uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Web 3.0 -liiketoiminnan vastuullinen kehittäminen tarvitsee tuekseen sääntelyä

Hajautetussa internetissä toimivat yritykset kaipaavat sääntelyä. Sitra laati seitsemän suositusta, jotta web 3.0 -yritysten liiketoiminnan edellytyksiä voidaan parantaa.

Kirjoittaja

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Web 3.0:n, eli hajautetun internetin sääntely ei ole pysynyt nopean teknologisen kehityksen vauhdissa. Riskisijoittajat ovat ohjanneet huomattavia varoja alan yrityksiin – jopa enemmän kuin 2000-luvun vaihteen internetkuplassa nähtiin. Jotta alan mahdollisuuksiin päästään kiinni ja rakennetaan tulevaisuuden reilua datataloutta, tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja yhteisiä pelisääntöjä, todetaan Sitran tuoreessa selvityksessä.

Web 3.0:lla tarkoitetaan internetin kolmatta kehitysvaihetta, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Web 3.0 -kattokäsitteen alle kuuluvat ilmiöt kuten digitaaliset hallintatodistukset eli NFT:t, Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT hajautetut itsenäiset organisaatiot eli DAO:t Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO ja metaversumit Metaversumi Internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen. Avaa termisivu Metaversumi eli virtuaaliset maailmat.

”On Suomen etu ymmärtää paremmin, mistä web 3.0:ssa on kysymys”

Sitra laati yhdessä Dottir-asianajotoimiston sekä alan toimijoiden kanssa seitsemän suositusta, jotta web 3.0 -alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia voidaan parantaa Suomessa ja alan haasteita torjua. Vaikka Euroopan unionista on tulossa merkittävää alaa koskevaa lainsäädäntöä, on kansalliselle sääntelylle ja toiminnalle tarvetta. Sitran selvityksen mukaan tarvitaan kansallista lainsäädäntöä, viranomaistoiminnan kehittämistä, ohjeistuksia ja alan kilpailukyvyn edellytysten vahvistamista.

”On Suomen etu ymmärtää paremmin, mistä internetin seuraavassa vaiheessa on kysymys. Täytyy löytää oikea tasapaino web 3.0 -alan liiketoiminnan sääntelyssä ja innovaatioiden edistämisessä Suomelle. Vain olemalla mukana kehityksessä ja kokeilemalla voi vaikuttaa siihen, kuinka reiluksi ja kestäväksi uusi internet rakentuu”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Helena Mustikainen.

Web 3.0:n palvelujen käytettävyydessä on edelleen puutteita, tietoturvassa on aukkoja ja rahanpesun epäilys leijuu kehityksen ympärillä. Sääntely on yksi keino alan haasteiden ennaltaehkäisyyn. Se on välttämätöntä, jotta laajempi joukko ihmisiä voi oppia luottamaan uusiin palveluihin ja ratkaisuihin. Samaan aikaan on huolehdittava siitä, ettei alan innovatiivisuutta estetä liiallisella lainsäädännöllä.

Selvityksen lopputuloksena syntyneet seitsemän suositusta tarjoavat vastauksia siihen, millä osa-alueilla muutoksia nykyiseen sääntelyyn tulisi tehdä ja samalla huomioida murroksessa oleva EU-sääntely. Lisäksi suositukset tuovat esiin sen, miten Suomi voisi toimia nykyistä reilumman web 3.0 -toimialan edelläkävijänä.

Sitran 6+1 suositusta Suomelle – miten sääntelyllä voidaan parantaa web 3.0 -liiketoiminnan edellytyksiä

  1. Kansallista virtuaalivaluuttasääntelyä on selkeytettävä.
  2. DAO:ja, eli autonomisia itsenäisiä organisaatioita tulee säännellä kansallisesti osuuskuntalain pohjalta.
  3. Älysopimusten turvallisuus on varmistettava ohjeistuksilla.
  4. Kryptovarojen selkeä ja ennustettava verotus on varmistettava
  5. Alan toimijoiden valvontaan ja neuvontaan on kohdistettava riittävästi resursseja.
  6. Matalan kynnyksen innovaatiotoimintaa on edistettävä sääntelyhiekkalaatikolla, eli kokeiluympäristössä.

+1. Web 3.0:n kehitystä tulee edistää Suomessa huomioimalla se kansallisen digitaalisen kompassin toimeenpanossa lisäämällä yhteistyötä, osaamista ja julkista tukea sekä vauhdittamalla digitaalisten varallisuusmuotojen yleistymistä.

Selvitystä varten haastateltiin 14 henkilöä pääosin yritysmaailmasta ja käytiin keskusteluja start-up yrittäjien ja hallinnon virkamiesten kanssa.

Sitra rakentaa eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Hajautettu internet voi olla reilumpi kuin nykyinen. Se kuitenkin riippuu siitä, minkälaisia pelisääntöjä, lainsäädäntöä, teknologioita ja liiketoimintamalleja kehitämme. Sitra jatkaa tiedon tuottamista aiheen parissa seuraavat kuukaudet, jossa paneudumme tarkemmin uuden murroksen uhkien ja mahdollisuuksien takana oleviin ilmiöihin.

Lue lisää

julkaisut

6+1 suositusta Suomelle

Puheenvuoro

Web 3.0:n sääntelyllä vauhtia alan reilumpaan kehitykseen

artikkelit

Kieli kehittyy: Internetin kolmannen kehitysvaiheen käsitteitä

Kooste

Sitran ja Kansallisgallerian virtuaalinen näyttelykokeilu tarjosi näkymän tulevaisuuden taidekokemukseen

Mistä on kyse?