artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Ratkaisu 100:n voittanut Positiivinen CV auttaa lapsia tunnistamaan vahvuutensa

Positive Learning voitti Sitran Ratkaisu 100 -kilpailussa 500 000 euroa, mikä on osaltaan mahdollistanut yrityksen keskittymisen tuotekehitykseen. Viime vuosina myös kansainvälinen kiinnostus yritystä kohtaan on kasvanut.

Kirjoittaja

Julkaistu

Erityisluokanopettajat ja pedagogiikan tutkijat Kaisa Vuorinen ja Lotta Uusitalo ovat avanneet Suomessa latua uudelle vahvuuspohjaiselle pedagogiikalle. Heidän Positive Learning -yrityksen päätuote on digitaalinen alusta, jolla lapset ja nuoret oppivat luonteenvahvuuksia, saavat ja antavat positiivista palautetta ja seuraavat edistystään kokoamalla vahvuusportfoliota. Myös opettajat ja vanhemmat voivat osallistua ja oppia hyvän huomaamista. Alustan rinnalla on myös analoginen positiivisen pedagogiikan tuoteperhe kirjoineen, kortteineen ja koulutuksineen.

Yrityksen juuret ovat erityispedagogiikassa, mutta se on hakenut laajempaa vaikuttavuutta suuntaamalla palvelun kaikille lapsille ja nuorille. Vuorinen kertoo, että tavoitteena on skaalata digitaaliset palvelut kansainvälisesti. Yrityksen arvomaailma puhutteleekin ihmisiä laajasti ja kysyntää on riittänyt, vaikka varsinainen tuote ei ole vielä valmis.

”Ratkaisu 100 -kilpailun jälkeen olemme käyneet kouluttamassa jopa 17 maassa. Tälläkin hetkellä meillä on asiakkaita Suomen lisäksi Kaakkois-Aasiassa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, mutta viime vuonna päätimme rauhoittaa toimintaa ja keskittyä tuotekehitykseen Suomessa. Sitten kun tuote on riittävän hyvä, lähdemme toden teolla kansainvälistymään.”

Iso visio, iso loikka

Positive Learningin päätös keskittyä tuotekehitykseen ja koronaviruksen aiheuttaman koronaviruksen leviäminen pandemiaksi vain sattuivat samalle vuodelle. Pandemia ei sinänsä ole haitannut merkittävästi yrityksen toimintaa. Kontakteja solmitaan perinteisesti messuilla, mutta se on onnistuttu siirtämään aika hyvin etäyhteyksiin. Poikkeusaika on myös tuonut esiin digitaalisten palveluiden kysyntää ja mahdollisuuksia.

Vuorinen kertoo oppineensa kilpailun jälkeen paljon tuotekehityksestä. Analogisten materiaalien kääntäminen digitaaliseksi palveluksi on iso loikka ja vaatii paljon enemmän työtä kuin hän oli ennakkoon ajatellut. Sisällöllisesti yrityksellä on paljon annettavaa kansainvälisesti, ja kansainvälisyys vaatii tuotteelta paljon varsinkin maissa, joissa kasvatuksen ja opetuksen lähtökohdat ovat hyvin erilaisia.

”Olemme futuristeja ja olemme jo kauan sitten nähneet, mitä koulussa pitäisi opettaa, mutta koulu muuttuu hitaasti ja painottaa kovia aineita, varsinkin Suomen ulkopuolella.”

Suomessa lapsen itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ovat keskeisessä asemassa opetussuunnitelmassa, mutta niillä ei ole omaa paikkaa lukujärjestyksessä. Se tekee niiden opettamisen vaikeaksi, vaikka niitä pidetään yleisesti tärkeinä muun oppimisen kannalta. Näitä asioita opettavan digitaalisen palvelun myyminen kouluille on myös hidasta, vaikka Positive Learnig on Suomessa alan ykkösnimi ja sen digitaalinen palvelu on ainutlaatuinen.

” Olemme nyt hakeneet skaalaa ruohonjuuritasolta tarjoamalla premium-tuotteen lisäksi yhä useammalle käyttöön ilmainen perusversio, jolloin me opimme lisää sen käytöstä ja vaikuttavuudesta, mikä taas auttaa tuotekehittelyssä.”

Avainrekryt käynnissä

Kaisa Vuorinen kertoo, että kilpailun jaettu voitto antoi yritykselle yhteiskunnallisen mandaatin ja osaltaan taloudellisen mahdollisuuden avainrekryjen käynnistämiseen ja tuotekehitykseen keskittymiseen.

”Kilpailu vahvisti uskoa siihen, että olemme oikealla asialla. Ylipäätään kilpailu auttoi jäsentämään omaa ajattelua ja antoi meille paljon resursseja.”

Positive Learning on saanut Sitran rahoituksen lisäksi lainaa Business Finlandilta ja pääomaa siemenrahoituskierrokselta. Avainhenkilöitä on nyt seitsemän, ja rekrytointi on vielä auki. Vuorinen kertoo yrityksen etsivän vielä lisää yrityksen mission jakavia startup-henkisiä tekijöitä, joilla on kokemusta tuotekehityksestä. Tässä vaiheessa toiminta tekee yleensäkin tappiota, mutta nyt edetään kohti sitä, että ensi vuonna jo päästäisiin voitolle.

”Olemme tunnistaneet asiakastarpeet ja meillä on tuote, joka vastaa niihin. Edessä on vielä paljon työtä, ja kasvamme rauhallisesti. Missio puhuttelee edelleen meitä itseämme ja kohdeyleisöä laajasti. Meillä on tällä hetkellä hyvä tilanne, että meillä on riittävästi rahoitusta ja voimme keskittyä tuotteen kehittämiseen ja myyntikoneiston laajentamiseen. Itse haluan jättää ison jäljen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja siksi haluan, että kasvamme maltillisesti ja kehitämme tuotteen, joka pystyy skaalaamaan globaalisti, ja kyllä näen edelleenkin sen hyvin mahdollisena.”

Lue lisää!

Ratkaisu 100 -opit kolmen vuoden jälkeen: haastekilpailun tiimit hyötyvät pitkäjänteisestä tuesta

Tutustu myös kilpailun toisen voittajan, Headain kuulumisiin:
Headai rakentaa globaalia osaamisdatan alustaa

Sitran selvityksiä 180
Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin
Tiimit, ideapolut ja opit tuleville järjestäjille
Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala
Huhtikuu 2021

Mistä on kyse?