Haastattelu
Arvioitu lukuaika 3 min

Pohjanmaa: ”Meillä on samat asukkaat”

Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan yhdistykset ry kehittävät yhteistä osallisuuden rakennetta alueelle. Mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon halutaan lähemmäksi asukkaita.

Kirjoittaja

Esa Salminen

toimittaja ja kirjailija

Julkaistu

”OECD:n arvion mukaan Suomi kuuluu korkeimpaan mahdolliseen luokkaan, kun puhutaan luottamuksesta. Suomalaiset luottavat viranomaisiin ja toisiinsa”, totesi Sitran yliasiamies Jyrki Katainen Sitra Labin päätöspäivän videotervehdyksessä keväällä 2023.

”Mutta me poikkeamme muista Pohjoismaista. Siinä, että meillä on poikkeuksellisen alhainen käsitys meidän omista vaikutusmahdollisuuksistamme. Me luotamme sokeasti, mutta emme koe voivamme vaikuttaa.”

Tämä on suuri haaste etenkin, kun hyvinvointialueiden aloitettua työnsä kuntien rooli on lähtemättömästi muuttunut.

Kuntalaiset saattavat olla yhä hämmentyneempiä siitä, mitä kautta he voisivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Myös kaikille hyvinvointia ja osallisuutta kunnissa edistäville tilanne on uusi.

Nykytilakartoitus paljasti aukot

Sitra Lab -ohjelmaan osallistunut Pohjanmaan kokeilussa tartuttiin toimeen, jotta alueen rakenteet saataisiin yhteen. Demokratiatalkoiksi kutsutuissa työpajoissa kehitettiin pohjaa verkoston rakentumiselle ja yhteiselle työlle.

Osana kehittämistä pohjanmaalaiset tekivät Suomen kenties ensimmäisen kuntalaisten osallistumisen nykytilaa koskevan kartoituksen, jonka haastatteluihin osallistuivat julkisen ja kolmannen sektorin sekä korkeakoulun edustajia.

Kartoituksessa nousi esiin tarve lisätä yhteistyötä osallisuutta Pohjanmaalla edistävien organisaatioiden välille sekä muodostaa näille jopa yhteinen rakenne. Kartoituksen mukaan asukkaiden osallisuutta Pohjanmaalla haluttaisiin edistää vaikuttamalla erityisesti kolmannen sektorin kautta. Erilaiset kumppanuuspöytäkeskustelut ja yhteissuunnittelutilaisuudet nähtiin keskeisinä keinoina edistää asukkaiden osallisuutta.

Pohjanmaan yhdistykset ry:n puheenjohtaja Markku Pulli toteaa, että järjestöjen mukaan ottaminen jo uudistusten valmisteluvaiheessa tuo kuntalaisten näkökulmaa monipuolisesti mukaan prosessiin.

”Virallisten organisaatioiden näkökulman lisäksi tarvitaan myös tätä niin sanottua elävän ihmisen näkökulmaa”, Pulli sanoo.

Pohjanmaalla kuntalaiset toivovat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi verkon välityksellä.

”Tämä on tärkeä näkökulma ottaa huomioon, kun kehitämme asukkaiden osallistumisen tapoja Pohjanmaalla”, toteaa Pohjalaistiimi.

Sitra Labin kommentti

Pohjanmaalla yhteinen missio, nyt luodaan koordinaatio

Tila: Käynnissä

Yhteiskunnassa eri toimijoiden välille voi vaivatta rakentaa siiloja. Vastassa ovat nykyhetken vastakkaiset kannusteet sekä ajan mittaan muodostuneet, kenties aiemmin toimineet rakenteet.

Useimmiten onkin helpompaa keskittyä oman organisaation toimintaan, vaikka pitkällä aikajänteellä hyöytyisimme siitä, että etsimme jaettuja missioita, tunnistamme hyötyjä sekä koordinoimme työtä. Pohjanmaa on ottanut rohkeusloikan tuodessaan toimijoita yhteen. Kokeilussa luodaan pohjaa pitkän aikavälin onnistumiselle. 

Jonna Heliskoski ja Jaakko Porokuokka, Sitra

Teemme yhdessä Pohjanmaan

Sitra Lab päättyi kesäkuussa, mutta yhteinen työ jatkuu.

Demokratiatalkoot kasvavat syksyn aikana alueelliseksi verkostoksi, joka kokoontuu säännöllisesti eri demokratia- ja osallisuusteemojen äärelle. Lisäksi verkostossa aletaan kirjoittaa Pohjanmaan yhteistä osallisuussuunnitelmaa.

Hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen sanoo uskovansa, että yhteistyön avulla saadaan aikaiseksi paljon.

”Yhdessä me teemme Pohjanmaan. Se edellyttää, että voimme todella kuunnella asukkaitamme.”

Mikä Sitra Lab?

Paikallisen osallistumisen ja paikallisdemokratian kehittäminen on ajankohtaista joka puolella Suomea. Sitran selvityksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua päätöksentekoon nykyistä enemmän, jos se olisi helpompaa.

Sitra Lab on muutosohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa. Neljännessä Sitra Lab -muutosohjelmassa seitsemän tiimiä kokeili uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista.

Mistä on kyse?