archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään?

Kirjoittaja

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Maaseutu ja luonnonvarat tarjoavat uusia menestyksen mahdollisuuksia ja kestävää hyvinvointia Suomelle. Maaseudulta voi löytyä vastauksia moniin asumista, vapaa-ajanviettoa ja hyvinvointia koskeviin tarpeisiin mutta se voi olla myös oleellinen osa globaalien ilmasto-, energia- ja luonnonvarakysymysten hallintaa ja tarjoaa suomalaista lisäarvoa näihin haasteisiin vastaamisessa.

Millainen rooli maaseudulla on Suomen menestysstrategiassa ja millaisiin toimenpiteisiin tulisi tarttua maaseutuun kohdistuvaan uuteen kysyntään vastaamiseksi?

Maaseudun uutta roolia on mietitty Sitran ja maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta syyskuussa 2011 liikkeelle lähteneessä Maaseutu Suomi-strategiassa -työpajaprosessissa, johon osallistui virkamiehiä, kehittäjiä, edelläkävijöitä ja muita eri sektoreiden toimijoita. Kolmessa työpajassa pohdittiin millainen rooli maaseudulla voi olla Suomen kestävässä, osallistavassa ja älykkäässä kasvussa sekä miten tunnistetaan uutta kysyntää sekä sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa maaseutu luo palveluun tai tuotteeseen lisäarvoa. Työpajaprosessin tulokset on koottu yhteen 18.6.2012 julkaistussa raportissa Sitran selvityksiä 67: Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään?, joka tunnistaa kymmenen toimenpidettä ja toimenpidesuositusta koskien uusia ajattelumalleja, yhteistyön ja tekemisen malleja sekä kannustusmalleja.

Uusi syntyy rohkeudesta tehdä toisin

Maaseutuun kohdistuvan uuden kysynnän ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen tarvitaan tulevaisuusajattelua, uusia mekanismeja ja työkaluja. Yhtenä mahdollisuutena voidaan nähdä kokeilukulttuuri ja uusien ideoiden kokeileminen.  

Maaseutu Suomi-strategiassa prosessin tuottamia toimenpide-ehdotuksia testataan käytännössä Sitran käynnistämässä Kokeilujen maaseutu -hankkeessa, jossa toteutetaan 7-10 käytännön kokeilua yhdessä alueellisten ja kansallisen tason toimijoiden kanssa.

Kokeilut perustuvat seuraaviin ideoihin: Sosiaalinen media palvelukehittämisessä, Kierrätysmaatalous, Maaseutu Hub, Alueellisten uusiutuvan energiainvestointien rahoitusmalli yhteisöille, Uudet maaseutuosakkuudet, kokeilukulttuurin levittäminen, fasilitoiva neuvonta, Kokeiluraha, yrittämistä kannustava hallinto – lomakkeiden palvelumuotoilukokeilu.

Julkaisun tiedot

Sitran selvityksiä 67: Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään?
Torsti Hyyryläinen, Päivi Pylkkänen, Timo Suutari
Helsinki: Sitra, 2012
51 s.
ISBN 978-951-563-835-9 (URL:http://www.sitra.fi)

 

 

 

Mistä on kyse?