uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

”USA:n sekasorron ei tarvitse olla Suomen tie” – Kunnat kokeilevat robottia osallisuuden ja demokratian tukena

Edelläkävijäkunnat eri puolita Suomea kokeilevat syksyn ja talven aikana, toimivatko robottipuhelut ja tekoälyanalyysi kuntalaisten kuulemisen ja kunnan kehittämisen tukena.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Joukko suomalaisia kuntia kokeilee marraskuusta alkaen robottipuheluja yhtenä työkaluna kuntalaisten äänen vahvistamiseen kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Sitran käynnistämän Robottipuhelukokeilut kunnissa -hankekokonaisuuden seuraavan vaiheen tavoitteena on koota mahdollisimman monipuolisesti tietoa kuntalaisten näkemyksistä – myös niiltä, jotka eivät yleensä osallistu kuntademokratiaan.

”Tässä käännetään ajatus demokratiasta ja osallisuudesta niin päin, että kunta on aktiivinen osapuoli, joka menee sinne, missä ihmiset ovat ja selvittää heidän ajatuksiaan ja toiveitaan. Robottipuhelut voivat olla yksi keino monipuolistaa osallistumisen tapoja ja luoda muutaman vuoden välein tapahtuvaa äänestämistä ketterämpiä keinoja saada oma näkemys esille”, Sitran asiantuntija Joonas Leppänen sanoo.

Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo, että demokratian nykytilaan ja uudistamiseen liittyviä kysymyksiä pohditaan juuri nyt ympäri maailmaa.

”Monien analyysien mukaan osattomuuden ja näköalattomuuden tuntemukset ovat osaltaan esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittisen käymistilan ja kahtiajaon taustalla. Suomessa meillä on se etu, että tulemme hieman perässä suuren maailman virtauksia ja pystymme ennakoimaan niitä. USA:n poliittisen sekasorron ei tarvitse olla Suomen tie, mutta sen välttäminen vaatii aktiivisia toimia kansanvallan kehittämiseksi ja rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja”, Kivelä sanoo.

Robottipuheluita kokeiltiin jo keväällä osana poikkeusolojen koronaviestintää Kuhmoisissa, Riihimäellä ja Loviisassa. Tulokset ja palaute näistä soittokierroksista olivat myönteisiä. Sitra on hankekokonaisuuden käynnistäjä, koordinoida ja rahoittaja.

Kuhmoinen, Riihimäki, Ii sekä Suonenjoki kumppaneineen edelläkävijöinä

Hankekokonaisuuden seuraavassa vaiheessa ovat mukana Kuhmoinen, Ii, Riihimäki sekä Suonenjoki yhteistyössä Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kanssa. Puheluissa kuntalainen voi antaa haluamansa pituisen vastauksen robotin esittämään kysymykseen. Puheluiden sisältö käsitellään nimettömästi eikä vastauksia ole mahdollista yhdistää tiettyihin vastaajiin. Puheluilla kerättävän aineiston käsittelyssä ja analyysissa puolestaan kokeillaan erillistä tekoälyratkaisua.

Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala sanoo, että kunnissa haasteena on, että yhä pienempi osuus väestöstä osallistuu päätöksentekoon. Robottipuheluilla pyritään mahdollistamaan kaikkien kuuleminen.

”Kuhmoisten kunta on luomassa osallisuusohjelmaa, jonka kautta kuntalaiset pääsevät vahvemmin vaikuttamaan kunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Laajempi osallistuminen ja kuntalaisten mahdollisuus määrittää omat tarpeensa ja halunsa tuottaa kunnalle tilannekuvan, joka vahvistaa kunnan kykyä strategiseen päätöksentekoon samanaikaisesti kuin se varmistaa kuntalaisten osallisuuden”, Heusala sanoo.

SavoGrown alueen kunnissa on vahva elinvoiman kehittämisvire. Kuntalaiset halutaan ottaa mukaan kuntien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, ja päätöksentekoon halutaan lisää avoimuutta. Aineistosta keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousseita teemoja kunta voi halutessaan vielä syventää kuntakohtaisesti yksilöidyllä toisella soittokierroksella”, sanoo puolestaan Suonenjoen ja kumppanikuntien kokeilua koordinoivan SavoGrown elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari.

Iin kunnassa on viime vuosina panostettu ilmastotyöhön ja yksi keskeisiä osa-alueita on ollut kuntalaisten osallistaminen osaksi ilmastotyötä. Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mielestä digitalisaation mahdollisuuksia on toistaiseksi hyödynnetty melko vähän demokratian kehittämisessä.

”Iin kunta on yhdessä neljän muun kunnan kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on löytää kuntien arkipäivään sellaisia digitalisaatiota ja osallisuutta hyödyntäviä tapoja, jotka ovat tietyin väliajoin toistuvia ja hankkeen jälkeen kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa. Parempi kokonaisymmärrys kuntalaisten arjesta antaa pohjaa kunnan palveluprosessien uudistamiseen ja niiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Robottipuhelukokeilu sopii tähän kokonaisuuteen erittäin hyvin”, Alatossava sanoo.

Riihimäki puolestaan haluaa toimia edelläkävijänä kuntien digitalisaation alueella ja kehittää RakasRiksu kärkihankkeessaan kuntalaisten osallistamista ja yhteisöllisyyttä mukaan kaupungin kehittämiseen mm. osallistavan budjetoinnin avulla.

”Tekoälyn hyödyntäminen myös kuntien toiminnassa tulee olemaan arkipäivää ennen pitkää ja Riihimäki haluaa olla tässäkin edelläkävijänä”, vt kaupunginjohtaja Mika Herpiö toteaa.

Robottipuhelukokeilut kunnissa -hankekokonaisuus on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka yksi keskeinen tavoite on kehittää uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä.

Lisätiedot:
Robottipuhelukokeilut-hankekokonaisuus: Joonas Leppänen, asiantuntija, Kansanvallan peruskorjaus, Sitra, joonas.leppanen@sitra.fi, puh. 040 767 1228
Kansanvallan peruskorjaus -projekti: Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky, Sitra, antti.kivela@sitra.fi, puh. 040 482 7435

Anne Heusala
, kunnanjohtaja, Kuhmoinen, anne.heusala@kuhmoinen.fi, puh. 040 718 5959
Ari Alatossava, kunnanjohtaja, Ii, ari.alatossava@ii.fi, puh. 040 567 6700
Sanna Kauvosaari, elinvoimapäällikkö, SavoGrow, sanna.kauvosaari@savogrow.fi, puh. 020 746 4670
Mika Herpiö, vt. kaupunginjohtaja, Riihimäki, mika.herpio@riihimaki.fi, puh. 040 500 3345

Mistä on kyse?