archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra mukana visioimassa Euroopan hyvinvointimallin tulevaisuutta

Eurooppa tarvitsee rohkeita näkemyksiä siitä, mihin suuntaan eurooppalaista hyvinvointimallia tulisi kehittää.

Julkaistu

Eurooppa on suurten rakenteellisten uudistusten edessä, minkä takia tarvitaan rohkeita näkemyksiä, mihin suuntaan eurooppalaista hyvinvointimallia tulisi kehittää. Sitra on liittynyt mukaan johtavien ajatushautomojen kansainväliseen verkostoon, joka rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU:n päättäjille.

Eurooppalaisten ajatushautomoiden Vision Europe Summit -verkostoyhteistyössä mukana ovat Sitran lisäksi Bertlesmann-säätiö, Chatham House, Bruegel, Jacques Delors -instituutti, Compagnia di San Paolo ja Calouste Gulbenkian -säätiö.

Ensimmäisen vuoden eli 2015 yhteistyön teemaksi valikoitui eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus. Aihetta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta sekä hallinnan näkökulmasta. Sitralla on hyvä pohja työstä, jota on tehty hyvinvointikäsitteen laajentamisesta, sote-palveluiden rahoitusjärjestelmän uudistamisesta sekä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisestä.

Sitra johtaa hankkeessa hyvinvointiyhteiskunnan hallinnan (engl. governance) kehittämistä tarkastelevaa asiantuntijaryhmää. Ryhmässä etsitään vastauksia muun muassa siihen, miten eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden uudistumiskykyä voidaan vahvistaa. Lisäksi ryhmän työskentelyssä olennaisia kysymyksiä ovat: 

  • Miten varmistetaan resurssien tehokas ja joustava käyttö pyrittäessä vastaamaan monimutkaisiin ja nopeasti muuttuviin hyvinvointihaasteisiin?
  • Miten hallintamalleja tulisi uudistaa sosiaalisten investointien edistämiseksi ja ympäristönäkökulmien mukaan ottamiseksi?
  • Miten varmistetaan kansalaisten riittävä osallistuminen ja tarkoituksenmukainen työnjako julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välillä?
  • Mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa sosiaalisen kestävyyden mahdollistamisessa?

Lisäksi Sitra osallistuu muiden työryhmien työskentelyyn.

Kaikissa partnerimaissa toteutetaan kesällä 2015 yhteinen gallup-tutkimus siitä, mitä mieltä kansalaiset näissä maissa ovat hyvinvointivaltion tulevaisuuskysymyksistä. Gallup-tutkimuksen tulokset sekä työryhmien tulokset esitellään EU-päättäjille ja kansallisille päätöksentekijöille Berliinissä marraskuussa 2015.

Lisätietoja:

Vision Europe Summit -yhteistyön verkkosivu (englanniksi)

Mistä on kyse?