archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Soteuttamo sparraukseen valittiin seitsemän hakijaa

Soteuttamo sparrauksessa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Hakuaika sparraukseen oli 30.10-30.11.2017, ja tänä aikana hakijoita tuli yhteensä 24. Näistä hakijoista seitsemän valittiin mukaan.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Soteuttamo sparraukseen mukaan valitut hakijat kumppaneineen ovat: Urheiluopistojen yhdistys ry ja Vierumäki Country club Oy, Kehitysvammatuki 57 ry, Lahden Diakoniasäätiö sr, Kirkkopalvelut ry/Valona-hyvinvointi ja Seurakuntaopisto, Satakunnan Sydänpiiri ry, SOS-Lapsikyläsäätiö, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry /Kotikunnas.

Soteuttamo sparrauksessa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja verkostomaisen toiminnan merkityksestä. Osallistujia valmennetaan mm. syvempään asiakasymmärrykseen ja sparrataan liiketoimintaosaamisessa.

Sparraus järjestetään tammi-helmikuussa 2018 Helsingissä.

Sparrauspäiviin haettiin konsortiona eli järjestö, säätiö jne. saattoi hakea mukaan yhdessä toisen kumppanin kanssa. Sparrauspäivissä jaetaan osaamista ja uudenlaisia käytäntöjä, mutta tehdään myös harjoituksia yhdessä kumppanin kanssa, jossa kehitetään omaa toimintaa tukevia ratkaisuja tai toimintamalleja.

Tilaisuuksissa pohditaan mm. näitä kysymyksiä: Miten yhteiskunnallista hyvää ja taloudellista arvoa luodaan yhdessä? Miten arvoperusteisesta toiminnasta rakennetaan liiketoimintaa? Kuinka toteutamme asiakkaan tarpeet ihminen edellä? Miten palvelujen ja oman toiminnan vaikuttavuutta voidaan lisätä?  Miten yritystarinaa rakennetaan?

Soteuttamo kokoaa uudistusmieliset yhteen

Soteuttamon tavoitteena on tuoda yhteen ja verkottaa sote-sektorin toimijoita, jakaa tietoa ja osaamista eri toimijoiden välillä ja inspiroida toimijoita yhteistyön mahdollisuuksista. Soteuttamon verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, jonka tarkoituksena on auttaa sosiaali- ja terveysalan eri toimijoita yli sektorirajojen valmistautumaan siihen, miten voidaan tuottaa parempaa terveyttä ihmisille ja mitä laajeneva valinnanvapaus tulee merkitsemään asiakkaalle, palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle.

Soteuttamon koti löytyy osoitteesta www.soteuttamo.fi. Tervetuloa tutustumaan!

Mistä on kyse?