uutiset
Arvioitu lukuaika 6 min

Sitra Labin osallistujat valittu: 10 tiimiä etsii ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen haasteisiin

Kolmannessa Sitra Lab -koulutusohjelmassa pureudutaan demokratian sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden haasteisiin. Mukana on 10 kiinnostavaa tiimiä, jotka kehittävät valmiuksiaan yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseksi.

Julkaistu

Sitra Labin koulutusohjelma on kahdeksan kuukauden mittainen käytännönläheinen ja tiivis oppimisprosessi, jossa opitaan ja kehitetään yhdessä uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia.

Osallistujat oppivat koulutusohjelman aikana yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen taitoja ja tapoja sekä toteuttavat sen osana koulutusohjelman vaihtuvaan teemaan liittyvän kokeilun.

Seuraava koulutusohjelma Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot alkaa huhtikuussa. Ohjelmaan osallistuvat pyrkivät laajentamaan ja vakiinnuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden muotoja. Ensimmäisen Sitra Labin aiheena oli puolestaan lasten ja nuorten syrjäytyminen ja Labin toisella kierroksella etsittiin luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen ongelmiin.

Yhteiskunnallisen osallistumisen paikat ja muodot ovat murroksessa, sillä teknologian kehitys, väestön monimuotoistuminen, sosiaalinen media ja verkostomaisen vallan muodot luovat entistä enemmän vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Myös demokraattinen osallistuminen eriarvoistuu.

Näihin kehityssuuntiin on vaikea löytää lääkkeitä vanhoista ajattelumalleista ja ratkaisutavoista. Sen vuoksi Sitra Lab yhdistää osaamista ja tietoa yhteiskunnan eri sektoreilta. Yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa – Sitra Labissa muutoksentekijöiden valmiuksia kartutetaan konkreettisilla kokeiluilla ja poikkiyhteiskunnallisen yhteiskehittämisen avulla.

Saimme hakemuksia yhteensä 67:ltä tiimiltä, joista valitsemme mukaan 10 ryhmää. Tarkempaa tietoa osallistujien valinnasta löydät uutisen lopusta.

Mukaan valitut tiimit

Future Makers Vaala

Nuorten demokraattiseen osallisuuteen liittyy lukuisia haasteita. Haasteiden luonne on myös erilainen kaupungeissa ja haja-asutusalueilla. Future Makers Vaala haluaa kehittää ja vahvistaa nuorten demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksia erityisesti niillä digitaalisilla alustoilla, jotka ovat jo nuorten käytössä. Huomio on etenkin helposti syrjään jäävien nuorten mukaan ottamisessa.

Jenna Leinonen, Vaalan kunta
Nella Roivainen, Vaalan kunta
Esa Karjalainen, Vaalan kunta
Liisa Kinnunen, Vaalan kunta

USKOT-foorumin vaikuttajat

Suomen uskonnolliseen kenttään – niin suurimpien uskontojen harjoittajiin kuin pienempiinkin uskonnollisiin yhdyskuntiin – mahtuu runsaasti ihmisiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset eri uskontokuntiin kuuluvat henkilöt jäävät demokratian kapeikkoihin. USKOT-foorumin vaikuttajat haluavat tukea haavoittuvassa asemassa olevien äänen kuulumista median kautta sekä päättäjien suuntaan heitä koskettavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Katri Kuusikallio, USKOT-foorumi
Pia Jardi, USKOT-foorumi
Miina Noroila, USKOT-foorumi
Timo Koponen, USKOT-foorumi

Future Feeniks

Digitaaliset kuilut lisäävät ihmisten työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen uhkaa sekä vaikeuttavat mahdollisuuksia pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta. Noin 35 000 suomalaista miestä on digikuilussa. Future Feeniks etsii ratkaisuja, joiden avulla yhä useampi keski-ikäinen, digikuilussa oleva, mahdollisen syrjäytymisuhan alla oleva mies saisi äänensä kuuluville.

Merzi Bergman, Sosped-säätiö
Miikka Vuorinen, Sosped-säätiö
Timo Sneck, Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Juha Jaaksi, Telia Finland
Anne Lyysaari, Sosped-säätiö

Nujerretaan demokratian peikot

Nuoria osallistetaan kesyihin ongelmiin, mutta ei päästetä ratkaisemaan rakenteellisia, sotkuisia tai viheliäisiä ongelmia Viheliäinen ongelma Monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen on erityisen vaikeaa, koska siihen liittyy paljon erilaisia muuttujia. Avaa termisivu Viheliäinen ongelma . Nuoret haluavat olla valmistelemassa ja päättämässä heille tärkeitä asioita, mutta eivät nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen ehdoilla. Nujerretaan demokratian peikot -ryhmä kehittää yhdessä nuorten ja päättäjien kanssa uusia vaikuttamistapoja nykyisten demokratian rakenteiden ulkopuolelta.

Jaana Kellosalmi, Tuusulan kunta
Katja Repo, Tuusulan kunta
Annika Lappalainen, Sininauha Oy

Demos Kratos

Ihmisen on tärkeä tuntea kuuluvansa ympäröivään yhteiskuntaan. Rikos- ja päihdetausta heikentävät sekä kiinnittymistä omaan ympäristöön että kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista. Demos Kratos kehittää mallia, jolla rikostaustan omaaville ihmisille voitaisiin tuoda mielekkäällä ja vaikuttavalla tavalla ymmärrystä vaikuttamisen mahdollisuuksista ja yhteiskuntarakenteesta.

Sampo Luoto, Kris-Etelä-Suomi ry
Michelle Ruotsalainen, Kris-Etelä-Suomi ry
Suvi Matvejeff, Kris-Etelä-Suomi ry
Markku Heikkilä, Kris-Etelä-Suomi ry
Juha Seljanperä, Kris-Etelä-Suomi ry

AIDA Impact

Maahanmuuttajataustaisten naisten asema suomalaisessa yhteiskunnassa on monella tapaa haastava. Työelämään pääsy on usein haastavaa koulutuksesta ja osaamisesta huolimatta. Tämä on menetetty mahdollisuus, joka myös huonoimmillaan etäännyttää kokonaisia perheitä työmarkkinoilta. AIDA Impact tukee maahanmuuttajataustaisten naisten pääsyä työelämään ja etsii tapoja tukea näiden ura- ja opintopolkua.

Elina Siira, AIDA Impact
Iida Pyy, AIDA Impact
Sarwa Abdullah, AIDA Impact
Miia Matala-Aho, AIDA Impact

Enemmän kuin ruokaa

Ruoka-avussa kohdataan taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevia. Myös heitä, joita virallinen auttamisjärjestelmä ei aina tavoita. Ruokajonossa ovat köyhyyden todelliset asiantuntijat, joilla olisi esittää ratkaisuja tilanteensa parantamiseksi. Enemmän kuin ruokaa -tiimi mallintaa osallisuutta edistäviä käytäntöjä ruoka-avun asiakkaiden ja päättävien viranomaisten välillä. Tavoitteena on haasteiden juurisyihin pureutuvat, kestävät ratkaisut.

Annmari Salmela, Osallistava yhteisö 2019-2021 / Kirkkopalvelut ry
Hanna Kuisma, Vantaan kaupunki
Juha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry
Reetta Nick, Osallistava yhteisö 2019-2021 / Kirkkopalvelut ry
Anne Hyyrynen, Sininauhaliitto ry

Case Kontulan Ostari

Suomen laki antaa jokaiselle oikeuden osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa suunnittelijoiden ja kansalaisten vuorovaikutusprosessi ei aina panostuksista huolimatta tavoita heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä, mikä vahvistaa voimassa olevia valtarakenteita. Case Kontulan Ostari edistää ja demokratisoi kaupunkisuunnittelun osallistavia prosesseja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Anni Hapuoja, Et May Oy
Eveliina Harsia, Aalto yliopisto
Pilvi Nummi, Aalto yliopisto

Think Africa Democracy Action Team

Suomessa on noin 54 500 afrikkalaistaustaista maahanmuuttajaa, joille Suomen poliittinen järjestelmä on vieras ja hankalasti lähestyttävä. Osallistumisen haasteiden kirjo koostuu sekä poliittisista että sosiaalisista taustatekijöistä, joiden seurauksia ovat muun muassa alhainen äänestysaktiivisuus ja aliedustus poliittisessa toiminnassa. Think Africa Democracy Action Team pyrkii lisäämään kohderyhmänsä tietoa ja ymmärrystä Suomen poliittisesta ja demokraattisesta toiminnasta ja sitä kautta avartamaan heterogeenisten afrikkalaistaustaisten ryhmien osallisuuden ja osallistumisen pullonkauloja.

Cucu Wesseh, Think Africa ry
Feven Abegaz, Think Africa ry
Omotomilola Ikotun, Think Africa ry

Nothing about us without us

Vammaiset henkilöt ovat aliedustettuja poliittisessa päätöksenteossa ja päätöksentekoelimissä, mikä johtaa heikompaan yhdenvertaisuuteen. Vammaisneuvostot toimivat kuntatason päätöksenteossa vaikutuskanavana, mutta niiden toteutus ja sitä kautta osallisuuden toteutuminen vaihtelee valtakunnallisesti. Korona-ajan korostama digitaalinen kuilu vaatii myös huomiota. Nothing about us without us –tiimi haluaa tunnistaa onnistuneen osallisuuden osatekijöitä päätöksentekoprosessissa ja kehittää vammaisneuvostoja vahvemman osallisuuden tukemiseksi.

Elias Vartio, SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.
Marica Nordman, Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.
Elisabeth Hästbacka, Vaasan kaupunki
Lari Karreinen, Osana yhteistä ratkaisua Oy
Tanja Korvenmaa, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Koulutusohjelman eteneminen

Sitra Lab kokoontuu ensimmäistä kertaa 8.4.2021 ja tiimit työstävät kokeilujaan yhdessä aina joulukuuhun 2021 asti. Voit seurata koulutusohjelman etenemistä ja tiimien tunnelmia somessa aihetunnisteella #sitralab, Facebookissa (Sitra Lab: muutoksentekijöiden yhteisö) sekä Sitra.fi:ssä. Päivitämme koulutusohjelman edetessä Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot – sivustoa, jonne kokoamme tietoa kokeilujen etenemisestä.

 

Mistä on kyse?