uutiset
Arvioitu lukuaika 6 min

Miten talous valjastetaan kestävän ja reilun tulevaisuuden muutosvoimaksi?

Monet yhteiskuntamme haasteet liittyvät rahaan ja talouteen. Millainen talous vahvistaisi planeettamme elinkelpoisuutta ja sen asukkaiden hyvinvointia? Mikä on talouden tehtävä ylipäätään? Näistä kysymyksistä herättelee keskustelua Sitran uusi julkaisu.  

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

”Globaalien ympäristöongelmien ratkaiseminen ja eriarvoistumiskehityksen kääntäminen on ihmiskunnan kohtalonkysymys – koe, jossa emme voi epäonnistua.” Lainaus on Talous tulevaisuuden palveluksessa -julkaisusta, joka valottaa kestävän talouden haasteita ja valinnan paikkoja. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta taloutta tarkasteleva työpaperi on osa Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen tausta-aineistoa.

Taloudellinen globalisaatio on edennyt viime vuosikymmeninä huimaa vauhtia teknologian ja digitalisaation siivittämänä. Tällä on ollut positiivisia vaikutuksia, mutta samanaikaisesti olemme saaneet tuta kiihtyvän tuotannon ja kulutuksen sekä varallisuuden keskittymisen haitoista: sään ääri-ilmiöistä ilmaston lämmetessä, pölyttäjien vähenemisestä, meriä seilaavista jätelautoista ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta.

Tavoitteeksi korjaava ja uusintava talous

Julkaisun keskeinen viesti on se, että kestävän talouden ajattelussa on siirryttävä eteenpäin, uuteen vaiheeseen:

”Kestävyyden rajat on ylitetty. Enää ei riitä, että talous nähdään keinona tuottaa hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. On päästävä tilanteeseen, jossa talous sekä korjaa jo syntyneitä vahinkoja että uusintaa eli ylläpitää ja kehittää tulevaisuuden rakennusaineita, kuten ekologista ja sosiaalista pääomaamme ”, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström painottaa.

Uudistuksia tarvitaan sekä talouden rakenteisiin että sääntelyyn. Lisäksi ympäristöongelmien ja sosiaalisten ongelmien kytkeytyneisyys tulee tunnistaa ja hakea niihin ratkaisuja yhtä aikaa. Tämä taas edellyttää nykyisen hyvinvointikäsityksen päivittämistä: Mitä ymmärrämme hyvinvoinnilla? Mistä muusta se voisi koostua kuin aineellisesta elintasosta ja yhteiskunnan palveluista?

Kestävä talous kestää paremmin myös kriisejä

On mahdollista, että maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin eli megatrendeihin liittyvät jännitteet lisääntyvät tulevina vuosina. Jotta talous voi rakentaa kestävää tulevaisuutta nopeasti muuttuvassa, keskinäisriippuvaisessa maailmassa, sen on oltava mahdollisimman sopeutumis- ja uudistumiskykyinen.

Ekologista ja sosiaalista pääomaa uusintava talous on vahvempi myös kriiseissä, sillä se tukee yhteiskuntien iskunkestävyyttä ja palautumiskykyä eli resilienssiä.

”Resilienssin tarve on entisestään korostunut koronapandemian aiheuttamien laajojen talousshokkien myötä”, Hellström toteaa.

Vaikka pandemian pitkän aikavälin vaikutuksia on vielä ennenaikaista arvioida, sen laukaisema talouskriisi tarjoaa mahdollisuuksia kestävämpiin valintoihin, vieläpä nopeutetussa aikataulussa. Tähän liittyy esimerkiksi keskustelu kestävästä elvytyksestä niin Suomessa, EU:ssa kuin globaalilla tasolla.

Kestävän talouspolitiikan kursseilla ideoidaan uusia ratkaisuja

”Rakentavalle keskustelulle taloudesta on tässä ajassa suuri tarve ja siihen tarvitaan mukaan ihmisiä ja näkemyksiä yhteiskunnan eri sektoreilta”, sanoo Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen vetäjä Mervi Porevuo.

Keskustelun herättäminen ja uuden ajattelun luominen onkin tavoitteena myös Kestävän talouspolitiikan johtamiskursseilla, joita Sitra on järjestänyt vuodesta 2013 lähtien. Koulutus on suunnattu yhteiskunnallisille vaikuttajille ja päätöksentekijöille, ja kurssin käyneitä on jo yli 400.

”Kokoamme saman pöydän ääreen osallistujia yhteiskunnan eri aloilta. Alustusten, keskustelujen ja hallitusohjelmaneuvotteluja simuloivan käytännön harjoituksen avulla heidät herätellään pohtimaan keinoja, joilla hyvinvoinnin tavoitteet, talouden realiteetit ja maapallon reunaehdot voidaan yhdistää pitkäjänteiseen päätöksentekoon”, Porevuo kertoo.

Jotta onnistumme kääntämään kehityksen suunnan, haasteet on käännettävä mahdollisuuksiksi. Se edellyttää ajattelun ja ennen kaikkea käytäntöjen uudistamista: tarvitaan yritysten innovaatioita, lainsäätäjien ja hallinnon ohjausta, sijoittajien varoja, kuluttajien kestäviä valintoja ja saumatonta yhteistyötä kaikilla tasoilla – siis meitä kaikkia.

Lue lisää!

Sitra Työpaperi:
Talous tulevaisuuden  palveluksessa
Kestävän talouden tilannekuva 2020-luvun taitteessa
Eeva Hellström ja Mervi Porevuo
Lokakuu 2020

Talous tulevaisuuden palveluksessa -julkaisu on laadittu Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen tausta-aineistoksi, mutta soveltuu yhtä hyvin jokaiselle taloudesta ja tulevaisuudesta kiinnostuneelle.

Mistä on kyse?