archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tarjoa menestymisen eväät ja toteuta kiertotalouden sivuainekokonaisuus yliopistoon!

Sitra on avannut rahoitushaun, jonka tavoitteena on luoda yliopistojen yhteinen sivuainekokonaisuus, joka tarjoaa tiukkaa asiaa kiertotalouden eri näkökulmista.

Julkaistu

Sitra etsii kiertotalouden sivuainekokonaisuuden toteuttajia. Kiertotaloudessa hyvinvoinnin kasvu ei enää perustu ylikulutukseen. Uudenlaisen talouden syntyminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista. Ratkaisevassa asemassa ovat tulevat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät – siksi kiertotalouden koulutukseen on tartuttava nyt.

Tässä hankkeessa tavoitteena on saada kiertotalouden opetus yliopistojen kurssitarjontaan siten, että se täydentää pääaineopintoja mahdollisimman monella opintosuunnalla. Tavoitteena on myös, että opetuksen kehityshankkeiden tuloksena Suomen yliopistoissa on käytössään yhteinen kiertotalouden sivuainekokonaisuus, joka palvelee kaikkia yliopisto-opiskelijoita.

Sivuainekokonaisuuden myötä opiskelijoille syntyy oman ammattiosaamisen päälle rakentuva ymmärrys kiertotaloudesta. Tavoitteena on, että yliopistoista valmistuvalla on jatkossakin selkeä pääaineosaaminen ja sitä täydentämään syntyy ymmärrys siitä, kuinka omalla alalla voidaan edistää kiertotalouden ratkaisuja ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Haku on auki 31.7.2017 asti ja rahoitettavat hankkeet päätetään 31.8.2017.

Miten mukaan?

Hankehaku on avoin kaikille yliopistoille ja opintosuunnille.

Hakukriteerieitä ovat:

 • Kurssin/kurssien sisältö painottuu kiertotalouden tuomiin ratkaisuihin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön
 • Kurssi voi/kurssit voivat yhdistää poikkitieteellisesti eri aloja, esim. tuotesuunnittelua ja materiaaliosaamista tai käyttäytymistieteitä ja uusia liiketoimintamalleja
 • Kurssisisällön toivotaan muodostuvan 2-3 yksikön yhdessä toteuttamasta opetuskokonaisuudesta
 • Kurssi voi/kurssit voivat olla olemassa olevan kurssin jatkokehitystyötä

Hankkeessa on tehtävä, tutkimushankkeiden tapaan, yhteistyötä eri yliopistojen välillä.

Hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi kurssin/kurssien sisältö ja vastuut. Hankesuunnitelma saa olla maksimissaan 5 sivua pitkä.

Hankesuunnitelmien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita (arviointikriteerit):

 • konsortioon (yliopistojen välinen yhteistyö)
 • kiertotalouden ratkaisujen esiin tuominen eri näkökulmista
 • eri aloja painottavien kokonaisuuksien esiin tuominen
 • uusien opetusmenetelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • opetuksen liittymäpinnat olemassa olevaan yhteiskuntaan
 • kansainvälinen uutuusarvo

Sitra voi ehdottaa myös joidenkin hanke-ehdotusten yhdistämistä eli toivomme, että kaikki hakijat ovat valmiita myös neuvottelemaan opetuskokonaisuuden jatkokehittämisestä. Rahoitettaviksi hankkeiksi valitaan eri näkökulmia edustavia opetuskokonaisuuksia.

Hankkeet valitaan hakemusten pohjalta. Hankkeita rahoitetaan 09/2017 – 09/2018. Koko hankkeen rahoituksesta max. 80 % tulee Sitralta. Muu rahoitus muodostuu omasta rahoituksesta ja muista mahdollisista rahoituslähteistä. Yleisiin hallinnollisiin kuluihin Sitran rahoituksesta voi käyttää maksimissaan 10%.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen ce.education@sitra.fi 31.7.2017 mennessä!

Miten jatketaan?

Hankkeita seurataan ja myönnetty rahoitus maksetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Q3/2017 Kurssikuvaus ja toteutussuunnitelma valmis
 • Q4/2017 Kurssin pilottiversio valmis
 • Q1-Q2/2018 Kurssin testaus opiskelijaryhmillä
 • Q2/2018 Kurssiaineiston viimeistely kommenttien perusteella
 • Syyslukukaudella 2018 Sivuainekokonaisuus valmiina

Valittujen hankkeiden kulkua seurataan ja tuetaan merkkipaalujen saavuttamista viestinnällisin keinoin.

Sitra osallistuu hankkeiden johtoryhmiin ja ohjaa hankkeiden kulkua.

Mikäli hanke-ehdotukset eivät täytä mainittuja kriteerejä tai ne eivät ole tarpeeksi vaikuttavia ja kunnianhimoisia, Sitra pidättää oikeuden olla rahoittamatta hankkeita.

Tietoa hakuprosessin etenemisestä ja muusta löydät hankkeen omalta sivulta!

Mistä on kyse?