Lista
Arvioitu lukuaika 4 min

Miksi meidän kannattaa tuoda luonto osaksi arkeamme?

Hyvinvointi, terveys ja koettu turvallisuus kietoutuvat yhteen luonnon kanssa monin eri tavoin. Kerromme viisi syytä siihen, miksi luonto kannattaa tuoda osaksi arkeamme.

Kirjoittajat

Anna Grant

Asiantuntija, Luonto ja arki

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Luonnon kannalta kestävät elämäntavat voivat auttaa muiden tärkeiden tavoitteiden – kuten hyvinvoinnin, terveyden ja koetun turvallisuuden – edistämisessä. Tämänhetkisen tiedon valossa on ainakin viisi hyvää syytä siihen, miksi meidän kannattaa tuoda luonto osaksi arkeamme.

1. Luonnolla on selkeitä terveysvaikutuksia

Luonnossa vietetyllä ajalla on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Säännöllinen ulkoilu luonnossa ja luonnon havainnointi laskee stressitasoja ja vähentää masennusta. Luontoympäristöissä oleskelu on liitetty myös sydän- ja verisuonitautien sekä kakkostyypin diabeteksen esiintyvyyden vähenemiseen.

2. Luonto lisää hyvinvointia päivittäisessä elämässä

Luonnossa oleilu arjen keskellä – oli se sitten kaupunki- tai lähiluonnossa – virkistää ja palauttaa työ- tai koulupäivän aikana sekä lisää mielenrauhaa ja iloa elämässämme. Luonnon hyvinvointia lisäävät vaikutukset voi huomata jo tekemällä lyhyitä, päivittäisiä pyrähdyksiä vaikka lähipuistoon. Luonnon voi tuoda kiinteäksi osaksi arkea myös muilla tavoin, kun lähtemällä ulos johonkin luonnonympäristöön. Kaupunkiviljely on hyvä esimerkki tästä. Elvyttävää luontoa löytyy myös taiteesta, kulttuurista, eläimistä, virtuaalisesta maailmasta, sisustusmateriaaleista ja sisäkasveista.

3. Luonto yhdistää ihmisiä

Monet suomalaiset nauttivat jo luonnossa liikkumisesta, marjastamisesta ja sienestämisestä. Jokaisen perhe- tai ystäväpiiristä tai naapurustosta löytyy todennäköisesti joku, joka suuntaa säännöllisesti luontoon liikkumaan tai keräämään luonnon antimia. Mitä jos kysyisit, jos voisit lähteä heidän mukaansa? Luonnossa yhdessä puuhastelu on matalan kynnyksen sosiaalista kanssakäymistä, jota me kaikki tarvitsemme. Lähiluonnon vaaliminen yhdessä – esimerkiksi roskien keräys tai vieraslajien poistaminen – on myös helppo tapa nauttia luonnosta ja tutustua uusiin ihmisiin.

4. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on turvallisuuskysymys

Sen lisäksi, että luonto tukee ja vahvistaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, – se myös vahvistaa yksilöiden ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja turvallisuutta. Kaupunkien luontoympäristöillä on iso merkitys turvallisuuden, kriisinkestävyyden ja vastustuskyvyn kannalta. Mitä vähemmän luonnon monimuotoisuutta on, sitä sitä heikommat ovat mahdollisuutemme reagoida ilmastonmuutoksen ja pandemioiden tuomiin muutoksiin ja uhkiin.

Lähiluonnon säilyttäminen ja sen monimuotoisuuden vaaliminen on kaikkien kansalaisten asia. Arjessa kannattaakin oleskella säännöllisesti lähiluonnossa ja kannustaa muita alueen asukkaita samaan. Samalla tehdään päätöksentekijöille näkyväksi luontokohteen arvo sekä vastustetaan paineita maakäytön muutoksille.

5. Olemme riippuvaisia luonnosta

Ihminen on täysin riippuvainen luonnosta ja sen tarjoamista palveluista – ilman luontoa emme selviä. Vain hyvinvoiva luontoympäristö tukee ja vahvistaa ihmisten terveyttä ja koettua hyvinvointia. Meillä kaikilla onkin tärkeä rooli luonnon vaalimisessa samalla kun nautimme siitä.

Jotta kykenemme vahvistamaan luonnon kriisinkestävyyttä ja turvallisuutta, meillä on oltava tietynlaista ymmärrystä ja osaamista. Kaikkien tulisi hallita luonnossa liikkumisen perusteet, kuten suunnistamisen tilanteessa, jossa ei ole kännykkää tai verkkoa käytettävissä. Olisi myös hyödyllistä, että perheessä tai naapurustossa olisi ainakin muutama henkilö, jotka osaavat hyödyntää luontoa selviytymiseen tilanteessa, jossa sähköt ja vesi katkeaisivat pariksi kolmeksi vuorokaudeksi. Näitä taitoja voi harjoitella osana luontoretkiä arjen keskellä.

+ Miksi luonnon tuominen osaksi arkea on tärkeää?

Ilmastokriisi ja luontokato ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä eikä niitä voi ratkaista erillään toisistaan. Siinä missä elämäntapojen ja ilmastopäästöjen välinen yhteys tunnetaan suhteellisen hyvin, elämäntapojemme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen alkavat vasta vähitellen hahmottua. Tiedämme kuitenkin, että arjen valintojen, myönteisen luontosuhteen sekä yhdessä tekemisen avulla voimme vaikuttaa luontokatoon.

Luonnon tuominen osaksi arkea tarkoittaa myös sitä, että muutamme elämäntapojamme sellaisiksi, että ne eivät aiheuta luontokatoa Suomessa ja sen ulkopuolella. Meillä kaikilla on mahdollisuus pienentää luontojalanjälkemme merkittävästi fiksuilla arjen valinnoilla, eli sillä miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. Sitra julkaisee keväällä 2024 keskivertosuomalaisen luontojalanjäljen, mikä tarjoaa täysin uutta tietopohjaa kestäviin arjen valintoihin.

Mistä on kyse?