archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hekin jotka eivät osallistu – osallistuivat Erätaukoon

Vantaan ja Kajaanin Erätauko-tapahtumat osoittivat, että tasavertainen kohtaaminen ja yhteistyöskentely on mahdollista, vaikka osallistujien lähtökohdat olisivat täysin erilaiset.

Kirjoittajat

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Kolmas ja neljäs Erätauko-tapahtuma järjestettiin Vantaan Koivukylässä ja Kajaanin Otanmäessä kesäkuun puolivälissä. Teemoina keskusteluissa olivat demokratia ja osallisuus. Paikalla molemmissa tapahtumissa oli runsas ja monimuotoinen osallistujajoukko.

Ensimmäistä kertaa

Teuvo saapuu vähin äänin Erätauko-tapahtumaan asukastila Kafnettin Koivukylässä ja suuntaa salaattipöydän ääreen. Hän käy santsaamassa useaan otteeseen, vaikka keskustelu on jo alkanut. Vieressä istuva ei voi tietää, keskittyykö Teuvo enemmän tarjoiluihin vai tapahtuman ohjelmaan. Tärkeintä kuitenkin on, että hän on tullut paikalle. Nykyistä laajemman joukon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja demokratiaprosessihin on tärkeää, jotta mahdollisimman suuri osa ihmisistä voi kokea olevansa samassa veneessä ja meillä olisi jatkossakin yhteinen yhteiskunta, jossa kaikki kokevat olevansa osallisia.

Teuvo ja suurin osa osallistujista oli tullut paikalle etsivän kutsutoiminnan kautta. Ihmisiä kutsuttiin tapahtumaan henkilökohtaisesti muun muassa kaduilla, leipäjonoissa, hävikkiruokajakelussa sekä kunnan etsivän sosiaali- ja nuorisotyön, järjestöverkostojen ja postilaatikkojakelun kautta. Näin paikalle saatiin niiden lisäksi jotka yleensäkin osallistuvat suuri joukko ihmisiä, jotka normaalisti eivät osallistu (mm. nuoria, maahanmuuttajia, työttömiä, ruuhkavuosien uraputkeilijoita). Lisäksi paikalle oli kutsuttu myös osallistujia hallinnosta, järjestöistä ja mediasta.

Kajaanissa kesän helteisimpänä lauantaipäivänä, samaan aikaan kun Hossan kansallispuisto avattiin ja kahdessa kylässä oli ekotapahtuma, Erätaukoon saapui lähes 40 kaikenikäistä osallistujaa eri puolilta Vuolijokea. Vantaalla osallistujia oli reilut 50 Koivukylän, Asolan, Havukosken ja Rautkallion alueelta. Vantaalla 70% ja Kajaanissa 77% osallistujista kertoi loppupalautteessa, ettei ollut aiemmin osallistunut tilaisuuteen, jossa käsiteltiin yhteiskunnallisia asioita.

Tasavertainen kohtaaminen mahdollistaa rakentavan keskustelun

Erätauon kautta saatiin laajempi joukko eri lähtökohdista tulleita tasavertaiseen vuorovaikutukseen riippumatta siitä, oliko paikalle saapunut asukkaana, työntekijänä, asiantuntijana tai hallinnosta. Samalla saatiin laajennettua näkökulmien kirjoa ja syvennettyä aiheiden käsittelyä.

Koivukylän Kafnetissa kohtasivat ihmiset leipäjonosta nuorten kautta apulaiskaupunginjohtajaan tasavertaisesti yhdessä asioita työstäen ja keskinäistä ymmärrystä syventäen, kohtaamatta syyttelyä tai ripityksiä.

Vantaalla keskusteltiin osallistujien toiveista ja huolista sekä pureuduttiin siihen, mitä keinoja vaikuttaa ja osallistua on. Lisäksi työstettiin Koivukylään pilotoitavaa palvelutoria. Osallisuuteen ja demokratiaan pureuduttiin lähtemällä ensimmäisenä iltana liikkeelle henkilökohtaisista tarinoista edeten alueen yhteiseen tarinaan. Toisena iltana jatkettiin työstöä keskusteluryhmässä hahmottaen alueen identiteetti menneestä tulevaan ja yhteiskehittäen seuraavat ideat: Kafnetista kaikkien vapaampi, monikulttuurinen kohtaamispaikka, vertaisuuteen perustuva Kimppainfo, Koivukylän suuralueen palvelukeskusyksikkö, kaikkien mukaan saaminen ja alueen turvallisuuden parantaminen ilmettä kohentamalla. Vantaan kaupunki lupasi viedä ideoita mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. (Lue lisää Vantaan työskentelystä ja kehitetyistä ideoista täältä.)

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Kajaanin keskusteluryhmässä puntaroitiin asioita syvällisesti. Rakenteellisin keskustelumenetelmin käsiteltiin laajasti siitä, mitä Vuolijoen alueelle sekä yhteisöön kuuluminen merkitsee ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia ihmisillä on. Keskustelua herätti myös alueen vahvuuksien näkyväksi tekeminen. Yhteisöön kuulumiseen liitettiin muun muassa toimivat verkostot, itselle merkityksellinen tekeminen, harrastustoiminta, urheilu, avuliaat ihmiset, kohdatuksi tuleminen ja alueen historia. Vaikutusmahdollisuuksia nähtiin olevan, jos itse vain tahtoo osallistua. Järjestöt, aluelautakunta ja poliittinen vaikuttaminen Kajaanin kaupungissa ja Kainuussa koettiin tärkeimmiksi vaikuttamisen keinoiksi.

Erityisen syvälle päästiin keskustelussa siitä, miksei politiikkaan haluta mukaan ja milllaisia ratkaisuja tähän on tarjolla.

Kajaanissa tehtiin myös kokeilusuunnitelmat paikallisliikenteen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen kylien kesäkisoilla. Lisäksi osallistujat ideoivat Vuolijoen imagon nostamisen tutustumisajelulla ja kylien välisen yhteistyön edistämisen kylien yhteisessä tapahtumassa. Esille nousivat myös nuorison toiveet, kuten nuorisotilojen laajennetut aukioloajat. Kokeilusuunnitelmat viedään Vuolijoen aluelautakunnan seuraavaan kokoukseen. (Kajaanin työskentelystä yhteenveto täällä).

Molemmalla paikkakunnalla toimittiin henkilökohtaisten kokemusten pohjalta, rakentavan keskustelun pelisäännöillä ja tämä loi hyvän pohjan tasavertaiselle kohtaamiselle riippumatta lähtökohdista.

Suomessa näyttää muutenkin olevan laaja tarve rakentavammalle yhteiskunnalliselle keskustelulle: esimerkiksi ajatuspaja e2:n mukaan jopa ”puolet suomalaisista on niin kyllästynyt vastakkainasetteluun, että harkitsee vetäytymistä yhteiskunnallisesta keskustelusta” (linkki tutkimukseen).

Portti yhteiskunnalliseen osallisuuteen tai vaikuttamiseen

Suurelle osalle osallistujia yhdessä asioiden kehittäminen ja ideointi oli todennäköisesti uutta. Tilannetta voi verrata uuteen paikkaan saapumiseen. Jos olet ensimmäistä kertaa uudessa paikassa, et välttämättä löydä määränpäähän yhtä sulavasti kuin toisella tai kolmannella kerralla – mutta jokaisella kerralla taidot kasvavat. Tämä vaikutti siihen kuinka asioita työstettiin, ja sai Erätaukoa tekevän tiimin miettimään erilaisia toimijuuden tasoja ja kuinka ne voidaan huomioida.
Osalle osallistujista Erätauko toimi luultavasti porttina osallisuuteen alueella ja toisille porttina alueen asioihin vaikuttamisessa ja jollekin porttina tasavertaiseen keskusteluun kaupunkilisten kanssa. Erätauko-tapahtumien kokemusten pohjalta voidaan jo todeta, että osallistujien erilaisten lähtökohtien perusteella ei voi päätellä, ketkä ovat kykeneviä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Henkilön taustaa enemmän vaikuttaa se, että onnistutaan luomaan paikka tasavertaiseen kohtaamiseen.

Osallistujat olivat innoissaan tapahtuman syvällisistä keskusteluista ja rakentavasta ilmapiiristä.

Molemmilla paikkakunnilla osallistujat miettivät loppukeskustelussa hieman huolestuneina sitä, miten ideat siirtyvät toimenpiteiksi. Samanaikaisesti oltiin innoissaan tapahtuman syvällisistä keskusteluista ja rakentavasta ilmapiiristä. Into vaikuttaa lähiympäristöön tapahtuman aikana vaikutti kasvaneen huomattavasti. Esimerkiksi Vantaalla osa osallistujista piti yksilön omia vaikutusmahdollisuuksia alkukeskustelussa hyvin heiveröisinä ja kahden illan jälkeen osa osallistujista jäi vielä suunnittelemaan rappukäytävän ilmapiiriin parantamista toisia tervehtimällä.

Seuraavaksi Erätauossa

Kajaanin ja Vantaan tapahtumat antoivat paljon myös Erätauko-konseptin kehittämiseen ja seuraavien kaupunkien tapahtumat lokakuussa tulevat hyödyntämään oppeja monipuolisesti.

Erätauko-konseptin rakentaminen jatkuu syykaudella kehittäjäryhmän kanssa. Kuukausittaisissa ryhmän tapaamisissa syys-joulukuussa kuullaan asiantuntijoita, työskennellään Erätauko-konseptin kehittämiseksi, jaetaan osallistujien kesken osaamista sekä suunnitellaan kokeiluja toteutettaviksi osallistujien organisaatioissa. Lue lisää ja hae mukaan 27.8.2017 mennessä täältä.

Keräämme Erätauon etenemisestä kertovat uutiset ja artikkelit projektin verkkosivuille, ja haluamme mielellämme kuulla ehdotuksia ja palautetta. Tervetuloa mukaan!

Kajaanin tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Vuolijoki-Otanmäki alueen kyläyhdistysten, Vuolijoen aluelautakunnan, Kainuun Nuotta ry/Toimintakeskus Monikan, Kajaanin kaupungin perusopetuksen nuorisopalveluiden ja Transtech Oy:n kanssa. Vantaan tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa, ja keskusteluihin osallistui lisäksi henkilöitä asukastila Kafnetista ja Monimaa ry:stä. Avointa dialogia moderoi Vantaalla Kai Alhanen Aretaista. YLEn Laajakulma -radio-ohjelma teki akvaariokeskustelun Vantaalle.

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta sekä virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

*Teuvon nimi on muutettu.

Mistä on kyse?