archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maailma muuttuu. Pysyykö Suomi kärryillä?

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran trendilistan tämän vuotinen artikkelisarja on tullut päätökseensä.

Julkaistu

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran trendilistan tämänvuotinen artikkelisarja on tullut päätökseensä. Viimeinen artikkeli, joka käsittelee keskinäisriippuvuuden lisääntymistä, julkaistiin aiemmin tällä viikolla.

Sitran trendilistaan olemme koonneet 13 tulevaisuuden kannalta keskeistä globaalia muutosilmiötä.

Trendilistamme on tänäkin vuonna herättänyt paljon kiinnostusta. Trendilistan suomenkielistä versiosta on ladattu Slidesharessä jo liki 31 000 kertaa ja englanninkielistäkin versiota jo melkein 3000 kertaa. Itse trendiartikkeleiden lukukerrat liikkuvat samoissa luvuissa.

Trendiartikkeleista luetuimpia ovat tähän mennessä olleet artikkelit työn muutoksesta, voimaantuvista yhteisöistä sekä siitä, kuinka tulevaisuudessa taidot haastavat tiedot

Artikkelisarjan suosio kertoo yhteiskuntamme murroksesta. Kiihtyvällä vauhdilla globalisoituvassa ja keskinäisriippuvaisessa maailmassa meidänkin täytyy katsoa yhä kauemmas tulevaisuuteen ja pysyä kartalla ympärillämme tapahtuvista muutoksista. Emme voi enää käpertyä itseemme vaan meidän on seurattava yhä tiiviimmin mitä rajojemme ulkopuolella tapahtuu.

On silti muistettava, että pinnalla olevien ilmiöiden lisäksi taustalla on jatkuvasti muitakin muutosilmiöitä. Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia, ja siksi hitaastikin etenevät muutokset on pidettävä muistissa. Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat subjektiivisia, monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia.

Sitran trendityö on koostunut kokoavasta tiedonhankinnasta, asiantuntijahaastatteluista sekä erilaisista ryhmätyöpajoista. Työhön on osallistunut lukuisia henkilöitä, mm. kansallisen ennakointiverkoston asiantuntijoita. Suuri kiitos trendityöhön työpanoksensa antaneita!

Olemme koonneet tämänvuotisen trendilistan kaikki artikkelit vielä tähän uutiseen. Lukuiloa!

Sitran trendilistan 2014-2015 kaikki artikkelit:

Keskinäisriippuvus lisääntyy

Kaupunkien roolit korostuvat

Eliniät venyvät

Voimaantuvat yhteisöt haastavat instituutiot

Teknologia integroituu arkeen

Ekologinen kenkä puristaa

Hyvinvointi korostuu

Ilmastonmuutoksen seuraukset laajenevat

Euroopan rakenteet rapistuvat

Eriarvoisuus kasvaa

Valtasuhteet siirtyvät

Vakaa työ murenee

Taidot haastavat tiedot

Sitran trendilista toimii työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä. Trendilista on vapaasti kaikkien käytettävissä.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sitran trendilista 2014-2015 from Sitra the Finnish Innovation Fund

Tämän vuoden trendilistan rakenne on seuraava:

 • Megatrendi kuvataan lyhyellä muutoksen suuntaa ilmaisevalla virkkeellä
 • Megatrendit on ryhmitelty painotuksen mukaan:
  • Keltainen = hyvinvointiin painottuva megatrendi
  • Punainen = yhteiskuntaan painottuva megatrendi
  • Sininen = talouteen ja rakenteisiin painottuva megatrendi
  • Vihreä = ympäristöön painottuva megatrendi
  • Violetti = kompleksisuuteen painottuva meta-/megatrendi
 • Megatrendikuvauksissa esitetään
  • trendejä
  • vastatrendejä
  • kysymyksiä Suomen näkökulmasta
  • linkkejä signaaleihin, joista trendit koostuvat