uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra Lab kokeilee uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista – hae mukaan!

Syksyllä alkavaan Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan etsitään kuntalaisten osallistumisen kehittämisestä innostuvia muutoksentekijöitä. 

Kirjoittajat

Jaakko Porokuokka

Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kunnallisen osallistumisen uudet tavat -muutosohjelmaan etsitään moninaista osallistujajoukkoa, jossa erilainen tieto, osaaminen ja kokemus yhdistyvät.  

Toivomme mukaan alueellisen vaikuttamisen tuntijoita, tekijöitä, haastajia ja visionäärejä. Kunnallisen vaikuttamisen tuntemus on hyväksi, sillä emme aloita nollasta: tuleva muutosohjelma rakentaa olemassaolevien toimintarakenteiden päälle.  

Muutosohjelman aikataulu

 • 22.–23.9. Yhteinen ohjelman käynnistys, Helsinki 
 • 19.–22.10. Yhteinen ekskursio ulkomaille 
 • 10.11. Yhteinen työpajapäivä verkossa 
 • 19.–20.1. Yhteiset lähipäivät, Helsinki 
 • 16.–17.3. Yhteiset lähipäivät, Helsinki 
 • 21.4. Ohjelman päätöspäivä, Helsinki 

2020-luvun osallistumista ravistelevat muutosilmiöt

Uuden Sitra Labin aihe pohjaa neljällä paikkakunnalla ja verkossa pidettyyn työpajasarjaan, jossa oli mukana yli sata osallistujaa. Koska halusimme tietää, mikä haastaa osallistumista eri puolilla Suomea, tapasimme vaikuttamisen edelläkävijöitä Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä sekä verkossa.

Työpaja-aineistojen analyysistä nousi kolme osallistumista haastavaa muutosilmiötä Suomen kartalle. 

 1. Tarvitaan osallistumista edistävää toimintakulttuuria. Miten kuntien toimintaa voidaan kehittää ihmislähtöisemmäksi? Voisiko osallistuminen olla koko kunnan toimintatapa paremminkin kuin joukko yksittäisiä toimenpiteitä? Kuinka arkipäiväistää aito ja ymmärrystä kehittävä kohtaaminen kuntalaisten ja hallinnon välillä? 
 2. Tarvitaan osallistumista edistävät rakenteet. Kuinka vapaa kuntalaisaktivismi sovitetaan yhteen kunnan toimintaprosessien kanssa? Miten osallistuminen saataisiin luontevaksi osaksi kuntahallinnon työnkuvaa? Miten edistää sektorirajat ylittävää yhteistyötä? 
 3. Tarvitaan parempaa osallistumistietoa ja tiedon hyödyntämistä. Kuinka saada kuntalaiset kokemaan osallistuminen merkitykselliseksi? Miten osallistumisen vaikutuksista ja seurauksista viestitään? Miten päätöksenteosta voitaisiin tehdä ymmärrettävää ja läpinäkyvää? Miten kuntalaisten osallistumisesta saataisiin helposti tukea päätöksentekoon? 

Voit tutustua muutosilmiöihin tarkemmin Howspace-yhteistyöalustalla

Muutoksentekijä, haluatko mukaan?

Sitra Labiin etsitään nyt 3–5 hengen tiimejä, joilla on ideavaiheessa tai kehitteillä ratkaisu, jolla tiimi uskoo olevan mahdollisuuksia edistää kuntalaisten osallistumista. Mukaan voi hakea myös toisenlaiseen ympäristöön kehitetyllä konseptilla, joka voisi kuitenkin soveltua kuntalaisosallistumisen edistämiseen.  

Millaisia tiimejä toivomme näkevämme?

Syyskuussa 2022 käynnistyvään ohjelmaan valitaan 6–10 tiimiä. Tiimien jäsenet voivat tulla mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. On etu, jos jokaisella joukkiolla olisi asemansa kautta aito mahdollisuus edistää ohjelman aikana kehitettäviä vaikuttamisen tapoja Suomen kuntakentässä. 

Kuka voi hakea?

Sitra Lab -muutosohjelmaan voivat hakea esimerkiksi: 

 • kehitystyötä tekevät viranhaltijat 
 • kansalaisaktiivit 
 • palvelujen ja teknologian kehittäjät 
 • näkemykselliset kuntakentän uudistajat tai osaamistaan soveltavat asiantuntijat, joita yhdistää halu lisätä kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia. 

Arvostamme tiimin monipuolisuutta, sitoutumista ja ratkaisuidean kytkeytymistä ohjelman muutosilmiöihin. Valintaperusteet on kuvattu tarkemmin Howspacessa.  

Osallistuvilla tiimeillä on mahdollisuus saada rahoitusta yhteisille kokeiluilleen. Rahoitusta on varattu yhteensä 80 000 €. 

Näin haku etenee

Hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa. Kaikki hakuun liittyvä aineisto, työpajojen tulokset ja hakeminen tapahtuvat Howspace-alustalla.

Sitra Labin haku

Vaihe 1: 13.6.–31.7. Hakuklinikat, keskustelut ja haku

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme muutosohjelman teemaan liittyviä tiimejä ja tiimien ideoita. On tärkeää löytää mukaan joukkioita, joiden ideat ja kokoonpanot voisivat lisätä toistensa onnistumisen mahdollisuuksia. Käymme avointa keskustelua mahdollisten osallistujien kanssa ilman sitoumuksia. 
 
Hakijat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa ohjelmaan ja osallistua hakua edeltäville hakuklinikoille Howspacessä. Varsinaiseen hakuun osallistuminen edellyttää hakulomakkeen täyttämistä. 
 
Hakukuklinikoiden ajankohdat 

Vaihe 2: 1.–19.8. Haastattelu ja keskustelu

Seuraavaksi kutsumme hakijat haastatteluihin. Haastatteluissa käymme läpi sekä hakijan mielessä olevia kysymyksiä, Labin käytännön järjestelyitä ja varmistamme, että ohjelma vastaa hakijan odotuksiin. 

Sitra Labin osallistujat valitaan 26.8.2022 mennessä. 

Tervetuloa mukaan käynnistämään alueellisen osallistumisen ja kuntademokratian uusi aikakausi! 

Mikä Sitra Lab?  

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on muutosohjelma, joka lisää muutoksentekijöiden kykyä, halua ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseen. Syksyllä 2022 käynnistyvässä Sitra Labissä vauhditetaan uuden ajan kunnallista osallistumista

Lue lisää Sitra Labistä