Arvioitu lukuaika 2 min

Ratkaisu 100 -opit kolmen vuoden jälkeen: haastekilpailun tiimit hyötyvät pitkäjänteisestä tuesta

Sitra järjesti Ratkaisu 100 -haastekilpailun osana Suomen ja Sitran juhlavuoden 2017 ohjelmistoa. Loppukilpailuun valittiin 15 joukkuetta, ja parhaan idean kehittäjät saivat ratkaisujen toteuttamiseen yhteensä miljoona euroa. Mitä tiimeille kuuluu kolme vuotta kilpailun jälkeen? Entä millaisia oppeja itse kilpailusta jäi haaviin?

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Ratkaisu 100 huipentui palkinnonjakoon vuoden 2017 lopulla. Viidestätoista loppukilpailuun osallistuneesta joukkueesta riippumaton tuomaristo valitsi lopulta kaksi voittajaa. Joukkueet olivat tekoälyn osaamisen tunnistamiseen valjastava Headai sekä nuorten vahvuuksien tunnistamisen Positiivinen CV.

Vuosina 2016-2017 toteutetusta kilpailusta on nyt kolme vuotta aikaa. Mitä tapahtui juhlien jälkeen, kun tiimit vetäytyivät tahoilleen ja alkoi arkinen aherrus kilpailun aikana kehitettyjen ideoiden toteuttamiseksi?  Tätä selvittivät tutkijat Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala Sitran toimeksiannosta. Tulokset on koottu raporttiin Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin.

”Kilpailun aikaan tiesimme, että tiimit jatkavat työtään ja sitä riittää, mutta valitettavasti moniulotteista tutkimusta ei ollut juurikaan saatavilla siitä, mitä tapahtuu haastekilpailun jälkeen”, toteaa kilpailun järjestäjätiimiin osallistunut johtava asiantuntija Riina Pulkkinen Sitrasta.

Uusi tutkimus täydentää osaltaan tuota tietoaukkoa. Se kertoo kilpailuun osallistuneiden tiimien erilaisista poluista neljän case-esimerkin kautta ja yleisemmin siitä, miten haastekilpailuja ja innovaatio-ohjelmia voisi suunnitella niin, että ne tukisivat sekä tiimejä että niiden työn vaikuttavuutta vielä paremmin.

Hackathon-ajattelusta kohti pitkäjänteisempää tukea

Tutkijoiden mukaan selvityksen ”tulokset viittaavat yleisesti ottaen siihen, että Ratkaisu 100 -haastekilpailuun osallistuneet tiimit hyötyivät kilpailusta merkittävästi.” Se lisäsi osallistujien valmiuksia edistää yhteiskunnallista muutosta, opetti yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja rohkeutta, auttoi rakentamaan verkostoja ja perehdytti siihen, miten yhteiskunnallisen hyöty ja taloudellinen kannattavuus voidaan yhdistää.

Vaille palkintoa jääneistä tiimeistä viisi päätti lopettaa ja siirtyä muiden asioiden pariin, kun taas kahdeksan tiimiä jatkoi työtään. Niistä kaksi päätyi kuitenkin lopulta umpikujaan.

Lopettamisepäätöksen syiksi tiimit nimesivät muun muassa rahoitushaasteet ja henkilökohtaiset syyt mutta myös sen, että yhteiskunnallisia innovaatioita oli vaikea sovittaa oikean maailman vaatimuksiin. Monet kokivat, että yhteiskunnan nykyiset toimintatavat, kuten julkisen sektorin hankintamenettelyt, hylkivät uusia ideoita ja pieniä tiimejä: ”Pieniin tiimeihin, jotka pyrkivät luomaan suuria yhteiskunnallisia innovaatioita ja muutoksia, suhtauduttiin vain harvoin myönteisesti.”

Tutkijat painottavatkin, että innovaatiotoimintaa tukevien tahojen kannattaisi lisätä tärkeiden sidosryhmien vastaanottavaisuutta pienten tiimien uudenlaisia ideoita, ehdotuksia ja ratkaisuja kohtaan.

Tulevien yhteiskunnallisten innovaatio-ohjelmien järjestäjien onkin syytä etsiä keinoja, joilla siirtyä tiimeille tarjottavasta lyhyen aikavälin tuesta kohti vuosia, jopa vuosikymmeniä kestävää pitkäkestoista tukemista. Matkan voi aloittaa miettimällä ainakin näihin kuuteen kysymykseen perusteelliset vastaukset!

Tutustu voittajien kuulumisiin!

Selvitykseen haastatellut yritykset eivät esiinny raportissa nimillä, joten selvitimme Headain ja Positive Learningin tämänhetkisiä kuulumisia vielä erillisin haastatteluin.

Headai rakentaa globaalia osaamisdatan alustaa
Positiivinen CV auttaa lapsia tunnistamaan vahvuutensa

Lue lisää!

Sitran selvityksiä 180
Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin
Tiimit, ideapolut ja opit tuleville järjestäjille
Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala
Huhtikuu 2021

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?