archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ota haltuun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden askelmerkit!

Julkaisumme tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä.

Julkaistu

Osaatko kertoa, millaisia muutoksia yrityksenne palvelut saavat yhteiskunnassa aikaan? Pystytkö todentamaan, että järjestönne toiminta poikii hyvinvointia? Entä syntyykö samalla taloudellista hyötyä, esimerkiksi kustannussäästöjä? Jos hissipuhe näistä asioista ei vielä irtoa luontevasti, kannattaa tutustua Vaikuttavuuden askelmerkkeihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kiinnostaa tänä päivänä paitsi asiakkaita myös merkityksellisyyttä tavoittelevia sijoittajia, parhaita osaajia ja yhteistyökumppaneita. Siihen liittyvälle tiedolle on kysyntää, joten yritys tai järjestö voi rakentaa vaikuttavuudesta itselleen myönteisen erottautumistekijän ja kilpailuedun.

Vaikuttavuuden askelmerkit -julkaisu keskittyy  yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen ja viestimiseen palveluntuottajan näkökulmasta. Se avaa peruskäsitteitä ja esittelee erilaisia työkaluja vaikuttavuuden mallintamiseen, mittaamiseen ja viestimiseen. Lisäksi se sisältää 22 käytännönläheistä vaikuttavuustarinaa. Ne on kerätty Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön vuosina 2015 – 2017 osallistuneilta yrityksiltä ja järjestöiltä.

Sitran selvityksiä 130
Vaikuttavuuden askelmerkit
Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille
Työryhmä: Jonna Heliskoski, Heidi Humala, Riina Kopola, Anna Tonteri, Saila Tykkyläinen
Maaliskuu 2018

Mistä on kyse?