Haastattelu
Arvioitu lukuaika 5 min

”Meidän aiemmat keinot olivat vähän kivikautisia” – Siilinjärvi otti digiloikan kuntalaisten osallistumisessa

Siilinjärvellä kuntalaiset saivat ensimmäistä kertaa ehdottaa, millaisiin hankkeisiin yhteisiä rahoja käytetään. Ehdotuksista äänestettiin uudella digialustalla.

Kirjoittaja

Esa Salminen

toimittaja ja kirjailija

Julkaistu

Siilinjärvi otti tänä vuonna digiloikan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksissa. Kunta julkaisi digialustan, jolla siilinjärveläiset pääsevät osallistumaan jatkossa kunnan päätöksentekoon ja keskustelemaan virkahenkilöiden kanssa.

Käytännössä digialusta on verkkosivusto, jossa esitetyistä ideoista voi keskustella ja äänestää. Sen siilinjärveläiset hankkivat kaupalliselta toimijalta.

Ensimmäisenä testinä oli osallistuva budjetointi. Kuntalaiset saivat ehdottaa, millaisiin hankkeisiin yhteisiä rahoja käytettäisiin. Kymmenien ideoiden joukosta äänestettiin toteutettaviksi neljä noin 10 000 euron hanketta: lenkkipolku, retkiluistelurata, leikkikenttä ja ilmaista liikuntaa lapsille ja nuorille.

Pohjois-Savon ensimmäinen digibudjetointi

”Vaikka täällä Pohjois-Savon alueella on tehty osallistuvaa budjetointia, niin ainakaan meidän kartoituksemme mukaan kukaan ei ollut tehnyt sitä tai edes edistänyt osallisuutta digitaalisella alustalla”, sanoo Tiia Häsä.

Häsä on toiminut nyt 2,5 vuotta Siilinjärven digijohtajana, mikä on toinen esimerkki Siilinjärven digitaalisesta innostuksesta.

Suomessa osallistuva budjetointi on Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta vain reilut 12 prosenttia kunnista on käyttänyt sitä. Siilinjärven kokeilu on tiettävästi Pohjois-Savon ensimmäinen.

Digitaalisuus tuo läpinäkyvyyttä

Siilinjärven kunta osallistui Sitra Lab -muutosohjelmaan, jossa sparrattiin päätöksenteon ja osallistumisen lisäämistä eri näkökulmista. Häsän mukaan oli selvää, että digitaalinen alusta olisi hyvä kokeilu, jota kehittää Sitran ohjelmassa.

Kunnan viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelin sanoo, että digitaalisen alustan käyttö toi osallistamiseen läpinäkyvyyttä.

“Usein, jos kuntalainen jättää idean kuntaan, hänen on hyvin hankala seurata, mitä idealle tapahtuu ja eteneekö se ollenkaan. Digitaalisella osallisuusalustalla koko prosessi on läpinäkyvä, kaikkiin ideoihin vastataan ja siellä on mahdollista keskustella avoimesti.”

Siilinjärvellä idean pystyi jättämään myös kuntalaisten käytössä olevan Siilinjärvi-mobiilisovelluksen kautta, ja sitä kautta tulikin paljon ideoita.

Rakentavampaa keskustelua kuntalaisten kanssa

Meidän aiemmat osallisuuden keinot olivat vähän kivikautisia. Monelle kuntalaiselle on esimerkiksi mahdotonta tulla valtuustosaliin kuulemistilaisuuteen klo 16.30 arjen kiireiden keskellä.”

Milla Kahelin, Siilinjärven kunta

Digialusta lisäsi myös vuoropuhelua kuntalaisten kanssa.

”Kunnassa oli koettu vähän hankalaksi osallistua rakentavasti Facebookin puskaradiomaiseen keskusteluun, jossa ei koskaan tiedä, ovatko keskustelijat tosissaan, ja kuinka yleisiä siellä esitetyt näkemykset ovat”, Kahelin sanoo.

Digitaalisuus laajensi myös osallistuvien joukkoa, sillä kännykän kautta kuka tahansa saattoi osallistua sohvalta käsin. Digitaalisuus houkutteli mukaan myös nuoria.

Kahelinista on ollut myös ihanaa viestiä hankkeesta kuntalaisille, kun pääsee kertomaan, että ehdotukset toteutuvat.

Siilinjärvellä tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun osallistuvaa budjetointia kokeiltiin. Nyt, kun kunta lähtee toteuttamaan ideoita ja kuntalaiset näkevät ääntensä voiman, Häsä ja Kahelin uskovat, että osallistuminen on varmasti jatkossa entistä vilkkaampaa.

Osallistumisinnokkuuteen he ovat tyytyväisiä jo nyt, sillä palvelussa annettiin yhteensä 443 ääntä. Ideoita tuli 122 kappaletta.

Lisää palautetta osallistuville

Kun Siilinjärvellä aletaan nyt jatkokehittää digialustan käyttöä, entistä enemmän kiinnitetään huomiota palautteenantoon. Tiia Häsän mukaan nyt kävi esimerkiksi niin, että osa kuntalaisten ehdotuksista ei kuulunut kunnan toiminnan piiriin, eikä niitä siksi voitu ottaa lopulliseen äänestykseen mukaan.

Näin on käynyt myös muissa kaupungeissa, joissa osallistuvaa budjetointia on kokeiltu.

”Jos ehdottajalle olisi kerrottu jo aikaisemmin ideointivaiheen aikana, että ajatusta olisi hyvä kehittää johonkin suuntaan, varteenotettavia äänestyskohteita olisi voinut löytyä enemmänkin”, Häsä sanoo.

Digitaalista alustaa aiotaan Siilinjärvellä käyttää osallistumiseen jatkossakin. Seuraavaa ideaa Häsä ei vielä kerro, mutta mahdollisesti se liittyy elinkeinoelämään.

”Siilinjärvellä on paljon yrittäjiä, ja sielläkin on kaivattu yhteistä alustaa”, hän sanoo.

Tärkeintä oli oppimisprosessi

Sitra Lab toi Tiia Häsän mukaan näkemystä, sparrausta, vertaistukea ja tervetulleen luvan keskittyä aiheeseen.

”Labissä meidät repäistiin päivittäisestä arjesta pois työstämään tätä. Se oli ainakin meille elinehto tämän prosessin läpiviemiseen ja moniammatilliseen luovaan työskentelyyn.”

Oppimisprosessi kuntaorganisaation sisällä oli Kahelinin mukaan itse digialustaa tärkeämpi muutos Siilinjärvellä.

”Kaikesta tärkeintä oli käynnistää muutosprosessi kunnan sisällä, jotta osallisuuden teeman tärkeys ymmärretään laajemmin, eikä esimerkiksi osallistuvaa budjetointia pidetä vain jonain pakollisena pahana, joka nyt vain on tehtävä.”

Sitra Labin kommentti

Siilinjärven kokeilu kehitti luottamusta ja omistajuutta

Tila: Valmis

“Onnistunut muutoksen edistäminen tarkoittaa jatkuvaa oppimista ja kykyä mukautua eteen tuleviin tilanteisiin. Kun oman osallistumisemme seuraukset näkyvät ja tuntuvat, kasvaa myös kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista ja omistajuudesta.

Vaikka digitaalinen alusta oli Siilinjärvelle uusi asia, sitäkin tärkeämpää kokeilussa oli ymmärtää paremmin, miten kuntalaisten ja hallinnon välinen luottamus rakentuu.

Kokeilussa syntyneet kokemus ja osaaminen luovat vankkaa pohjaa laajentaa osallistumista myös muissa kunnalle tärkeissä asioissa.“

Jonna Heliskoski & Jaakko Porokuokka, Sitra

Mikä Sitra Lab?

Paikallisen osallistumisen ja paikallisdemokratian kehittäminen on ajankohtaista joka puolella Suomea. Sitran selvityksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua päätöksentekoon nykyistä enemmän, jos se olisi helpompaa.

Sitra Lab on muutosohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa. Neljännessä Sitra Lab -muutosohjelmassa seitsemän tiimiä kokeili uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista.

Mistä on kyse?