artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Ratkaisu 100:n voittanut Headai rakentaa globaalia osaamisdatan alustaa

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa palkittu teknologiayritys Headai ratkaisee työvoiman kohtaanto-ongelmaa tekoälyä hyödyntävällä osaamisdatan alustalla. Sen avulla voidaan tunnistaa, mitä osaamista työmarkkinoilla tarvitaan ja mistä sitä voidaan hankkia.

Kirjoittaja

Julkaistu

Sitran palkinto on mahdollistanut sen, että Headai on pystynyt paneutumaan syvällisesti isoihin kysymyksiin, joita tulee vastaan massiivisen dataekosysteemin luomisessa. Työn alla on esimerkiksi, kuinka kääntää dataa systeemistä, kielestä ja kulttuurista toiseen ilman raskaita integraatioita, ja kuinka pitää kiinni tieteellisestä ajattelusta, tutkimusetiikasta sekä yksilön oikeuksista, kertoo Headain perustaja Harri Ketamo.

Ketamo puhuu nelikantaisesta systeemistä, jossa tietoa osaamisen kysynnästä ja tarjonnasta liikutetaan työnantajien ja -tekijöiden, koulutuksen tarjoajien ja valtionhallinnon välillä. Toisista kannoista löytyy avointa tietoa enemmän kuin toisista.

”Jo nyt yksilö pystyy Headain palvelussa mallintamaan yksityiskohtaisesti, mitä hän osaa, mitä hän tarvisi lisää, jotta pääsisi unelmaduuniinsa, ja vielä etsimään siihen tarvittavaa koulutusta. Sitä puolta, kuinka muille toimijoille voidaan mallintaa dataa yksilöiden osaamisesta, on puolestaan ratkaistu pala kerrallaan. Pidämme kiinni tutkimuseettisistä periaatteista, GDPR:n minimistä ja yksilön anonymiteetin turvaamisesta.”

Yrityskentällä resonoi

Dataa sekä kotimaisesta että kansainvälisestä osaamis- ja opetustarjonnasta löytyy helposti, koska koulujen opetussuunnitelmat ovat julkisia. Osaamiskysynnästä puolestaan saadaan julkista dataa työpaikkailmoituksista, mutta sen tiedetään kuvaavan vain noin 30 prosenttia työnantajien aidosta osaamiskysynnästä.

”Vinolla otannalla saisi vinoja tuloksia. Koska teemme tieteellisesti vahvaa työtä, pyrimme selvittämään myös loput 70 prosenttia eri lähteistä ja luomalla verkostoja eri tietokantojen välille”, Ketamo kertoo

Mukana on nyt 70–100 yhteistyökumppania eri aloilta, ja ekosysteemi on vielä rakennusvaiheessa. Yhteistyökumppaneiksi Headain on saanut esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:hyn kuuluvia isoja suomalaisia edelläkävijäyrityksiä.

”Saamme nyt vahvaa resonointia myös yritysten puolelta. Kuulostaa siltä, ettei työvoiman kohtaanto-ongelman kysymystä ole siellä aikaisemmin ratkaistu tällaisilla pelimerkeillä”, sanoo Headain kehitysjohtaja Anu Passi-Rauste.

EU tahtoo osaamisdataa

Osaamisdatan keräämiseen ja hyödyntämiseen on noussut viime vuosina globaalilla tasolla, mutta erityisesti Euroopan laajuista kiinnostusta ja osaaminen on yksi EU:n datastrategiassa mukana oleva avainalue data-avaruuksien (dataspace) kehittämisessä.

”Me olemme mukana yhdessä vahvassa konsortiossa, joka tarjoaa tähän tarpeeseen ratkaisuna ihmislähtöistä ja eettisesti kestävää osaamisen dataekosysteemiä, ja Headai on siinä mahdollistajana merkittävässä roolissa. Tähtäämme siihen, että teemme tämän EU:n laajuisesti ja tarjoamme sitten mallin globaaliin käyttöön”, Anu Passi-Rauste sanoo.

”Meidän on Suomessa hyvä tunnistaa vahvuutemme tällä saralla ja ajatella, miten me menemme yhdessä mukaan ja rakennamme yhteisiä ratkaisuja vahvojen toimijoiden kanssa. Täällä on paljon osaamista, ja oppilaitoksissa on lisäksi paljon potentiaalia, jota on mahdollista myydä enemmän ja kohdennetummin ulospäin”, toteaa Ketamo.

Korona digitalisoi työelämää

Headai on alusta asti rakentanut kansainvälistä verkostoa. Koronapandemia on hidastanut operaatiota niin, että vain vahvimpia yhteyksiä on pidetty yllä ja uusien avaaminen on jäänyt vähemmälle.

”Toisaalta, kun nyt on keskitytty enemmän Suomen kokoisten ongelmien ratkaisuun, on täällä edistytty odotettua enemmän”, Ketamo sanoo.

Liiketoiminnallisesti pandemia muutti markkinatilanteen epäselväksi. Keväällä 2020 lähes kaikki investoinnit pysähtyivät, mutta syksyllä useimmat toimijat alkoivat jälleen investoimaan vähän kiireelläkin.

”Aikatauluttaminen vaikeutuu, kun kaikki tietää, että uusi aika on tulossa, mutta kukaan ei tiedä, milloin. Välillä tuntuu, että on kiire, ja välillä odotellaan”, tiivistää Ketamo.

Anu Passi-Rauste muistuttaa, että korona on myös digitalisoinut työelämää. Se, mitä ihmiset osaavat, on noussut olennaiseksi kysymykseksi. Siinä Headain työ tarjoaa ratkaisuja.

”Me tuomme datalla johtamisen yritysten ja organisaatioiden arvokkaaseen ja tärkeään pääomaan. Nyt myös markkina on muuttunut niin, että yritykset digitalisoituvat entistä vauhdikkaammin ja tarvitsevat datalla johtamista siihen, että voivat kasvattaa henkilöstöään kohti uusia tavoitteitaan. Niiden pitää olla tosi ketteriä ja pystyä kehittämään ja kouluttamaan, ja me tarjoamme siihen ratkaisun.”

Lue lisää!

Ratkaisu 100 -opit kolmen vuoden jälkeen: haastekilpailun tiimit hyötyvät pitkäjänteisestä tuesta

Tutustu myös kilpailun toisen voittajan Positiivisen CV:n kuulumisiin:
Positiivinen CV auttaa lapsia tunnistamaan vahvuutensa

Sitran selvityksiä 180
Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin
Tiimit, ideapolut ja opit tuleville järjestäjille
Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala
Huhtikuu 2021

Mistä on kyse?