on päättänyt täydentää Ilmastoratkaisut -projektiaan tuomalla siihen mukaan ilmastokriisin hillinnän rinnalle myös luontokadon hillitsemisen ja luonnon elinvoiman tukemisen keinot.

Sitran yliasiamiehenä vuodenvaihteessa aloittaneen Jyrki Kataisen mukaan luontokadon ehkäiseminen on kriittisen tärkeä osa kestävää tulevaisuutta. Euroopan unionin kirittäminen ottamaan kiertotalous keskeiseksi työkaluksi uuden vihreän kasvun ohjelman, niin kutsutun Green Dealin, toteuttamiseksi, on Suomelle samalla mahdollisuus vauhdittaa globaalia siirtymää kiertotalouteen, Katainen jatkaa.

”Suomessa toimivat hyvät kiertotalousratkaisut eivät riitä muuttamaan talouttamme tarpeeksi kestävälle pohjalle, elleivät ne leviä kansainvälisesti. Nyt meillä on ensi kertaa Euroopan komissio, joka katsoo ekologista jälleenrakennusta kokonaisuutena. Vaikuttamisen nosto Euroopan tasolle antaa mahdollisuuden vaikuttaa 450 miljoonan ihmisen tulevaisuuteen viiden miljoonan sijaan”, Katainen sanoo. Sitra jatkaa kiertotalouden edistämistä Kilpailukykyinen ja reilu -kiertotalous projektissa.

Uudistumiskyvyn tueksi yritysohjelma pk-yrityksille

Kataisen mukaan maailma tarvitsee rohkeaa ja ratkaisukeskeistä Suomea globaalien haasteiden ratkaisemiseksi ja hyödyntämiseksi. Valmiita ratkaisuja ei välttämättä löydy muualta.

Yhteiskunnallisena muutoksentekijänä Sitran keskeisiä keinoja Suomen uudistumiskyvyn edistämiseen ovat paitsi tietopohjan kasvattaminen selvityksillä, myös ja ennen kaikkea erilaiset kokeilut ja toimijoiden verkottaminen keskenään. Käytännön esimerkki verkottamisesta ja uudistumiskyvyn edistämisestä myös yrityskentässä on toukokuussa käynnistyvä, pk-yrityksille tarkoitettu IHAN-yritysohjelma, joka auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datasta.

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi liiketoiminnan raaka-aineeksi. Kuitenkin Sitran neljässä Euroopan maassa toteuttama yrityskysely osoitti, että vastanneista suomalaisista pk-yrityksistä jopa 46 prosenttia ei tiedä, tuoko datan jakaminen heille uutta kilpailuetua. Missään muussa verrokkimaista ei epätietoisuus ollut näin korkealla tasolla. IHAN-yritysohjelma auttaa suomalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään dataa uusissa, kilpailukykyisissä verkostoissa. Näissä dataekosysteemeissä toimiminen on erityisen tärkeää pk-yrityksille, koska niillä ei lähtökohtaisesti ole itsellään hallussa tarvittavia datavarantoja palveluiden tuottamiseksi.

Alkanut vuosikymmen ratkaiseva kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

Lähivuosien päätökset ja teot heijastuvat Kataisen mukaan pitkälle tulevaisuuteen.

”Voi sanoa, että alkanut vuosikymmen on ratkaiseva, kun rakennamme kestävää ja uudistumiskykyistä Suomea ja maailmaa. Tämä on lähtökohtana myös käynnistymässä olevassa Sitran strategiatyössä”, Katainen sanoo.

Sitrassa on jatkuva strategiaprosessi, eli strategia on voimassa koko ajan, mutta siihen tehdään ajoittain muutoksia. Nyt alkava strategian ja toimintamallin päivitys pohjautuu aiempaan strategiatyöhön ja valmistuu loppuvuodesta 2020. Strategian päivitystyötä vetää Sitran ennakointi- ja strategiajohtajaksi valittu HTT, YTM Katri Vataja. Vataja on toiminut elokuusta 2019 asti Sitran vt. ennakointi- ja strategiajohtajana ja sitä ennen johtavana asiantuntijana sekä strategiatoiminnon esimiehenä.

Sitran tehtävä on määritelty laissa, ja työn suuntaa ohjaa visio kestävästä ja reilusta tulevaisuudesta. Vahva strategia yhdistettynä omarahoitteisuuteen takaa Sitralle eduskunnan alaisena tulevaisuustalona mandaatin toimia riippumattomana herättelijänä, ennakoijana ja kehittäjänä.

Mistä on kyse?