uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Pääomasijoittajat ry: Vaikuttavuus­sijoittaminen nopeimmin kasvavia sijoitusstrategioita

Rahastosijoittajilla on suuri vaikutus siihen, millaisiksi vaikuttavuussijoittamisen käytännöt ja tulevaisuus Euroopassa muodostuvat, todetaan Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksessa.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Vaikuttavuus kiinnostaa suuresti eurooppalaisia pääomasijoittajia. Tämä käy ilmi Pääomasijoittajat ry:n uudesta tutkimuksesta, joka avaa vaikuttavuussijoittamisen periaatteita ja parhaita käytäntöjä.

Vaikuttavuussijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa tavoitellaan tietoisesti mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja taloudellista tuottoa. Muutostavoitteet voivat liittyä vaikkapa syrjäytymisen tai ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.

Tutkimukseen osallistuneet 22 pääomasijoitusfirmaa ovat poikkeuksellisen yksimielisiä siitä, että myös rahastosijoittajien kiinnostus vaikuttavuutta kohtaan kasvaa kohisten tulevina vuosina. Vaikuttavuussijoitusrahastojen tarjonta onkin lisääntymään päin. Trendi näkyy myös Suomessa.

”Rahastosijoittajilla on iso rooli verrattain uuden toimialan kehittämisessä. He asettavat vaatimustason vaikutusten ja tuottojen väliselle suhteelle ja määrittävät siten koko toimialan standardeja”, sanoo tutkimuksen tehnyt Pääomasijoittajien analyytikko Annemari Kirppu.

Normaalia sijoitustoimintaa, vaikuttavuus lisäulottuvuus

Valtaosa pääomasijoittajista katsoo, että vaikuttavuussijoittamisessa on kyse normaalista sijoitustoiminnasta: 85 prosenttia ilmoittaa tavoitteekseen markkinaehtoisen tai sitä paremman tuoton. Loput 15 prosenttia on valmiita tinkimään markkinatuotosta.

”Vastaajilla on vahva usko siihen, ettei sijoittajien tarvitse luopua tuotoista saavuttaakseen vaikuttavuutta, vaan niitä tavoitellaan samanaikaisesti. Globaaleja haasteita ratkovilla yrityksillä on käsissään valtava markkinapotentiaali ja nyt myös pääomasijoittajat ovat ymmärtäneet sen”, Kirppu toteaa.

Tutkimuksen mukaan vaikutusten mallintaminen ennen sijoituspäätöksen tekemistä näyttäisi parantavan sijoitusten taloudellista tuottoa. Noin puolet vastaajista on kehittänyt omia vaikuttavuuden mallintamismenetelmiään, joiden avulla he arvioivat yritysten potentiaalista vaikuttavuutta ennen sijoituksen tekemistä.

Tutkimukseen osallistuneilla pääomasijoittajilla on vaikuttavuusrahastoissaan yhteensä 415 portfolioyritystä, lähinnä eurooppalaisia yrityksiä. Puolet vastaajista keskittyy tavoittelemaan sekä sosiaalisia että ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Vaikuttavuussijoituksia tehdään laaja-alaisesti eri toimialoille.

Vaikuttavuuden mittaamiseen useita menetelmiä

Vaikutusten mittaamiseen itse kehitetyt menetelmät ovat selkeästi suosituimpia: lähes 80 prosenttia kertoo hyödyntävänsä niitä.

Yleisesti saatavilla olevista menetelmistä käytetyimpiä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SGD) perustuvat mittarit, IRIS-mittarit sekä Impact Management Project (IMP) -viitekehyksen mukaiset mittarit.

”Tässä tutkimuksessa hieman yksinkertaisemmat mittarit näyttivät toimineen paremmin. Mittausmenetelmät kehittyvät kuitenkin koko ajan paremmiksi ja uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti lisää, joten parhaiden käytäntöjen määrittäminen tässä asiassa on vielä liian aikaista”, Annemari Kirppu painottaa.

GIIN: Vaikuttavuussijoitusten määrä ylittänyt 500 miljardin dollarin rajan

Englanninkielinen termi Impact Investing lanseerattiin reilut kymmenen vuotta sitten, minkä jälkeen vaikuttavuussijoittamisen markkinat ovat kasvaneet ja kasvavat yhä vauhdikkaasti. Sijoitusten tarkasta määrästä on kuitenkin ollut vaikea saada käsitystä, sillä eri toimijoilla on hieman erilaisia tulkintoja siitä, mikä kaikki on vaikuttavuussijoittamista ja mikä ei.

Vaikuttavuussijoittajien kansainvälisen yhteistyöverkoston GIINin selvitys (2019 annual Impact Investor Survey) on ensimmäinen kattava analyysi aiheesta. Sen mukaan vaikuttavuussijoituksia oli vuoden 2018 lopussa arviolta 502 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 450 miljardia euroa.

Varojen hallinnoinnista vastaa reilut 1 300 tahoa, joista yli puolet on varainhoitajia. Useimmat vaikuttavuussijoittajat siis hakeutuvat markkinoille erikoistuneiden asiantuntijoiden avustuksella. Keskeisiä toimijoita ovat säätiöt, pankit, kehitysrahoituslaitokset sekä yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

Markkinoiden moniulotteisuudesta kertoo se, että edustettuina ovat kaikki varallisuusluokat ja sijoitukset suuntautuvat yhtä lailla kehittyneille ja kehittyville markkinoille kuin yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös tavoiteltu taloudellinen tuotto voi olla sijoitusstrategiasta riippuen markkinatuotto tai sitä matalampi.

Vaikuttavuussijoittaminen on osoittautunut voimalliseksi keinoksi yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä niin kehittyvissä kuin teollistuneissa maissa. Muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan triljoonia euroja. Julkiset varat eivät yksin riitä, vaan muutoksen tueksi tarvitaan myös yksityisiä pääomia.

Lisätietoja!

 

 

Mistä on kyse?