uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Terveiset Maailman kiertotalousfoorumi WCEFstä: Kuunnellaan nuoria ja vahvistetaan luontoa

Kiertotalousratkaisuilla voidaan luoda kasvua ja elvyttää luonnon monimuotoisuutta. Mutta vain jos ratkaisut otetaan pikaisesti käyttöön kaikkialla.

Kirjoittajat

David J. Cord

Journalisti

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kiertotalousratkaisut Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous voivat vauhdittaa talouskasvua ja samalla säästää ja elvyttää luontoa vähentämällä siihen kohdistuvia paineita, kuten saasteita ja ilmaston kuumenemista. Kyse on tulevien sukupolvien hyvinvoinnista, joten ratkaisujen kehittämiseen on otettava mukaan myös nuoret.

Maailman johtava kiertotaloustapahtuma World Circular Economy Forum WCEF kokosi ensimmäisenä päivänään Helsinkiin noin 2 000 osallistujaa. Verkossa tapahtumaa seurasi noin 6000 ihmistä 143 maasta. Foorumin ensimmäisen päivän aiheena olivat erityisesti luonto ja nuoret.

”Ihmiset paikan päällä ovat valmiita ja motivoituneita toimimaan kiertotalouden puolesta. Samalla moni on huolissaan siitä, ettemme ole vielä siellä, missä pitäisi”, sanoo Hege Louise Guttormsen, tapahtuman toisen järjestäjän Nordic Innovationin asiantuntija.

”Ilmassa on kiireen tuntua, mutta tässä tapauksessa se on vain hyvä asia.”

”Emme muuta asioita riittävän nopeasti. Kriittinen massa tarvittaisiin mukaan muutokseen”, vahvistaa Emma Sairanen, kestävyysratkaisujen projektikoordinaattori Sitrassa. Sitra on tapahtuman toinen järjestäjä.

”Osa puhujista oli selvästi turhautuneita siitä, että päättäjät ja konservatiiviset eturyhmät vastustavat yhä monia hyviä ideoita, kuten ajatusta siitä, että maanviljelijöille maksettaisiin ekosysteemipalveluista.”

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF kokoaa yhteen kiertotalouden tekijöitä ympäri maailmaa: päätöksentekijöitä, yritysten edustajia, rahoittajia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja kiertotaloudesta kiinnostuneita kansalaisia.

Foorumi esittelee kiinnostavimpia kiertotalousratkaisuja maailmalta. Myös yllätyksiä on ollut ilmassa. Esimerkki tästä on agrometsätalous, jossa maatalouteen tuodaan tuottavia puuvartisia kasveja eli puita tai pensaita. Näin eri sektorien ongelmia voidaan ratkaista kerralla eikä erikseen siiloissa.

”Ekologinen kestävyyskriisi koskettaa koko planeettaa ja kiertotalous nähdään usein maailmanlaajuisena ratkaisuna”, Sairanen kertoo. ”Tänään kuitenkin kuultiin, että parhaat kiertotalousratkaisut ovat usein paikallisia. Niissä hyödynnetään paikallista tietämystä ja paikallisia resursseja sekä kunnioitetaan paikallista kulttuuria ja ekologiaa.”

Viestini nuorille on: osallistukaa ja toimikaa!

Emma Sairanen, Sitra

Tapahtumaan osallistui tänä vuonna aiempaa enemmän nuoria vaikuttajia, myös globaalista etelästä. Kuulijoille ei jäänyt epäselväksi, kuinka nykyinen lineaarinen talousjärjestelmä uhkaa monien alkuperäiskansojen elämäntapaa ja tulevaisuutta. Esimerkiksi vihreässä siirtymässä tarvittavia mineraaleja louhitaan usein juuri alkuperäiskansojen mailla.

”Yleisö selvästi innostui, kun nuoret puhujat haastoivat yrityksiä ja päättäjiä”, Guttormsen sanoo. ”On tärkeää, että nämä nuoret johtajat eivät vain kommentoineet, vaan heille annettiin vapaat kädet rakentaa oman näköisensä sessio.”

”Viestini nuorille on: osallistukaa ja toimikaa!” Sairanen sanoo. ”Teidän panoksenne on arvokas.”

Foorumissa keskusteltiin ratkaisuista, joita voimme ottaa käyttöön kiertotalouden edistämiseksi. Paljon puhuttiin kulutuksesta ja elämäntavoista: tärkeää olisi, että kansalaiset nähdään aktiivisina toimijoina, ei vain kuluttajina.

Guttormsen ja Sairanen korostavat, että elämäntavoillamme on väliä. Esimerkiksi tuoreen kyselyn mukaan monet tietävät kestävyydestä ja kestävistä valinnoista, mutta eivät välttämättä muuta tapojaan. Vastuu ei kuitenkaan voi olla yksin kuluttajalla: päättäjät ja yritykset voivat määritellä, millaisia valintoja on tarjolla.

Meidän on mietittävä uudelleen, mitä hyvä elämä on. Se ei voi syntyä vain kuluttamisesta.

Hege Louise Guttormsen, Nordic Innovation

”Monet puhujat korostivat, että kiertotalous on työkalu, ei päämäärä itsessään”, Sitran Emma Sairanen sanoo.

”Lopullisena tavoitteena pitää olla luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, elinvoimainen luonto ja hyvinvoivat yhteisöt. Meidän on kiireesti otettava olemassa olevia ratkaisuja käyttöön, mutta samalla jatkuvasti arvioitava, vievätkö ratkaisut meitä todella kohti näitä tavoitteita.”

”Meidän on mietittävä uudelleen, mitä hyvä elämä lopulta on. Ihan ok ei riitä, vaan on tavoiteltava aidosti merkityksellistä elämää”, Hege Louise Guttormsen sanoo. ”Hyvä elämä ei voi syntyä vain kuluttamisesta.”

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2023 kokoaa yli 2000 kiertotalouden edelläkävijää Messukeskukseen Helsinkiin sekä tuhansia verkko-osallistujia 30.5.–2.6. Verkko-osallistuminen on kaikille avoinna. Nelipäiväisen tapahtuman aikana muun muassa kuullaan yli 120 puhujan näkemyksiä, työstetään uusia ratkaisuja esimerkiksi yli 40 kiihdytystapahtumassa ja näyttelyalueella on esillä yli 50 edelläkävijäratkaisua ympäri maailmaa.

Mistä on kyse?