uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Maailman isot kehityspankit tiivistävät yhteistyötään kiertotalouden edistämiseksi

Rahoituksen puute on hidastanut kiertotalouden kehittymistä, mutta esteet ovat poistumassa. Maailman suurimmassa kiertotaloustapahtumassa Helsingissä nähtiin myös esimerkkejä yksityiseen rahoitukseen perustuvasta, kannattavasta kiertotalousliiketoiminnasta.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maailman suurimmat kehityspankit lisäävät yhteistyötään kiertotalouden edistämiseksi. Pankit kertoivat yhteistyöstä parhaillaan Helsingissä käynnissä olevassa Maailman kiertotalousfoorumissa WCEF2023:ssa.

”Kiertotalousprojekteille on ollut hyvin vaikea saada rahoitusta. Haluamme siihen muutoksen. Aiomme kehittää valmiuksia ja keinoja arvioida kunnolla kiertotalouteen kohdistuvia investointeja. Tämä vaatii yhteistyötä rahoitusinstituutioiden kesken”, sanoo Euroopan investointipankin EIB:n varapääjohtaja Ambroise Fayolle.

Euroopan investointipankin lisäksi yhteistyöhön lähtevät Afrikan kehityspankki AfDB, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB sekä Maailmanpankki.

Kiertotalousprojekteille on ollut vaikea saada rahoitusta. Haluamme siihen muutoksen.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Ambroise Fayolle

Yksittäisen yrityksen on usein vaikea löytää rahoitusta, koska kiertotaloudessa arvo syntyy useiden yritysten muodostamissa arvoketjuissa. Yritykset voivat myös käyttää uusia liiketoimintamalleja tai teknologioita, joita pankit ovat saattaneet pitää riskialttiina.

WCEF2023:ssa yhteistyöstä sopineet pankit tavoittelevat vaikuttavien kiertotalousprojektien osuuden lisäämistä rahoituksessaan. Pankit uskovat, että kiertotalouden avulla on mahdollista saavuttaa kohdemaissa taloudellista menestystä sekä parantaa talouksien kykyä vastata yllättäviin haasteisiin ja muuttuviin tilanteisiin.

”Rahoittajainstituutiot ovat nyt tunnistaneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät haasteet. Toivomme, että nämä rohkaisevat esimerkit vakuuttavat yksityiset sijoittajat siitä, että kiertotalous voi olla kannattavaa liiketoimintaa”, toteaa Nordic Innovationin toimitusjohtaja Svein Berg. Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation on toinen WCEF2023:n pääjärjestäjistä Sitran ohella.

WCEF2023:ssa nähtiin myös todisteita siitä, että kiertotalousliiketoiminta voi kasvaa ja kukoistaa myös yksityisen rahoituksen turvin.

”25 vuoden aikana yhtiömme on näyttänyt, että kiertotalouden liiketoimintamallit voivat olla kannattavia ja kilpailukykyisiä sekä ympäristölle edullisia. Jotta kiertotaloudesta tulisi normi, pitää poliittisten päättäjien mahdollistaa kiertotaloudelle tasapuoliset toimintaedellytykset sääntelyssä, verotuksessa ja politiikassa”, toteaa Carmen Ene, kiertotalouteen perustuvia IT-ratkaisuja tarjoavan suomalaisen 3stepIT:n toimitusjohtaja.

WCEF:n yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa syvenee

Tämänvuotisen foorumin aikana sovittiin myös Maailman kiertotalousfoorumin WCEF:n ja kolmen muun kansainvälisen organisaation syvemmästä yhteistyöstä:

  1. YK:n alainen Kansainvälinen resurssipaneeli IRP tarjoaa jatkossa WCEF:lle vankan perustan kansainvälisen tiedeyhteisön näkemyksiin luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja kiertotalouden ohjauskeinoista. Yhteistyö on myös askel kohti kestävämpää ja kiertotalouden mukaista maailman luonnonvarojen hallintaa.
  2. Hollantilainen Circle Economy on johtava kiertotalouden mittaamiseen erikoistunut organisaatio, joka tarjoaa neuvoja, apua ja ratkaisuja niin julkiselle sektorille kuin liike-elämällekin. Yhteistyö tuo WCEF-verkostolle tietoa kiertotalouden tilasta maailmassa ja tuo foorumin yhteisön tiedot ja osaamisen vahvemmin Circle Economyn käyttöön.
  3. YK:n kehitysohjelma UNDP auttaa maailman maita taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. WCEF-yhteistyö auttaa tuomaan kiertotalouden entistä vahvemmin osaksi YK:n kehityspolitiikkaa.

Vuoden 2024 kiertotalousfoorumi järjestetään Brysselissä

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024 järjestetään ensi keväänä Brysselissä, Belgiassa. Tarkka aika ja paikka sekä foorumin aiheet julkaistaan myöhemmin. Brysselin foorumi on järjestyksessään kahdeksas.


Parhaillaan käynnissä oleva WCEF2023 on tuonut paikan päälle Helsinkiin yli 1 800 osallistujaa. Verkosta tapahtumaa on seurannut enemmän kuin 5 000 ihmistä. Lisäksi Namibian pääkaupungissa Windhoekissa, Delhissä Intiassa, Singaporessa ja Kenian pääkaupungissa Nairobissa järjestettiin keskustelut verkkolähetyksen äärellä ns. WCEF-studioissa. Euroopassa WCEF-studio järjestettiin mantereen laajuisena verkkokeskusteluna. Tapahtuma on kiinnostanut myös mediaa: tilaisuutta on seurannut yli sata toimittajaa eri puolilta maailmaa.

“Foorumissa julkaistut yhteistyöhankkeet sekä tuhannet kohtaamiset kertovat, että Sitran perustamalle foorumille on edelleen tilaus. WCEF tuo yhteen eri sektoreiden osaajat”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen toteaa.

Sitra järjesti ensimmäisen Maailman kiertotalousfoorumin vuonna 2017. Suomen lisäksi WCEF on järjestetty Ruandassa, Kanadassa, Japanissa ja Alankomaissa.

Yhteyshenkilöt

Samuli Laita, johtava viestinnän asiantuntija, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, p. 040 5368650

Lena Henriksson, viestintäjohtaja, Nordic Innovation, l.henriksson@nordicinnovation.org, p. +47 9113 8654 (yhteydenotot ruotsiksi tai englanniksi)

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Nordic Innovation on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen yhteistyöorganisaatio. Nordic Innovation haluaa tehdä Pohjoismaista kestävän kasvun edelläkävijämaita kehittämällä yrittäjyyttä, innovointia ja kilpailukykyä pohjoismaisissa yrityksissä. Työ tukee Pohjoismaiden pääministerien visiota, jonka mukaan Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Nordic Innovation käynnistää ja mahdollistaa pohjoismaisia yhteistyöareenoita ja ekosysteemejä. Ne pyrkivät toteuttamaan Pohjoismaiden visiota 2030 kolmen innovaatiotehtävän avulla, jotka ovat 1) jätteetön Pohjola, 2) vihreän liikkuvuuden edelläkävijäalue sekä 3) älykkään ja kestävän kasvun edelläkävijä.

WCEF2023 lehdistökuvat ja logot löydät Sitran materiaalipankista.

Mistä on kyse?