archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kohti toimintakykyistä politiikkaa

Sitran hallitusohjelmapaperin kantavana visiona on Suomi kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Julkaistu

Suomi tarvitsee tulevaisuudenvision ja yhteisiä tavoitteita, joiden kautta tuo visio tehdään todeksi. Sitran hallitusohjelmapaperi Viisi ehdotusta Suomelle antaa mallin strategisesta hallitusohjelmasta, jota tarvitaan  suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen määrän kääntämiseksi kasvu-uralle. Ilmastonmuutoksen, elinkeinorakenteen murroksen ja työpaikkojen katoamisen vuoksi muutos ei ole helppo mutta se on tehtävissä.

Sitran Hallitusohjelmapaperin kantavana visiona on Suomi kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

”Muutokseen on kautta historian tarvittu uutta ideaa yhteiskunnan suunnasta. Pelkästään vanhan korjaaminen ei riitä”, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sanoo. Kososen mukaan Suomen suuri ”idea” itsenäistymisen alkuvuosina oli yhtenäisen yhteiskunnan rakentaminen ja toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointiyhteiskunnan pystyttäminen. ”Meiltä vaaditaan nyt samankaltaisia rohkeaa, ennakkoluulotonta ja kansakuntaa ohjaavaa visiota kuin suomalainen hyvinvointivaltio oli aikanaan.”

Visiosta johdetut viisi yli hallituskausien ulottuvaa strategista tavoitetta ovat:

1) yhdenvertaiset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut kansantalouden kantokyvyn rajoissa
2) vähähiilisyys ja resurssiviisaus, jotka rakentavat Suomen kilpailukykyä ja kasvua
3) kannustimet mielekkääseen työhön ja tekemiseen kaikille
4) strateginen ja ketterä hallinto, joka ratkoo viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia
5) kansalaisten oikeus omistaa, hyödyntää ja valvoa itseään koskevia tietoja

Sitran mielestä kestävä visio tulevaisuudesta kantaa käytännön tekojen yksityiskohtiin asti. Sitran ehdottamat viisi strategista tavoitetta on purettu hallituskausikohtaisiin tavoitteisiin, jotka puolestaan jakautuvat edelleen konkreettisiin esimerkkeihin tavoitteisiin liittyvistä kärkihankkeista. Kärkihankkeita ovat esimerkiksi yksikanavainen, palvelupaketteihin perustuva sote-rahoitusmalli, kiertotaloutta edistävät kannusteet, cleantech-investointeja vauhdittava riskirahoitusmekanismi, perustulokokeilu ja laajasti käytössä oleva kansalaisen sähköinen palvelunäkymä.

”Pitkän aikavälin tavoite ei ole konkretian vastakohta, vaan tuloksellisen toimeenpanon edellytys”, Mikko Kosonen muistuttaa.

Tavoitteet ja kärkihankkeet sitoo yhteen visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tätä visiota ja siihen ohjaavia periaatteita esiteltiin Sitra Debatti -tilaisuudessa tiistaina 10.2. Tilaisuudessa pohdittin, miten pitkän tähtäimen ajattelu ja ketterä toteutus palautetaan politiikkaan, ja mitä se voisi käytännössä tarkoittaa. Debattia vauhdittivat näkökulmat Aasiasta ja Amerikasta sekä puheenvuorot elinkeinoelämästä ja politiikasta. Hautomiaan ajatuksia pääsivät esittämään myös neljän suurimman puolueen think tankit.