uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa kansalaispaneelit ottavat kantaa kuntatalouden kiperiin valintoihin neljässä kunnassa. Mukaan kutsutaan tavallisia kuntalaisia satunnaisotannalla.

Kirjoittaja

Pauli Saloranta

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Maamme kaikissa kunnissa pohditaan isoja kysymyksiä. Väestömuutokset, hallinnon rakennemuutokset, elinkeinojen kehitys ja julkisen talouden kestävyysvaje vaativat talouspäätöksiin pidemmän aikavälin vaikutusten tarkastelua.

”Tässä puntaroinnissa jokaisen panos on arvokas. Siksi Sitra on tehnyt uuden avauksen, joka kutsuu aivan tavallisia kuntalaisia osallistumaan kuntatalouden suunnitteluun”, sanoo Veera Heinonen, Sitran Demokratia ja osallisuus –teeman johtaja.

”Edustavissa ja moniäänisissä kansalaispaneeleissa mielipiteet muodostetaan tietojen pohjalta. Tämä prosessi voi toki haastaa, mutta myös tukea huolellista virkavalmistelua ja siten viisasta edustuksellista demokratiaa kunnissa. Uusia innovatiivisia ajatuksiakin saattaa löytyä”, Heinonen sanoo.

Sitra on valinnut rahoitushaun perusteella vuodelle 2024 kokeiluja toteuttamaan Turun, Jyväskylän ja Salon kaupungit sekä Rautalammin kunnan. Sitra mahdollistaa kumppaneiden kokeilut rahoittamalla niitä 50 % osuudella.

Kukin kumppani kokoaa satunnaisotannalla kansalaispaneelin, joka saa perehdytyksen ja ottaa kantaa kunnan taloudessa tunnistettuun keskeiseen kysymykseen sekä antaa suosituksensa talousarvioprosessin eri vaiheissa.

  • Turussa kansalaispaneeli tarkastelee talouden tasapainotusta lasten ja nuorten näkökulmasta ilmiölähtöisesti. Paneeli antaa suosituksensa vuoden 2025 talouden ja toiminnan suunnitelmiin jo niiden valmisteluun eri lautakunnille sekä kaupunginvaltuustolle.
  • Jyväskylässä kansalaispaneeli tarkastelee talouden tasapainotusohjelman vaikutuksia kaupunkilaisten arkeen ja kohdentumista eri väestöryhmiin. Paneeli antaa tarvittaessa suositukset painopisteen korjaamiseksi talousarvioon.
  • Salossa kansalaispaneeli perehtyy kaupungin toiminnan ja talouden arviointiin sekä investointitarpeisiin. Paneeli antaa suositukset tämän vuoden arviointikertomukseen, seuraavaan talousarvioon sekä vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaan.
  • Rautalammilla kansalaispaneeli perehtyy kunnan omistaman vuokrataloyhtiön tilanteeseen ja asuntotarjonnan rooliin tiukassa kuntataloudessa sekä antaa suositukset vuokra-asumisen kehittämiseen kunnanhallitukselle.

Kokeilut päättyvät vuoden 2025 alussa. Sitra hakee kokeiluista kokemuksia, miten kuntalaisten osallistuminen auttaa kuntatalouden eri kysymysten ratkaisemisessa erikokoisissa kunnissa. Samalla tunnistetaan toimintamalleja, jotka voivat vakiintua osaksi kaikkien kuntien talouden suunnittelua.

Nyt rahoitettavat kokeilut ovat jatkoa Sitran vuonna 2023 rahoittamille pilottikokeiluille Kaarinassa, Merikarvialla, Mäntyharjulla ja Pieksämäellä. Näissä kansalaispaneelit tekivät lukuisia suosituksia mm. hankintatoimen tehostamiseksi, tilojen käyttöasteen nostamiseksi sekä kuntastrategian toteutumisen seuraamiseksi. Samalla saatiin hyviä oppeja kuntien taloustiedon jäsentämisestä ja visualisoimisesta niin, että se tukee maallikkopanelisteja – kuin päättäjiäkin.

Sitra on koonnut myös valtakunnallisen kehittämisverkoston, joka edistää kuntien talouden suunnitteluun osallistumista, sen käytäntöjä, kokeiluja ja käyttöönottoa.

Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun perustuu kuntalakiin 2015 ja tukee osaltaan läheisyysperiaatteen sekä kuntien itsehallinnon toteutumista.

Mistä on kyse?