Haastattelu
Arvioitu lukuaika 4 min

Mitä Säätytalolla pitäisi nyt tapahtua, Jouni Backman?

Virkamiehet valmistelevat lakeja. Mutta kuinka paljon poliitikot ohjaavat heitä ja mitä me siitä tiedämme? Politiikan konkari Jouni Backman kertoo, mitä lainvalmistelun kulisseissa tapahtuu juuri nyt.

Kirjoittaja

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Säätytalolla on viime päivinä keskusteltu valtioneuvoston johtamisesta ja oikeusvaltion tulevaisuudesta. Keskeisin osa valtioneuvoston työtä on tietenkin lainvalmistelu, jonka poliittinen ohjaus kuuluu demokratiaan ja on osa normaalia lainsäädäntötyötä.

Lakeja valmistellaan virkatyönä, mutta poliitikkojen ohjeistamana. Poliitikkoja on arvosteltu liian yksityiskohtaisesta poliittisesta ohjauksesta, minkä on väitetty heikentäneen lainvalmistelun laatua. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on todennut, että oikein ajoitettu ja oikeansisältöinen poliittinen ohjaus on kuitenkin merkittävä etu lainvalmistelulle.

Osa kritiikistä voi johtua siitä, ettei poliittista ohjausta oikeastaan tunneta – edes politiikan ammattilaisten keskuudessa. Lainvalmistelun poliittista ohjausta valottaa juuri julkaistu entisen ministerin ja hallituksen muodostamisen kokemusasiantuntijan Jouni Backmanin kirjoittama työpaperi Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

Kysyimme juuri Säätytalon keskusteluista vapautuneelta Jounilta, miten lainvalmistelua pitäisi kehittää.

Kirjoitit juuri työpaperin lainvalmistelun poliittisesta ohjauksesta Sitran mallintamien prosessien pohjalta. Miksi tästä oli tärkeää erikseen kirjoittaa?  

Tällä hetkellä toimintatavat siirtyvät vain suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle. Lainvalmistelun poliittisesta ohjauksesta ei ole olemassa mitään opasta tai pelisääntöjä – vielä. Toivoisin, että valtioneuvoston kanslia ryhtyisi toimeen ja tekisi yhdessä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa oppaan.

Yhteinen ymmärrys tukisi lainsäädäntöprosessin laadukasta etenemistä. Poliitikkojen ja heidän avustajiensa lisäksi tätä tietoa tarvitaan myös virkakunnalle. Tällä hetkellä myös kansalaisten on vaikea hahmottaa, miten ja missä aikataulussa päätöksenteko etenee. Tarvitsemme verkkopalvelun, josta kansalainen saisi kokonaisnäkymän päätöksentekoon.

Miten poliittista ohjausta siis pitäisi kehittää?  

Eniten tarvitaan lisää avoimuutta. Nykyiset julkisuusvaateet koskevat vain virkamiestyötä eli muodollisjuridista päätöksentekoa, eivät hallituksen poliittista valmistelua. Toinen keskeinen, myös avoimuuteen liittyvä, tekijä on tietojärjestelmien uudistaminen. Poliittisesta ohjauksesta ei jää nykyisin jälkeä tietojärjestelmiin ja dataa ei käytetä toiminnanohjauksen apuna tehokkaasti.

Poliittisen ohjauksen julkisuuden lisäämisellä sekä avoimella datalla voitaisiin lisätä perustuslainkin takaamia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja siten vahvistaa luottamusta ja demokratiaa. Yhteisiä pelisääntöjä siis tarvitaan, ja niistä tulisi sopia jo Säätytalolla, kun hallitusta muodostetaan.

Yhteisiä pelisääntöjä siis tarvitaan, ja niistä tulisi sopia jo Säätytalolla, kun hallitusta muodostetaan.

Olet ehdottanut, että hallitusohjelman pitäisi olla strategisempi. Mitä oikein tarkoitat?  

Poliitikkojen tulisi määritellä arvojensa pohjalta tavoitteet ja suuret linjat, ja jättää tarkempien keinojen ja ratkaisujen selvittäminen tietoon perustuvalle virkavastuiselle valmistelulle. Nyt keinot sidotaan aivan liian varhain ja liikaa vain lainsäädännön keinoin. Tulevaisuuden rakentaminen tulisi myös kytkeä pidemmän aikahorisontin kuin neljän vuoden mittaisiin tavoitteisiin ja siksi tarvitaan myös parlamentaarista valmistelua. 

Miltä toivot lainvalmistelun poliittisen ohjauksen näyttävän vuonna 2033?  

Ainakin avoimemmalta. Lisäksi toivon käytössä olevan luotettavaan ja avoimeen dataan perustuvan toiminnanohjausjärjestelmän. Se parantaisi hyvän johtamisen edellytyksiä, osallisuutta ja niiden myötä lainvalmistelun laatua. Toivottavasti kaikille on tuolloin myös selvää, miten, milloin ja kenen toimesta poliittinen ohjaus kulloinkin tapahtuu.

Viimeinen sana, Jouni Backman. 

Lainvalmistelu on hallituksen ja sen alla toimivan valtioneuvoston tärkein tehtävä. Lainvalmistelun johtaminen, myös poliittisen ohjauksen osalta, on koko kansanvaltaisen järjestelmämme ydinkysymyksiä. Vaikka prosessien kehittäminen ei ole mediaseksikästä eikä sillä saa poliittista kannatusta, toivoisin Suomen olevan tältäkin osin kunnianhimoisesti maailman johtava maa.

Valitettavasti monet autoritaarisetkin maat panostavat nyt enemmän johtamisen ja jopa kansalaisten osallisuuden edistämiseen kuin aiempi demokratian mallimaa Suomi. 

Valitettavasti monet autoritaarisetkin maat panostavat nyt enemmän johtamisen ja jopa kansalaisten osallisuuden edistämiseen kuin aiempi demokratian mallimaa Suomi. 

Sitran Demokratia ja osallisuus -teema etsii ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi. Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? -työpaperin on kirjoittanut Jouni Backman ja se on toteutettu yhdessä Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektin kanssa. Työpaperi perustuu Jouni Backmanin pitkäaikaiseen kokemukseen lainsäädäntötyöstä ja sen poliittisesta ohjauksesta. Lisäksi lähteenä on hyödynnetty Sitran aiempia selvityksiä ja prosessimallinnuksia sekä poliittisen ohjauksen keskeisten toimijoiden haastatteluja.

Mistä on kyse?