archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kotouttamisen SIB -rahasto keräsi sijoittajilta 14,2 milj. euroa

Tavoitteena on kouluttaa ja työllistää 2 500 maahanmuuttajaa nopeassa aikataulussa. Tällä hetkellä mukana on noin 500 maahanmuuttajaa ja pakolaista, joista lähes 150 on löytänyt töitä.

Julkaistu

Euroopan suurin vaikuttavuusinvestointirahasto Kotouttamisen SIB (Epiqus Kotouttaminen I Ky) keräsi sijoittajilta 14,2 miljoonaa euroa, kertoo rahastoa ja siihen liittyvää hanketta hallinnoiva Epiqus Oy lehdistötiedotteessaan. Rahasto suljettiin kolmannen rahoituskierroksen jälkeen. Uusiin sijoittajiin lukeutuvat Espoon kaupunki ja perheyhtiö Sewatek Oy.

Rahastoon liittyvän hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja työllistää 2 500 maahanmuuttajaa nopeassa aikataulussa kolmen vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että tällä hetkellä mukana on noin 500 maahanmuuttajaa ja pakolaista, joista lähes 150 on löytänyt töitä. Kokeilun tilaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Maahanmuuttajille tarjotaan työelämälähtöistä koulutusta, joka tukee heidän työllistymistään. Koulutustarjonnassa otetaan huomioon myös työnantajien tarpeet, mikä helpottaa osaavan työvoiman saantia työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Tiedotteen mukaan työmahdollisuuksia on tarjolla esimerkiksi logistiikassa, rakennusalalla, valmistavassa teollisuudessa ja kiinteistöpalveluissa.

SIB-rahaston idea on tämä: Maahanmuuttajien koulutus ja työllistymistä tukeva toiminta rahoitetaan sijoittajilta kerätyin varoin. Sijoittajat kantavat myös toimintaan liittyvän taloudellisen riskin. Julkista sektoria edustava TEM maksaa vain todennetuista tuloksista eli siitä, kun maahanmuuttaja työllistyy.

Maahanmuuttajien nopea työllistäminen kasvattaa verokertymää ja säästää valtion työmarkkinatukea sekä kotoutumiskoulutuksen kustannuksia. Jos hankkeen tavoitteet saavutetaan, ministeriö maksaa osan näin kertyvistä säästöistä rahastoon, josta sijoittajille palautetaan heidän pääomansa ja sille maksetaan kohtuullinen tuotto.

Kotouttamisen SIB -rahaston suurin sijoittaja on Euroopan investointirahasto 10 miljoonalla eurolla. Epiquksen mukaan rahastossa on mukana useita institutionaalisia ja yksityisiä sijoittajia, kuten S-ryhmä, Tradeka, Suomen ortodoksinen kirkko sekä yksityissijoittajat Tom Tukiainen ja Erkki Turanlahti. Myös Sitra on yksi rahaston sijoittajista.

TEM julkisti Kotouttamisen SIB -hankkeen viime vuoden kesäkuussa.

Lisätietoja: Jussi Nykänen, partneri, Epiqus Oy, puh. 040 8408 8001

Sitra on tuonut vaikuttavuusinvestoimisen mallin Suomeen ja toimii neuvonantajana ensimmäisissä SIB-hankkeissa. Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa (Social Impact Bond, SIB) määritellään tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle. Toteutumista mitataan ja julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lue lisää:

Mistä on kyse?